Wednesday, June 13, 2012

Fisketur, nattsangertur og litt til

Av disse to var det vel fisketuren som var den største suksessen med tanke på fugler...
Årests nattsangersesong har vært dårlig. Særlig gresshoppsangere har det vært få av i forhold til i fjor. Det gjelder ikke bare Hordaland, men og de andre vestlandsfylkene. Så langt i år har det heller ikke dukket opp en enste myrsanger eller myrrikse.Antallet sivsangere i NH er også  lavere enn vanlig. Natt til mandag var jeg en runde Meland rundt. Eneste nattsanger var en sivsanger i Eikelandsvatnet.

På lørdag var jeg på fisketur nord av Holmengrå. Her fløy det en POLARJO rett forbi båten lavt over sjøen. Tror ikke holdet var mer enn 10-12 meter. Så fuglen godt og den "ambolt"-lignende stjerten gjorde at det ikke var tvil om arten. På turen så vi bl.a. havhest (en veldig lys fugl) og lunde. Polarjo var en ny art for min del.

I dag var jeg en tur i skogen her på Lilteskare. Flere nye arter for året på Lilteskare og faktisk en helt ny, nemlig gulspurv. Et par holdt seg på hestebeitet. Kanskje hekking? Så langt i år har jeg registrert åtte nye arter på Lilteskare. Så langt er 91 arter registrert.

No comments:

Post a Comment