Tuesday, May 29, 2012

29 mai - ny nattsangerrunde

Også denne gangen ble det ganske magert utbytte, men en gresshoppesanger  blei det tross alt. Den satt og sang ved sørenden av Klessvatnet på Soltveit, Radøy. Jeg var ellers innom mange kjente lokaliteter, og noen nye steder, uten å høre annet enn sivsangere og et par kattugler, et par rugder og et par enkeltbekkasiner.
At det ikke er flere gresshoppesangere i NH er ikke så overraskende når man ser på funnene ellers fra Veslandet. Det er svaært få funn sammenlignet med i fjor. I Rogaland var det i fjor var frem til 29 mai sju sider med registreringer av gresshoppesanger på artsobservasjoner. I år, i sammme tidsrom, er det kun litt over en side med registreringer! Også antallet sivsangerer er langt under normalt for slutten av mai.

Friday, May 25, 2012

TROSTESANGER - 23 og 24 mai - Nattsangertur + FedjeRinggjess på trekk ved FedjeGulerle på Stormark, Fedje


Tornskate på Fedje


Natt til onsdag var jeg en tur til mange av de kjente nattsangerlokalitetene i Nordhordland. Resultatet var veldig magert. Foruten sivsangere på flere lokaliteter, også de i mindre antall enn normalt på denne tiden, var det kun gresshoppesangeren på Vollom og en hornugle på Radøy å rapportere.

I går gikk ferden til Fedje. På vei til ferga bestemte jeg meg for å svinge innom Purkebolsvatnet på Fonnes. Der kom dagnes beste funn. Trostesangeren (som nå har fått kallenavnet "Trusty Trosty") er tilbake fra tropisk Afrika for sin fjerde sommer i Austrheim! Alt i fjor fikk jeg henvendelser om det kunne tenkes at den arten hekket i vannet. Spekulasjonene blir  vel ikke mindre nå. Jeg fulgt med forholdsvis godt etter at sangen stilnet i fjor og fant ingen fugl i området. Tror derfor ikke på hekking, dessverre.På Fedje var det som vanlig flere godbiter. 
Beste funn var en TORNSKATE sør på øya.Her var det og en SVARTKRÅKE (den har vært i områdesiden i fjor), en gulerele12 heilo, 8 småspove, to par storspove


Nord på øya observerte jeg en flokk ringgås trekkende mot nord. Her var det og en tyrkerdue. En art jeg ikke har sett med sikkerhet i NH på minst 20 år!

Tuesday, May 22, 2012

22 mai - Litleskare og Vollom, LindåsVendehals i Dalen på Litleskare


Gulsanger på Vollom


Gulsangere og hagesangere er snart på plass alle de vanlige stedene.
Før ungene skulle på skolen i dag hørte jeg en ukjent lyd litt nede i li ved huset. HAdde en mistanke om hva det kunne være og spilte av lyd før å se om det blei noen reaksjon. Det gikk ikke lenge før det satt en vendehals  i asken foran huset. Ny art for Litleskare. Første gangen jeg har hørt vendehals synge. Den er fremdeles på plass nå i ettermiddag.
Gresshoppesangeren ved bøkeskogen er fortsatt i området.

Tidlig i ettermiddag fløy det to musvåk over huset. Hørte de også i går.


I natt blir det en tur ut for å lytte etter nattsangere! :-)

Wednesday, May 16, 2012

15 mai - Hellestveit og Vollom, LindåsGresshoppesanger på Hellestveit, Lindås
Gresshoppesanger på Vollom, Lindås


På vei til jobb gjorde jeg bl.a. en stopp ved Hellestveit. Fra busslommen her kunne jeg høre den svake lyden av en gresshoppesanger et godt stykke unna. Tydeligere hørte jeg lyden av bla. gjøk, orrhane og enkeltbekkasin. En flott morgenkonsert.
På vei hejm noen timer sendere stoppet jeg igjen her og gikk sørvest av innmarka. Her var fremdeles gresshoppesangeren på plass og jeg fikk tatt noen bilder.

Nesten hjemme gjorde jeg en ny stopp ved Vallevika på Vollom, ved bøkeskogen. Her ble det på lørdag funnet en gresshoppesanger. Denne var fremdeles på plass både i går, tisdag, og i dag, onsdag. Fikk noen fine bilder og videosnutter av fuglen.


Film:  http://vimeo.com/42266898

Sunday, May 13, 2012

13 mai - Fensfjorden

Det friske vårværet førte i dag til at noen av havets fugler i dag dukket opp inne i fjorden. En HAVHEST en liten nautisk mil innenfor Grimeskjæret var dagens overraskelse.  Et norgeskryss for min del. Har sett havhest flere ganger før, men kan det har vært offshore og jeg kan ikke huske hvor og når, og har derfor ikke registrert tidligere. Har aldri sett havhest inne i fjorden før. En, trolig to, krykkjer var innom området ved Mongstadvika i dag.
Store mengder måker på enkelte av jordene rundomkring, men ingen sjeldne eller fargemerkede, så vidt jeg fikk med meg i farten.

Saturday, May 12, 2012

11 og 12 mai - Mongstad


Grønlandsmåke 2k+ på Mongstad-raffineriet 


Litleskares første registrerte trepiplerke
I går ettermiddag gikk turen atter en gang til Mongsatd for litt kvelds og nattarbeid. Sterk nordlig kuling og regnbyger og en temp på 8-9 grader. Det er snart sommer...
Bonusen jeg fikk i går var ihvertfall bra! Lindås, fjerde grønlandsmåke satt i en blandingsflokk inne på Statoil sitt anlegg, nærmere bestemt i Mongstadvika.Så noe hvitt i flokken når interntransporten kjørte med til skipet. "Alarmklokkene" ringte først når jeg kom ombord på skipet, som heldigvis lå på kai 3, som er nærmest Mongstadvika. Herfra kunne jeg ved hjelp av kikkerten min med 10,5x forstørrelse konstatere at det etter all sannsynlighet var en polarmåke. På innspill fra Ingar S.B. har jeg sett over bildene og vurdert feltobservasjonen og kommet frem til at han har helt rett i at det ikke er polarmåke, men grønlandsmåke. Takk for korreksjonen, Ingar.

Glømte igår å nevne at jeg i forgårs hadde Litleskares første trepiplerke på sørsiden av innmarka. I går fikk jeg ihvertfall et doku-foto.

Friday, May 11, 2012

10 mai - Kvassnesstemma, Knarvik


Ringmerket fiskemåke J8T8 ved Kvassnesstemma

Ved ta en kjapp tur rundt vannet fant jeg tre fargemerkede fiskemåker.  To av de er i par som har gått til hekking på holmen i vannet og er dermed for tiden er å finne på samme plass hver gang jeg tar turen innom. Den tredje var en nykommer, en siddis, som har funnet veien nordover fra Breiavatnet. Den var sist sett i Stavanger 13.03.12.

Ellers var de vanlige artene for vannet tilstede, samt at flere og flere trekkfugler kommer tilbake. Ny i går var bla. sandsvale.

Saturday, May 5, 2012

Litt av hvert...Dvergspett ved Fjellanger


Hvitryggspett på Litleskare


Hjort på Austrheim

Er for tiden på vakt og fuglekikking blir det ettersom jobb og værforhold tillater.
De første par dagene av vakta var været bra og jeg fikk med meg bl.a. lomvi, lunde, smålom og noen ubestemte lommer i Austrheim. Det går helt klart et lomtrekk vest av Rongevær mot ytre deler av gulen. Helt sikkert ikke av samme kaliber som vest i havet, men skulle vært spennende å gjort en skikkelig telling en gang. Kanskje til neste år i månedskiftet april/mai!?

I går hadde jeg to-tre timer til overs og tok turen til Fjellanger og edelløvskogen der. Er nok et dvergspettpar som hekker i området. Fikk noen fine bilder av en hannen og en kort videosnutt;  https://vimeo.com/41611410      Også et grønnspettpar holder seg i området.

Første mai registrerte jeg en ny art for Dalen og Litleskare. En hvitryggspett landet på telefonstolpen rett vedf huset. Fikk noen bilder før den forsvant videre. Kanskje er det et par i bøkeskogområdet? 30 april fløy det igjen en musvåk over Litleskare.