Monday, April 26, 2010

25 april, Austrheim

Heilo (bildet er tatt på Lygra for noen dager siden)

Etter dagens jobbing blei det tid til litt fuglekikking på veien hjem. Første stopp var Øyaneområdet. På nordenden av Langøy fant jeg Austrheims første steinskvett av året. Som vanlig mange grågjess i området. Den lokale hekkebestanden har eksplodert i Austrheim.

På jordet ved samfunnshuset på Årås lette en flokk på 14 heilo etter mat sammen med ca. 10 stær. På jordet her har jeg også tidligere sett heilo, men også mer uvanlige arter, som boltit og kornkråke. Grågås og kanadagås er ofte å beiter her og en sjelden gang dukker det opp arter som ringgås, hvitkinngås, sædgås og tundragås på jordene mellom Årås og Øksneskrysset.

Videre tok jeg turen om Leirvågen, her var det de vanlige artene, og i tillegg var det her tre heilo. En nyankommet rødstilk holdt seg i våtmarken. Virker som det er færre par med storspove og vipe i Lerivåg i år enn tidligere år. Så langt i år har det heller ikke dukket opp sandlo.

Under en kort stopp ved Hopevatnet kunne jeg høre sangen til en sivspurv. Første sikre i Lindås i år.

Dagens nest siste fugl var den samme storlommen som jeg fant for noen dager siden. Denne gangen på et annet sted... :-)

Til slutt kunne jeg konstatere at vintererlene holder seg ved broa i Fiskesetelva. Så vidt jeg har funnet ut er det reir under bygging her.Wednesday, April 21, 2010

21 april, Seim, Berås og Lygra, Lindås

Vintererle ved Fiskesetelva

Før dagens utviklingsamtale (foreldresamtale) tok jeg turen via Lygra. På veien ut svingte jeg oppom Berås. Tornirisk var ankommet, men så ikke noe til hverken steinskvett eller buskskvett som var i området i fjor. Jeg var der bare kort tid, så de kan godt ha vært i området. Ved avkjørselen til Berås blei en enkeltbekkasin skremt opp av bilen.

Ved Toptingasundet satt en enslig låvesvale på en telefonledning.

På Innluro var det som vanlig flere par med vipe. Minst sju par, trolig flere. Ett par med storspove gikk inn for landing mens jeg enda satt i bilen. Minst en rødstilk lette etter mat i "myra" på jordet. Det samme gjorde ikke mindre enn 13 heilo, en enkeltbekkasin, seks grågjess, en sanglerke og mange heipiplerker. To tornirisk kom flygende over. De lokale ringduene var på plass, i dag 10 stykker.

Det fineste funnet i dag kom rett før jeg var på skolen på Seim. Fra autovernet over Fiskesetelva, lettet det en gulaktig fugl. Min første tanke var vintererle. Det viste seg å stemme og det var ikke bare en, men to. Et par i passende hekkebiotop, som det heter :-)

Tuesday, April 20, 2010

22 april, Lindås

Trepiplerke ved Utgjerdet

Smålom i Fjellangsvågen

På vei til jobb tok jeg igjen turen om Fjellangsvågen. I dag lå det en smålom og fisket. Heller ikke i dag hørte jeg noe til dvergspettene i området.

Var og en tur nedenom Utgjerdet ved Hope. Her var bl.a. Hordalands andre trepiplerke av året på plass og sang av full hals.

På vei hjem etter dagens losinger tok jeg turen litt av hovedveien og fikk meg en fin omvei hjem igjen. Denne omveien førte til årets første storlom i Nordhordland.

Friday, April 16, 2010

16 april, Lindås

Ny art for Lindås i dag. En havsule holdt seg i området ved Håvarden. Den forsvant inn fjorden!

På morgenen i dag lå det et par med smålom i Fjellangsvågen. Den tredje fuglen, som var der i går, var ikke å se. Skal følge med de neste dagene om den dukker opp igjen.

På Mongstad er steinskvetten ankommet. Trolig er det flere par som hekker inne på området til Statoil, blandt tanker, rør og damp!

Thursday, April 15, 2010

15 april, Fjellangsvågen, Lindås

Veien hjem etter nattens losoppdrag kjørte jeg via gamleveien mellom Lindås og Vågseidet, langs Fjellangsvågen. Planen var å kikke etter et par med dvergspetter og se om det var smålom i vågen. Ingen spetter å se eller høre, men tre smålommer var på plass. Ble oppmerksom på de da de begynte å rope. Dessverre var avstanden alt for stor til at jeg fikk noen brukbare bilder.

Wednesday, April 14, 2010

14 april, Austrheim

To traner ved Leirvågen

Imellom losoppdragene i dag var jeg bl.a. i Leirvågen. Gikk en runde i våtmarken og fikk konstatert at enkeltbekkasinene begynner å dukke opp igjen. To stykker tok til vingene under den lille runden jeg gikk. Den største overraskelsen var allikevel to traner som sirklet over området litt lenger vest. De vant høyde over Leirvågen og Håvarden før de krysset fjorden i glideflukt til Sandøy i Gulen. Trane er ny art for Austrheim.

Tuesday, April 13, 2010

13 april, Storavatnet, Lindås

Fjellvåk over søre delen av Storavatnet

Dagens tur blei lagt til Storavatnet. Padlet først til sørenden. Det var kun de vanlige endene og et par med kanadagås å se, helt til det kom seilende en fugl fra sør. Det viste seg når den kom litt nærmere at det var en fjellvåk på trekk. Den sirklet noen runder over meg før den forsvant mot nord. Se bilde over :-)
Deretter gikk turen helt opp i nordenden. Her var det også bare de vanlige endene og i tillegg en kanadagås. Underveis måtte jeg leke isbryter gjennom fem belter med is, opp til 3 cm tjukk!
Vel tilbake til Kjenes og etter å ha fått kajakken på biltaket tok jeg igjen turen opp i edelløvskogen. Ikke før jeg har parkert bilen så dukker det opp en fugl som lander på bakken. Den flyr opp i et tre når jeg nærmer meg langs veien. Gjennom kikkerten kan jeg konstatere at det er en hvitryggspett hann. Noen meter lenger oppe i veien møter jeg Morten Wilhelmsen. Sammen hører vi at hvitryggen trommer livlig :-)

Monday, April 12, 2010

12 april, Eikangervåg, Lindås

Dvergspett ved Straumen

Dvergspett på Eidsnes

Planer var å kikke etter hvitryggspetten som blei sett noen dager tidligere ved Straumen. Denne så jeg aldri noe til, men et par med dvergspett som flørtet ivrig holdt seg i området i noen minutter. Kikket også litt på fuglelivet på fjorden og hele 46 sjøorrer holdt seg ved den ytterste jernstanga i Eidsnesfjorden. Her var også LAPPFISKANDA som har holdt til i området i hele vinter. En bergand hunn holdt seg sammen med sju toppender ved Granholmen. Her var også lappfiskanda litt før den fløy lenger ut i fjorden. På en av telefonstolpene på Ytre Eidsnes trommet en dvergspett.

I Hjelmåsvågen var det to bergender , begge hunner.

Friday, April 9, 2010

Leirvåg og Fonnes, Austrheim, 09.04.2010

En av to sildemåker ved Seimsvatnet

Heipiplerke i Leirvågen

Ringtrost i Leirvågen

Planen i dag var egentlig en padletur i Grunnosenområdet, men p.g.a. diverse nødvendige ærend ente det opp med omtrent samme runden i dag som i går. Mye de samme fuglene å se, men et klart høydepunkt var det i dag, nemlig en ringtrost i våtmarksområdet. Den satt på en gjerdestolpe ved grusveien. RIngtrost er ny art for Austrheim kommune. Rett ved veien fra sør dukket også den første gjerdesmetten etter vinteren opp. I dag var det og to syngende jernspurver i våtmarken. I dag var det enda flere heipiplerker også.

I dag var det to par krikkand i Altersvatnet.

På vei utover var jeg og en tur ned til Fonnebostsjøen. Ved Fonnebostvatnet var det bl.a. ni beitende grågjess, fem kanadagjess og tre stokkender. Like ved vannet ropte en grønnspett. På markene ved Lindås senter var det minst fire par viper og en syngende storspove.


Thursday, April 8, 2010

Leirvågen og Fonnes, 08.04.2010

En tur ut før dagens jobbing resulterte i flere nye arter for året for kommunen. Sivspurven ved Purkebolsvatnet var den første i Nordhordland i år.

De andre nye artene for året:

81 Krikkand8 apr
80 Hettemåke8 apr
79 Linerle8 apr
78 Jernspurv8 apr
77 Gransanger8 apr
76 Gråsisik8 apr
75 Sivspurv8 apr

Hettemåke er ikke så vanlig å se i Austrheim. De to jeg så i dag lette etter mark på jordet i Leirvågen sammen med omtrent 60 fiskemåker.

Wednesday, April 7, 2010

Austrheim, 06.04.2010

En tur på jobb i løpet av ettermiddag og kvelden førte til et par interessante funn. På Bakkøy var den lokale hekkebestanden av grågås på plass. Så også en vipe, men trolig var det flere i og med at jeg observerte kun fra drosjen i fart. også på Sætre så jeg en vipe.
En teist i full sommerdrakt lettet mellom Rongeværskallen og Grimeskjæret. Lokal hekkefugl? Her lå det og en havsule på sjøen. Når gasstankeren jeg var ombord på nærmet seg Leirvågsundet og mannskapet skulle gjøre klar for fortøyning, lettet en tårnfalk fra fordekket og så ut til å sette kursen for Håvarden.

Tuesday, April 6, 2010

Bøkeskogen, Vollom, Lindås, 06.04.2010

Hadde meg en kort tur i Bøkeskogområdet i dag. Ikke så mange arter å se, men noen trekkfugler var på plass. En gransanger sang høyt og tydelig ved Skarsvatnet. I Skaret var det og minst en heipiplerke, samt en flokk med bokfink. En enslig stokkand hann på vannet. I Vallevika var det en storspove i tillegg til de vanlige måkene og endene. I selve naturreservatet var det og kun de vanlige artene, med unntak av noen bjørkefinker. Første gang jeg har sett de i skogen. Tror de var på jakt etter bøkenøtter.