Thursday, August 12, 2010

12 august - Leirvåg, Austrheim

Hønsehauk over Leirvågen

Myrsnipe i Leirvågen

Nok en tur i Leirvågen. Ikke de beste forholdene i.o.m. at det var fløende sjø.
Ikke mye nytt i dag, men en ung hønsehauk kom seilende over, trolig fra Håvarden, med en gang jeg gikk ut av bilen. Ellers verdt å nevne:
2 gluttsniper
3 brushaner
1 myrsnipe
2 strandsniper
6 krikkender
5 enkeltbekkasiner

No comments:

Post a Comment