Monday, March 23, 2015

Musvåk


Musvåk. Ikke fuglen fra i dag.
Denne er fotografert over hustaket mitt.

I fjor var det observasjoner som tydet på at det kunne være hekking av musvåk i området Risa-Hope-Mongstad. I dag så jeg igjen en fugl på næringssøk i dette området. Hvis du er på farten i NH så hold gjerne utkikk etter musvåk i området mellom Mongstad-sør krysset og Mongstadkrysset og rapporter funn på artsobservasjoner. Kanskje vi kan få en dokumentert hekking i området i år?

No comments:

Post a Comment