Thursday, July 15, 2010

14 juli - Grunnosen, Austrheim

Svartryggerle på vestre Børilden

Svartryggerle på vestre Børilden

Søre delen av Grunnosenområdet/Litle Stongi

Lenge siden jeg hadde meg en skikkelig padletur i Grunnosenområdet. Også denne gangen hadde området noen overraskelser på lur. Dagen begynte med gråvær og en lett sørlig bris og endte med sol og sommer :-)
Om ikke overraskende, så var det ihvertfall trist, å konstatere at det var færre fugler i ternekolonien på Oksebåsholame i år enn i fjor. Trolig rundt 20 ternepar med ca. 12 unger, tre par fiskemåke, tre par svartbak var på plass. At det ikke var flere terne kan nok også komme av at jeg var seint ute i år og at mange av ungene var flygedyktige, men jeg så også flere reir der rugingen var gitt opp. Alle måkene og ternene gikk ihvertfall på vingene når en vandrefalk kom forbi. Dagens andre høydepunkt var funnet av en svartryggerle på vestre delen av Børilden.
Et par med storspove holdt seg i sørlige del av Grunnosen. Virket ikke som de hadde unger noe sted. På Store Stongi skremte jeg opp en orrhøne. Tett bestand av tornsanger på Store Stongi, talte seks syngende hanner og et kull. Også mange heipiplerker i lyngheien og noen skjærpiplerker i strandsonen. I løpet av dagen talte jeg minst 14 strandsniper.

Sunday, July 11, 2010

10 juli - Hallandsvatnet-Mykingvatnet-Hauglandsvatnet, Radøy

Mykingvatnet nord
Merkesletten (mellom Myking våtmark og Fv411)
Myking våtmark nord
Myking våtmark, elva i sørenden
Fra en sidearm til Storelva mellom Hellandsneset og Fv411

Brukte fire ettermiddagtimer i dag på å utforske delvis ukjent terreng. Har vært flere ganger i området tidligere og da lurt på om det er mulig å padle mellom disse vannene. Det viste seg at det er fullt mulig og faktisk lettere enn jeg trodde. På strekket slipper mann unna med å dra kajakken mindre enn 200 meter. Ved høyere vannføring kanskje man ikke trenger å vade mer enn 50-70 meter, ihvertfall medstrøms. På strekningen fra Hallandsvatnet til Mykingvatnet er elva i hovedsak stilleflytende og dyp, størrelsen på elva tatt i betraktning. Det er enkelt å padle både med og mot strømmen. Enkelte steder er elva litt smal, slik at man må bruke padleåra på elvebredden. Det er også et par hindringer i form av trær som ligger over elva. men jeg klarte å forsere disse uten å måtte gå ut av kajakken. Mellom Mykingvatnet og Hauglandsvatnet er elva steinsatt og egentlig mest å betrakte som en liten kanal. Her er det smalt og motstrøms er det enkelte sted beste å bruke hendene for å skyve seg frem.

Bildene vedlagt gir en god beskrivelse av hva som finnes på strekningen. Mye siv/høyt gress, sverdliljer og vannliljer i vann og elv. Dette er omkranset av beitemark, slåttemark og en del løvskog.

Området er spennende og bare i år er det registrert flere rødlistede arter langs denne strekningen, bl.a. hubro, vannrikse og gresshoppesanger. I tillegg oppdaget jeg for noen dager siden et par med skogsnipe i våtmarken. En sjelden hekkefugl i Hordaland. En rekke andre arter som, i større eller mindre grad, er tilknyttet våtmark, vann og elv finnes og, bl.a. strandsnipe, krikkand, stokkand, sivspurv, flere par sivsanger, brunsisik og de tre vanlige svaleartene. Gulsanger, hagesanger og tornsangerhekker også langs elva.

Seinere i år eller til neste år tenker jeg å krysse Radøy på langs via vann og sjø.

Friday, July 9, 2010

08 juli - Myking, Radøy

Ung buskskvett på Håland på Radøy

Sivsurv i Myking våtmark på Radøy
En av to skogsniper i Myking våtmark

Brukte noen timer på kvelden på Radøy. Først og fremst ønsket jeg sjekk ut våtmarksområdet på Myking, bl.a. med tanke på hekkende gresshoppesanger. Jeg går direkte til stedet jeg fant den sist. Et stykke inne i området, ved elva. Her skremmer jeg opp to skogsniper. Trolig er det snakk om et par som hekker i området. De fløy ikke langt og varslet kraftig. Hekkende skogsnipe er ikke kjent fra mange lokaliteter i Nordhordland. Våtmarken, med området rundt er svært rikt og er brukt av for minst tre rødlistede arter. I det hele tatt er dette området på Radøy svært spennende. Fra Bøvågen, videre forbi Kvalheim og Håland mot Hella og "firkanten" Hella-Myking-Helland-Byrkjeland, har gitt mange fine funn de siste to årene og kommer nok til å gjøre det i fremtiden også! Da jeg skremte opp skogsnipene la jeg merke til en bevegelse helt nede ved elven. Jeg bøyer meg ut over bredden å se hva det kan være og flyr gresshoppesangeren opp å setter seg i en liten bjørk. Kort tid etterpå begynner den å synge. Tyder nok på at den ikke har fått seg en make, dessverre. I våtmarken var det bl.a. minst ett kull buskskvett, varslende gråfluesnapper, tre par hekkende sivsanger og et kull med krikkand. Over Mykingvatnet jaktet minst 10 sandsvaler og like mange låvesvaler.

Ved vågen på Risnes var det og en jaktende kattugle, en syngende gjerdesmett og en varslende strandsnipe.


Wednesday, July 7, 2010

07 juli - Leirvåg og Fonnes, Austrheim

Var en rask tur i Leirvåg før jobb i dag. Årets første taksvale i Austrheim kommune fanget insekter sammen med en flokk låvesvaler. Minst to kull buskskvett holdt seg like ved veien. Så kun to viper i dag, men det er nok flere i området.
I våtmarken så jeg to vadefugler, trolig sandlo.

Ved Altersvatnet på Fonnes var det i dag bl.a, minst fire sandsvaler, minst en sivspurv, en syngdende tornsanger og et kull med stokkand.

I Mongstadkrysset er det fremdeles sandlo på plass.Trolig hekker det et par her, Regner med å få det bekreftet i løpet av de neste dagene.

06 juli - Austrheim

Heipiplerke på Sævrøy

Bergirisk på Sævrøy

Bergirisk på Sævrøy

Noen korte besøk på kjente lokaliteter på Austrheim i dag gav ingen store overraskelser, men noen fine bekreftelser.
Ved Slettebakken var det bl.a. to sivspurv, sivsanger, tornsanger, buskskvett (1k) og 11 vipe. Alle disse artene hekker på lokaliteten.
På Sævrøy fant jeg det som jeg tror er årets første bergirisk i Nordhordland. En flokk på minst åtte individer (familiegruppe) lette etter mat like ved vegen.
Over Purkebolsvatnet var fire sandsvaler næringssøkende sammen med mange låvesvaler.
Ved Vaulen har det nok hekket både brunnakke og krikkand i år. Kanskje flere par.