Tuesday, May 25, 2010

25 mai - Brunnsland, Lindås

Gråfluesnapper på Brunnsland

Hagesanger på Brunnsland

En svært kortvarig avstikker fra hovedveien mot Mongstad på vei til jobb i dag, medførte funn av nok en hagesanger, samt bl.a. flere munk og kattugle. Kattugle var det og på Monstad. Den fløy så lavt over veien at den nesten blei truffet av kajakken jeg har på taket!

På vei hjem fra jobb var jeg en kort tur innom Purkebolsvatnet. Der sang fremdeles trostesangeren for fullt i nordenden av vatnet.
En kort runde på Litlås industriområde førte til at jeg kunne konstatere at det dreier seg om et par med sandlo som holder seg i området.
Neste stopp blei igjen Brunnsland. Denne gangen en lenger stopp. Jeg gikk bl.a. annet rundt Haugstjørna. Dette er et flott lite vatn med med et mindre våtmarksområde i hver ende og det vokser bl.a. sverdliljer rundt store deler av bredden. Slåttemark/beitemark med buskvegetasjon grenser mot mot vannet. Langs veien rett ved vatnet er det mindre områder med fin edelløvskog. Hørte alt når jeg kom dit at hagesangeren sang fra samme tre. På vei ned til vatnet kom en hønsehauk seilende over meg. Ved vatnet var det ikke så mye fugl, men noen låvesvaler fant nok noen insekter selv i bare 8 grader "varme". En grønnspett ropte i nordvest. Også gjøken gol fra skogen på vestsiden. I skogen på østsiden fant jeg bl.a. et par med jernspurver, en varslende gråfluesnapper og det som kan ha vært en vendehals. Det vil nok flere turer til området bekrefte eller avkrefte. Videre, i beitemarka, fant jeg bl.a. en gulsanger. Ny art for meg i år. Langs veistubben tilbake til bilen kom jeg over en brunsisik som lette etter mat på et nysådd jorde. En taksvale kom flygende over, også det ny art for året for min del. En grønnsisik med en utflydd unge satt på en grein rett ved bilen. Et par med gråfluesnapper og en syngende hann var tett ved veien. Nær enden av veien var det og en syngende svarthvit fluesnapper hann.

Denne turen og flere av de andre småturene jeg har gjort de siste dagene er delvis gjort med tanke på seinere turer for å se etter nattsangere. Så da får vi se :-)
I forgårs førte det til funn av to nye arter av året for min, og Nordhordland sin del, nemlig gråfluesnapper på Vabø (Lindås) og hagesanger ved Rossnesvatnet (Lindås).


No comments:

Post a Comment