Wednesday, May 5, 2010

4 mai, Seim, Lindås

Dvergspett på Seimsåsen

Grønnspett på Seimsåsen

Flaggspett på Seimsåsen

Formiddagen blei brukt for å kikke litt på et område som jeg kikket litt på i fjor også, nemlig Seimsåsen. Det er åsen som ligger bak butikken på Seim. Som vanlig for området så var noe av det første jeg hørte en grønnspett som ropte. Det var mint to i området. To andre hakkespettarter var og på åsen, en flaggspett hunn og minst et par dvergspett. Ellers så var det ankommet munk også her. Så og hørte minst to hanner. En svarthvit fluesnapper hann blei jeg oppmersksom på når den ene dvergspetten landet like ved den. Det er mange spettehull i området og de er nok brukt av stær, meiser og andre som reirplasser. Ellers var de vanlige artene for årstiden på plass; løvsanger, gransanger, jernspurv, rødstrupe, heipiplerke, linerele osv....

No comments:

Post a Comment