Tuesday, May 29, 2012

29 mai - ny nattsangerrunde

Også denne gangen ble det ganske magert utbytte, men en gresshoppesanger  blei det tross alt. Den satt og sang ved sørenden av Klessvatnet på Soltveit, Radøy. Jeg var ellers innom mange kjente lokaliteter, og noen nye steder, uten å høre annet enn sivsangere og et par kattugler, et par rugder og et par enkeltbekkasiner.
At det ikke er flere gresshoppesangere i NH er ikke så overraskende når man ser på funnene ellers fra Veslandet. Det er svaært få funn sammenlignet med i fjor. I Rogaland var det i fjor var frem til 29 mai sju sider med registreringer av gresshoppesanger på artsobservasjoner. I år, i sammme tidsrom, er det kun litt over en side med registreringer! Også antallet sivsangerer er langt under normalt for slutten av mai.

No comments:

Post a Comment