Tuesday, April 13, 2010

13 april, Storavatnet, Lindås

Fjellvåk over søre delen av Storavatnet

Dagens tur blei lagt til Storavatnet. Padlet først til sørenden. Det var kun de vanlige endene og et par med kanadagås å se, helt til det kom seilende en fugl fra sør. Det viste seg når den kom litt nærmere at det var en fjellvåk på trekk. Den sirklet noen runder over meg før den forsvant mot nord. Se bilde over :-)
Deretter gikk turen helt opp i nordenden. Her var det også bare de vanlige endene og i tillegg en kanadagås. Underveis måtte jeg leke isbryter gjennom fem belter med is, opp til 3 cm tjukk!
Vel tilbake til Kjenes og etter å ha fått kajakken på biltaket tok jeg igjen turen opp i edelløvskogen. Ikke før jeg har parkert bilen så dukker det opp en fugl som lander på bakken. Den flyr opp i et tre når jeg nærmer meg langs veien. Gjennom kikkerten kan jeg konstatere at det er en hvitryggspett hann. Noen meter lenger oppe i veien møter jeg Morten Wilhelmsen. Sammen hører vi at hvitryggen trommer livlig :-)

No comments:

Post a Comment