Monday, August 30, 2010

30 august - Litleskare, Lindås
Rovfugl over Litleskare. Tårnfalk?

Et par flokker med grågås fløy over.
En del måker svevde på termikk rett vest av huset. Studerte disse i kikketen da jeg oppdaget en rovfugl høyt oppe. Se vedlagte bilder.

Sunday, August 29, 2010

29 august - Litleskare, Lindås


Musvåk over Litleskare
Voksen havørn over Litleskare

Ung havørn over Litleskare

Grågås over Lilteskare

En grågåsflokk over huset i dag. Se bilde.
Også en ung og en voksen fugl av havørn steig til værs på termikken over dalen.
Hele tre musvåker var samtidig over Dalen/Skaret rett etter at havørnene hadde forsvunnet.

Friday, August 27, 2010

26 august - Austrheim

Brushane over Slettebakken/Solhaugen

Krykkje ved Vetagjøgraskjer, Fedjefjorden

Brukte tiden mellom to losoppdrag, ca. 1,5 time, på Krossøy. Fant ikke noe annet enn de vanlige artene man kan forvente å finne på denne tiden.
Rett før jeg skulle gå i fra borde på dagens siste skip, kom det seilende en krykkje. Dette er det fjerde funnet av arten i Austrheim kommune.
På vei hjem etter dagens dyst la jeg veien via Slettebakken/Solhaugen. Fra bilen kunne jeg se at det var en flokk på ni brushaner som lette etter mat på den våteste delen av jordet.

Wednesday, August 25, 2010

25 august - Knarvik, Lindås

Var en kjapp tur innom Kvassnesstemma på vei til jobb i dag. Mandarinanden var fremdeles på plass. Talte og ca. 20 sandsvaler og 110 stokkender.

Tuesday, August 24, 2010

24 august - Lygra og Litleskare, Lindås

Spurvehauk over Lygra

Musvåk over Litleskare

Musvåk over huset i 15.30 tiden. En annen fugl enn den forrige overflyvende.
En rask tur til Lygra i dag. Mye mindre fugl enn sist jeg var i "grønnsakhagen" på Utluro. En spurvehauk kom flyvende over, jaget av et titalls svaler. Fem tornirisk rastet i et tre.

Monday, August 23, 2010

23 august - Austrheim

Møller på Krossøy

Strandsnipe i Leirvågen

Steiskvett på Krossøy
Tårnfalk over Krossøy

Gluttsnipe på Solhaugen

Brukte mest tid på Krossøy i dag. Dagens mest spennende funn kom etter bare noen minutter. En møller satt noen få sekunder i toppen av en gran. Ellers var det en rekke arter på farten, men ingen i store antall, med unntak av grå og brunsisik som det var noen titalls av. En orrhøne lettet fra sauebeitet. Både grå, og svarthvitfluesnapper, løvsanger, rødstrupe og tornsanger holdt til bær/frukthagen. En hagesanger var det i ei rogn like ved sauebeitet.
Gamlefar på haugen lurte på om det var meg han hadde sett med kikkert og fotoapparat flere ganger i fjor, noe jeg høylydt bekreftet. Etter å ha snakket med han i noen minutter virket det som om det meste av fugl var forsvunnet til Fedje eller deromkring!

Også en gluttsnipe og 14 enkeltbekkasin på Solhaugen i dag.

Saturday, August 21, 2010

20 august - Leirvåg, Austrheim

Sotsnipe i Leirvågen

Sotsnipe i Leirvågen

Gluttsnipe i Leirvågen
Fremdels minst fem gluttsniper på plass i våtmarken. I tillegg var det dukket opp enbrushane og en sotsnipe. Kun en enkeltbekkasin tok til vingene på runden jeg hadde i dag.

Friday, August 20, 2010

18 august - Litleskare, Lindås

Musvåk over Litleskare

Gluttsnipe i Leirvågen

Prøvde å følge med litt på hva som holdt seg på himmelen over huset i dag. Foruten ganske mange måker, flest gråmåker, så var det og omtrent 25 taksvaler og noen få låvesvaler. I 16-tiden hørte jeg en rovfugl som skreik noen ganger og fikk tatt noen bilder på lang avstand. Fuglen var ganske høyt oppe. Det viste seg å være en musvåk.

Også en tur i Leirvågen i dag. En av fem gluttsniper på bildet over.

Tuesday, August 17, 2010

17 august - Grunnosen, Austrheim

Sandlo på Store Stonga

Gjøk på Holmen på Toftegård

Deler av dagen blei brukt til å padle ut fra Holmen på Toftegård, rundt Store Stonga, og tilbake til holmen. Med en gang jeg gikk ut av bilen på Holmen skremte jeg opp en gjøk fra et grantre. Kajakken blei satt ut og padlet ut Grunnosen først. Flere syngende løvsangere på holmene i området og en flokk grågås kom flygende over. En ung steinskvett satt helt nede ved sjøen på nordvestre Store Stongi. En voksen steinskvett var det på den nordlige delen. Her er det to fine viker omgitt av lave svaberg. Mellom vikene er det strandeng. Har tro på at det hekker sandlo i dette området. Fant en familiegruppe på fem fugler her i dag. I den søre bukta var det og to gluttsniper. Det var også her jeg i fjor fant svartstrupe og svartrødstjert.
Tilbake på Holmen kom en rovfugl flyvende og krysset over til Litle Stongi. Trolig var det en spurvehauk.

Monday, August 16, 2010

16 august - Hope/Risa, Lindås

Mellomskarv i Skåptjørna

Musvåk ved Skåptjørna

Dagens hovedtur gikk til området mellom Hope og Risa. Her er det blant annet planlagt kraftlinje fra Mongstad til Kollsnes. Dette var også en dag der det var en dal rovfugler på farten. En musvåk kom flyvende i lav høyde over Skåptjørna, retning sørover. Enda lenger sør, over Lauvåsåsen, sirklet det og to store rovfugler. Den en kan med sikkerhet bestemmes til musvåk, mens den andre trolig også var det, men er usikker. Mot nordøst, ved Hellestveitnovi, var en tårnfalk på vei sørover.
I Skåptjørni var det det som muligens var en mellomskarv, men det må jeg få bekreftet av noen med mer kunnskap om skarv enn det jeg har. I vatnet var det og tre stokkender.
I det nordvestre området fant jeg det som trolig er gulpeboller av hubro. Tyder på at denne ihvertfall er innom området en gang i mellom.

På Bakkøy I Austrheim var det i dag en dvergfalk.

Saturday, August 14, 2010

14 august - Litleskare- Lindås

Musvåk over Litleskare

Musvåk over huset i dag. Tydelig at det er mer rovfugl på farten. I går var det en spurvehauk over huset.

Thursday, August 12, 2010

12 august - Leirvåg, Austrheim

Hønsehauk over Leirvågen

Myrsnipe i Leirvågen

Nok en tur i Leirvågen. Ikke de beste forholdene i.o.m. at det var fløende sjø.
Ikke mye nytt i dag, men en ung hønsehauk kom seilende over, trolig fra Håvarden, med en gang jeg gikk ut av bilen. Ellers verdt å nevne:
2 gluttsniper
3 brushaner
1 myrsnipe
2 strandsniper
6 krikkender
5 enkeltbekkasiner

Wednesday, August 11, 2010

10-11 august - Leirvåg, Vikane, Åsen, AUSTRHEIM

Myrsnipe, brushane og to gluttsniper i Leirvåg

Gluttsnipe og skogsnipe i Leirvåg
11 enkeltbekkasiner inn for landing i Leirvåg

Brushane i Leirvåg

Gluttsnipe i Leirvåg

Både i går og i dag gikk jeg en god runde i våtmarksområdet. I går var det fire gluttsniper, i dag fem. I dag,som i går, en ung myrsnipe. I dag var skogsnipa fra igår vekke. En brushane var kommet til i løpet av natten eller morgenen. Både i går og i dag var det et par strandsnipe i den nedre delen og flere enkeltbekkasiner var spredt rundt i området. For øvrig var det mye løvsangere, buskskvetter og heipiplerker å se. Tre viper satt i dag på nyslått mark i den øvre delen av Leirvåg kulturlandskap.

I går fant jeg igjen den spesielle stæren i Vikane. Den har sterkt avvikende i farge.Det tok meg bare et sekund eller to å plukke ut denne fuglen i en flokk på 60-70 bestående av stæt i rein ungugldrakt til voksendrakt. Trolig samme fugl som jeg så samme sted for et par uker siden.

I dag kan jeg nevne funnet av to småspover ved Åsen på Austrheim. Her var det og en stærflokk på omtrent 500 individer og omtrent 400 fiskemåker!

Thursday, August 5, 2010

05 august - ytre Meland

Det ble en tidlig start på dagen i dag . Klokka 04.45 ringte vekkerklokka og veien gikk rett til de ytre delene av Meland. Hovedgrunnen til denne turen var å søke etter en mulig vannrikse eller åkerrikse som har holdt seg i området ved Kårbø en periode. Etter en stund ved Kårbøvatnet kom den ikke akkurat vakre "sangen" til en vannrikse fra sørenden av vannet. Tidligere har jeg hørt og sett denne arten ved Purkebolsvatnet på Austrheim og ved Liavatnet, Eikanger, i Lindås. Ved vannet skremte jeg og opp en rugde. På vestsiden av veien ropte en grønnspett. Oppsøkte også noen loaliteter der det sang gresshoppesangere tidligere i sommer, men uten å finne tegn til hverken voksne eller ungfugler...

På evja på Skjelanger satt det to gluttsniper og to rødstilker.
Kan til slutt nevne at jeg på dagens runde hørte minst fem syngende gjerdesmetter (trolig et par mer). Så mange har jeg ikke hørt tidligere i år på en hel dag.