Monday, April 26, 2010

25 april, Austrheim

Heilo (bildet er tatt på Lygra for noen dager siden)

Etter dagens jobbing blei det tid til litt fuglekikking på veien hjem. Første stopp var Øyaneområdet. På nordenden av Langøy fant jeg Austrheims første steinskvett av året. Som vanlig mange grågjess i området. Den lokale hekkebestanden har eksplodert i Austrheim.

På jordet ved samfunnshuset på Årås lette en flokk på 14 heilo etter mat sammen med ca. 10 stær. På jordet her har jeg også tidligere sett heilo, men også mer uvanlige arter, som boltit og kornkråke. Grågås og kanadagås er ofte å beiter her og en sjelden gang dukker det opp arter som ringgås, hvitkinngås, sædgås og tundragås på jordene mellom Årås og Øksneskrysset.

Videre tok jeg turen om Leirvågen, her var det de vanlige artene, og i tillegg var det her tre heilo. En nyankommet rødstilk holdt seg i våtmarken. Virker som det er færre par med storspove og vipe i Lerivåg i år enn tidligere år. Så langt i år har det heller ikke dukket opp sandlo.

Under en kort stopp ved Hopevatnet kunne jeg høre sangen til en sivspurv. Første sikre i Lindås i år.

Dagens nest siste fugl var den samme storlommen som jeg fant for noen dager siden. Denne gangen på et annet sted... :-)

Til slutt kunne jeg konstatere at vintererlene holder seg ved broa i Fiskesetelva. Så vidt jeg har funnet ut er det reir under bygging her.No comments:

Post a Comment