Saturday, March 28, 2015

Gran Canaria - hærfugl, rødhøne og rustand

Alle disse artene fant jeg på golfbanen nær hotellet på de to morgenturene jeg tok.


Rustand
Rustand  (ruddy shelduck) er funnet en rekke ganger i Norge, men de fleste funnene er rømte tam/parkfugler. Fugler lenger sør i Europa er mer trolig villfugler. Hva som er tilfellet på Kanariøyene vet ikke jeg, men fuglene var ganske sky og derfor fikk jeg bare noen middelmådige fluktbilder. Det er en stor and, nesten som en liten gås.

Rustand; http://en.wikipedia.org/wiki/Ruddy_shelduck

Rødhøne

Rødhøna (red-legged partridge) finnes i vidt utbredt Spania, Portugal, Frankrike og nordvest Italia. Den er innført til Storbritania som jaktvilt. Den er på størrelse med jerpe. På noen av Kanariøyene finnes det en svært lik art, Berberhøne. Denne finnes ikke på Gran Canaria. Norske funn dreier seg om rømte tamfugler. Spiser i hovedsak frø.


Rødhøne; http://en.wikipedia.org/wiki/Red-legged_partridge
Hærfugl
Hærfugl (hoopoe) er en sjelden, men årlig gjest i Norge. Det er gjort omtrent 15 funn i Hordaland. Navnet kommer av at man tidligere trodde at fuglen varslet krig og ufred.
Hekker i store deler av Europa og Nord-Afrika, men ikke Skandinavia eller på de britiske øyene. Spiser insekter den finner på eller i bakken.

Hærfugl; http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6rfugl

Thursday, March 26, 2015

Gran Canaria - hegrer

I dalen ved hotellet vårt var det en dreneringsdam som ble brukt av mange fuglearter, deriblant tre ulike arter hegre. Gråhegre, silkehegre og topphegre brukte dammen regelmessig til næringssøk. Trolig fant de insekter og frosk.

Hotellet vi bodde på, Sheraton Salobre Golf & Spa Resort

Klikk på bildene for å se STØRRE utgaver!


Gråhegren er den eneste hegrearten som hekker i Norge. Den hekker i kolonier og er ganske vanlig som hekkefugl i Nordhordland.

Gråhegre;   http://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5hegre
Silkehegre

Silkehegre er en liten hvit hegre som er vanlig i Sør-Europa, Sør-Asia og Afrika. Den blir årlig observert noen få ganger her i landet. Det er gjort tre funn i Hordaland. Det siste var i 2008 i Gjermundshavn.

Silkehegre (Little egret);    http://en.wikipedia.org/wiki/Little_egret¨
Topphegre

Topphegre hekker i Sør-Europa, vestre deler av Asia og i Afrika. En ganske liten hegre som er brunaktig når den sitter, men som i flukt virker nesten hvit! Ingen funn i Norge.

Topphegre (Squacco_heron);    http://en.wikipedia.org/wiki/Squacco_heronWednesday, March 25, 2015

Grunnosen og ToskaområdetHorndykker i Grunnosen

Tjeld i grunnsoen
I går var jeg en padletur i Grunnosen. Egentlig ingenting spesielt å rapportere. Beate fugl var nok en horndykker i nesten full sommerdrakt. Utenom denne var det en bl.a. storspove. Kan ha vært en overvintrende fugl. Tjeld og grågås var på plass her og selvfølgelig. Trolig rundt ni par med tjeld inne i selve Grunnosen. Tjed var ny art for året for meg, det samme var en toppmeis på Litlestongi.

I dag gikk turen til Toskaområdet. Så ikke noe til de to rapporterte gråstrupedykkerene fra i går, men fant tre horndykkere. En i tilnærmet full sommerdrakt, de to andre i nærmere vinterdrakt.
Nord for veien var det to gravender. Dette var ny art for Radøy for min del og, tror jeg, kun femte funnet i kommunen. På Floni var det en flokk med 22 viper og en svartryggerle midt på det nordre jordet. Alltid like kjekt å finne dette fine vårtegnet! En hel del fuglesang å høre i dag, bl.a. flere bofinker på Floni og minst to spillende skjærpiplerker langs Toskavegen.


Rødstrupe på Floni

Viper på Floni

Svartryggerle på Floni

Gravender ved ToskavegenTuesday, March 24, 2015

Gran Canaria - KALOTTMEIS

Kalottmeis - African blue tit 

Blåmeis - Eurasian blue tit

Klikk på bildene for å se større versjoner!

Den kanariske utgaven av blåmeis ble tidligere regnet som en underart av blåmeis, men har blitt skilt ut som egen art, kalottmeis (Cyanister teneriffae). Kalottmeis er igjen delt inn i to underarter, en på de sentrale Kanariøyene og en i Nord-Afrika. Underarten på Kanariøyene mangler hvitt vingebånd.

Følg linkene under for å lese mer om kalottmeis og blåmeis.

Kalottmeis; http://en.wikipedia.org/wiki/African_blue_tit

Blåmeis; http://no.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5meis

Monday, March 23, 2015

Gran Canaria...

...er ikke en del av NH, nei :-)

Tar allikevel med en del bilder fra forrige uke, som Ellen, gutta i huset og jeg brukte til å feriere i nærheten av Maspalomas på Gran Canaria. Fikk ikke tid til den planlagte turen til reservatet i Maspalomas, men det gjorde egentlig ikke så mye siden hotellet vårt lå i en fin dal med mye fugleliv!


Utsikt fra hotellet mot Maspalomas.
Tenkte jeg skulle legge ut litt bilder og info om en eller to fugler i slengen når jeg får tid de neste par ukene. De aller fleste bildene er tatt på to morgenturer på omtrent to timer hver og på et par korte halvtimes turer i kveldingen.

Begynner, naturlig nok, med kanarifuglen. Det riktige norske navnet er kanariirisk (eng; Atlantic Canary). Kanariirsken er stamfar til burfuglen Kanarifugl. Kanarifuglen i fangenskap er gjerne litt større og gulere enn ville fugler. Det er en vanlig fugl på noen av Kanariøyene og jeg har også sett den på tidligere turer til øyene.

Mer om kanariirsik; http://no.wikipedia.org/wiki/KanarifuglHer mates kanarifuglungen :-)

Musvåk


Musvåk. Ikke fuglen fra i dag.
Denne er fotografert over hustaket mitt.

I fjor var det observasjoner som tydet på at det kunne være hekking av musvåk i området Risa-Hope-Mongstad. I dag så jeg igjen en fugl på næringssøk i dette området. Hvis du er på farten i NH så hold gjerne utkikk etter musvåk i området mellom Mongstad-sør krysset og Mongstadkrysset og rapporter funn på artsobservasjoner. Kanskje vi kan få en dokumentert hekking i området i år?