Friday, August 26, 2011

25-26 august - SITRONERLESitronerle på Keilen villsaubeite

Er en god del fugl på trekk i disse dager. Både vadere, gjess, rovfugler og andre er se i bra antall når de krysser Fensfjorden. Gjester sørfra var og på besøk i fjorden i dag. Minst fire-fem delfiner lekte seg rett ved siden av skipet nå i ettermiddag.

I dag var deet opp mot 50 brushaner på jordene i Leirvågen. en enslig grågås beitet og her. I våtmarken var det i dag en gluttsnipe og en sandlo. I våtmarken i går var det en skogsnipe og en myrsnipe. I går var jeg og på beitemarkene i Keilen. Underveis dit så jeg en ung tårnfalk like ved Mongstadkrysset.

Keilen viste seg som et flott område i går og.så. De artene jeg plukket med meg i farten: ca. 40 tornirisk, 30 heipiplerke, noen sandsvaler, et par sanglerker, noen linerler, ti brushaner, 20 stokkender, 25 krikkender og så den virklige godbiten en SITRONERLE. Plukket den ut blandt de andre erlene på at den virket lys, særlig forfra. Etter å ha sett den brukbart i kikkerten var jeg sikker på at det ikke var snakk om linerle. Det fikk jeg bekreftet når jeg nærmet meg fuglen og den tok til vingene. Lyden var definitivt ikke linerle!
Fuglen holdt på å forsvinne for meg da den fløy 200-300 meter vekk før den snudde og landet kun 50 meter unne stedet den lettet i fra. Da den lettet for andre gang satte den seg et tørt tre og jeg rakk å sikre meg et brukbart dokumentasjonsfoto før den forsvant.
Ny art for meg og for Lindås kommune :-)

Til slutt vil jeg nevne at jeg den siste uka eller så , bevisst har sjekket alle erler med tanke på gul og sitronerle. Hadde et relistisk håp om å finne en gulerle eller to. At jeg i løpet av så kort tid klarte å finne en sitronerle innebærer en god porsjon flaks, men viser og at målrettet leting gir resultater!

SITRONERLEN var og på plass i samme området i dag i 14-15 tiden. Den flytter seg mye og er svært lydytrende og dermed lett å finne. I dag fikk jeg sikret meg noe bedre bilder og fikk og sammenlignet lyden av fuglen med lydopptak av sitronerle på Ipoden min. 100 % match!
Ellers mye de samme fuglene som i går, men i dag var det og minst tre tårnseilere over beitet.

Sitronerlen ble bekreftet av Frode F. før jeg la den ut på nettet. Takk, Frode :-)

Monday, August 22, 2011

...en sommer er over...

Brushane i Leirvåg

Heilo i Leirvåg

Skogsnipe ved Solhaugen

Møller på Sævrøy

...og høsttrekket har alt vart en stund. Først de siste dagene har jeg hatt mulighet for å sjekke ut hva som beveger seg i Nordhordland. Noe fuglekikking har det blitt tidligere i sommer, også etter nattsangersesongen var over. Når det gjelder nattsangerene i Nordhordland så kommer jeg tilbake til de en gang de neste ukene med en oppsummering og med et kart som viser observasjonene jeg har gjort dette året.

Nå når ferietiden er over og ting faller tilbake til det normale vil også bloggen bli oppdatert jevnlig. De siste par dagene har jeg vært et par turer på Austrheim. Det har resultert i flere nye arter av året for for min del og bl.a. en helt ny art for Austheim kommune. Den nye arten er rosenfink. Den så jeg på nordre Sævrøy 18 august. Her så jeg også en møller.
Ny art for meg i år var også skogsnipen som lettet på jordene mellom Årås og Austrheim (Solhaugen) i dag. Også ny for lokaliteten. Her var det bla. arter en enslig brushane. I Leirvåg i dag var det relativt få vadere, bortsett fra brushane som det totalt var 35 stykker av på slåttemarka. På jordene var det to heilo. I våtmarken tre enkeltbekkasin, en brushane og en strandsnipe. I går ettermiddag var det bl.a to gluttsniper og en sandlo.
To trekkende flokker med grågås over Austrheim i dag, 65 og 35 fugler.