Saturday, January 30, 2010

Børildosen, Austrheim, fredag 29.01.2010

Gulnebblom ved Stussøuna

Storspover øst av Langøyna

Fjæreplytt ved ØksnesskjeraEtter søndagens og mandagens mange fine funn ulike steder i Øyaneområdet så prøvde jeg igje med en padletur på fredag. Været var igjen flott, bare litt østlig trekk og omtrent -4 C og sol. Vinden stilnet etterhvert helt av slik at sjøen blei speilblank. Startet fra båthavna på Øksnes. Padlet først i retning Langøyna og Krossøyna. Ved Langøyna lå de to bergendene som tidligere har vært observert vest av Lauvøyna. Også en god del kvinender og silender i området. På skjerene øst av Langøy satt det hele seks storspove. Ved Øksnesskjera var det en flokk på 52 fjæreplytt. Mellom Rotøyna og Terneskjerflua lå det to horndykkere. En horndykker var det og øst av Krossøyna.
Padlet rundt Tjørholmen. Mye tung dønning gjorde det vanskelig å se fugl på vannet. Padlet fra Kjørholmen over til NV-enden av Børilden. På veien over dukket det opp en lomvi. På skjerene ved Sengene på Børilden var det en flokk på 15-16 fjæreplytt, samt en overflygende storspove. Fra Børildvågen padlet jeg over til Terneskjeret NØ av Langøy. Her var det omtrent 45 skarver og 15 måker. På midtre Stussøyskaget satt det en ung havørn. Her flyr det også to stær forbi. Før jeg skulle padle inn vågen til båthavna i Øksneset igjen, bestemte jeg meg for å stoppe for å ta et siste overblikk over området SØ av Stussøyna. Her oppdaget jeg gulnebblommen tett ved Stussøylandet. Den fisker jevnt og trutt og svømmer mot Djupefluskjerene. Får noen bilder av fuglen før jeg padler tilbake til bilen.

Monday, January 25, 2010

Øyane, Austrheim, mandag 25.01.10


Gulnebblom ved Langøy

Bergender og kvinender ved Lauvøy

Horndykkere øst av Langøy

Alke øst av Langøy

En liten times biltur i Øyane, før jobbing i dag, gav flere fine funn.
Årets første alke for Hordaland dreiv å fisket øst av Langøy. Her var det også to horndykkere. I Børildosen, som dette området er en del av, fløy det to mulige horndykkere. Over øya fløy det det som var en hønsehauk, samt to rødvingetrost. To toppender, som er sjelden å se i sjøen i Austrheim, holdt seg tett ved land sammen med en kvinand. Vest av Lauvøy var også i dag de to bergendene.

Dages største overraskelse var det som trolig er Austrheims første gulnebblom, og det første funnet i Nordhordland, utenom Fedje. Muligens er dette samme fugl som blei sett av Tore Svendsen dagen i forveien og artsbestemt til islom.

Sunday, January 24, 2010

Lerøy-Sævrøy, Austrheim, 24.01.10


Tårnfalk sørvest på Lerøy

Bergand sør av Sævrøy

Havørn ved holmene nordvest av Lerøy

I dag blei det en fire timers padletur på Austrheim. Padlet nordover fra Lerøy, rundt Sævrøy og Senuksen og tilbake til Lerøy. Været i dag; overskyet, SØ-lig bris og rett under null grader. Dagens høydepunkt kom bare få minutter etter jeg satte utpå. Årets første tårnfalk i Hordaland satt på en knaus helt sørvest på Lerøy. Den lettet og fløy østover. Kunne se at den stillet i luften. Avstanden var dessverre altfor stor til å få noen brukbare bilder :-(
Som vanlig, på denne tiden, var det flere havørner og flokker med fjæreplytt som holdt seg på de ytterste skjærene. På innsiden, sør av Sævrøy kom dagnes andre overraskelse, to bergand hunner. Flokker med meiser, fuglekonger og korsnebber var det også i dette området. På Sævrøy kom jeg over en hakkespett jeg ikke fikk identifisert, men trolig var det en grønn eller gråspett. På vei tilbake, etter å ha rundet Sævrøy og Senuksen, der det var en havelle og omtrent 20 skarver, kom jeg over en storspove på Halsholmen. Tipper dette er samme fuglen som jeg så i området i desember. En alkekonge og fem haveller holdt seg ved Langøyflua. Alkekongen i forgårs, ved Oksebåsholmane, var første funn i Hordaland i 2010.

På vei til Lerøy kom jeg over to sangsvaner i Førlandsvågen. På foringen i Åråsfeltet var det i dag minst to bjørkefink og fire bokfink.

Friday, January 22, 2010

Grunnosen, Austrheim, 22.01.10

Båndkorsnebb over Grunnosen

Fjæreplytt ved OksebåsholmaneIslom i Grunnosen

Padleturen gikk som vanlig fra Holmen, i enden av Toftegårdveien, og deretter Grunnosen på kryss og tvers. Overskyet, bare en lett vind på 5-6 m/s og omtrent null grader gjorde dette til en varmere opplevesle enn på noen uker :-)
Etter bare noen minutters padling brukte jeg kikkerten for å studere fire korsnebber i toppen av en gran. Syntes jeg så hvite felt på vingene, men var ikke helt sikker på at dette var båndkorsnebber før de lettet og jeg hørte lyden deres.
Fra midtre deler av Grunnosen og nordover fant jeg i dag tre horndykkere, to smålom og en islom. Islomen ropte og kallet mye. Trolig var dette en av to islommer jeg så for to uker siden. Etter at osen var sjekket, gikk ferden nord av Store Stongi, tilbake langs østsiden, via oksebåsholmane og Hundevågsholmane. Ved Oksebåsholmane var det en dykkende alkekonge og en flokk med 22 fjæreplytt. To havørner holdt seg i området i dag.

Funnene i dag er med på å slå fast at Grunnosenområdet er overvintringslokalitet for flere arter lommer og dykkere, i tillegg til ganske mye siland og kvinand, samt flere havørner og sikkert andre arter også. For to uker siden så jeg bl.a. rødstilk. Se under!

Sunday, January 17, 2010

Årås, Austrheim, 17.01.2010

Fremdeles tre bjørkefink og en bokfink på foringen til mine foreldre. Trolig var det flere av begge disse artene, men jeg kom rett før det blei mørkt og skremte fuglene da jeg la mat ut til de. Kommer nok til å sjekke denne foringen i den kommende uka.

Saturday, January 16, 2010

Leirvåg. Austrheim. 16.01.2010

Fossekallen holder seg fremdeles ved utløpet av bekken som går gjennom våtmarksområdet. Ikke mange meter åpen elv, så mye mat tviler jeg på at den finner. Som vanlig en del kvinender, silender og skarv i sjøen like ved.

Wednesday, January 13, 2010

Knarrevik, Lindås, 13.01.2010

Oter ved Tyborgøyni

Fossekall i Leirvågen

Sangsvane ved Knarrevik

padlet en tur ut fra Knarrevik sør for Mongstad i dag. Hovedformålet med turen var litt fotograferingen av den flott vinterstemningen i området. Holdt selvfølgelig øynene åpne for fugl også. Flere kvinender i området enn tidligere, ca. 40 totalt. Nye i vågen var og fire sangsvaner. I området med holmer og skjær nord på Tyborgøy holdt tre otere på å fiske. Var og en rask tur i Leirvågen. Her var det en fossekall i de få meterne med åpen bekk helt nede ved sjøen.

Leirvåg, Austrheim, 12.01.10


Båndkorsnebb i Leirvågen

En rask tur i Leirvågen førte til funn av en ny art for min del og muligens for Austrheim kommune også, nemlig båndkorsnebb. Arten er registrert i kommunen, men uten noe konkret funn...
Minst tre stykker spiste gran og furufrø kloss ved veien og fergekaien. Seinere hørte jeg lyden de laget et godt stykke unna, så trolig er det flere fugler i området.

Grunnosen, Austrheim. 08.01.10Startet som vanlig ut i fra Holmen ved Toftegård. Denne gangen i -10 grader på kaien (-21 lenger inne, på Skodvin). Turen gikk fram og tilbake i Grunnosen, med en tur ut til Islendingen og nordvestre hjørne av Børilden. Flere silender og kvinender i området nå enn tidligere. Dette har nok sammenheng med at vann og fjorder lengre inne holder på å fryse igjen. Omtrent 100 kvinender og 80 silender fant jeg i dag. Dagens største overraskelse var en overvintrende rødstilk som kom flygende rett over meg og gikk inn for landing ikke langt unna. Rødstilk har ikke vært observert i Hordaland siden midten av november 2009. En bergand hunn holdt seg sammen med to silender. To sangsvaner holdt seg i ytre og vestre del av osen. Andre funn, to smålom, to ubestemte store lommer (trolig islom), en horndykker, en gråstrupedykker og to havørn.

Thursday, January 7, 2010

Eikanger-Hjelmås, Lindås, 07.01.10

Lappfiskand og kvinand i Straumen

Dagens utflukt gikk overhodet ikke som planlagt. Måtte blant annet spa bilen løs fra grøfta.
Kom meg aldri på sjøen ved Flatøy som planlagt.
Det var også mindre fugl i området enn det pleier. Lappfiskanda holder stand i Eikangerområdet, i dag i straumen. Der var den sammen med 21 toppender, noen kvinender og en flokk stokkender.

Wednesday, January 6, 2010

Litleskare, 06.01.10

I dag foretok jeg en mer nøyaktig telling av kråke og ravn på trekk. Et utkikkspunkt et par hundre meter fra huset mitt gir et veldig godt overblikk over de aktuelle trekkrutene. I dag trakk det omtrent 1120 kråker sørvestover. Ravnen er det verre å telle fordi de trekker fra flere kanter og gjerne frem og tilbake i samme rute. Til slutt samlet de seg over Radsundet og trakk ganske nært huset mitt. Å få et nøyaktig antall er allikevel vanskelig siden de holdt seg i en flokk som var ganske uoversiktlig, men under 200 ravn totalt tror jeg ikke det var. I dag gikk kråketrekket fra 16.11 til 1650. Ravnen holdt på til 17.00.
Mens jeg ventet på trekket holdt det seg to dompap hanner i nærheten og det fløy over fem grankorsnebber.

Tuesday, January 5, 2010

05.01.2010 Godt nytt år!

Etter en rolig periode angående fugleobservasjoner i julen satser jeg på litt mer aktivitet nå fremover. I dag var jeg en tur til Frekhaug og Eknes og fikk med noen observasjoner på veien. Det var svart mye fugl ved Litlebergen. Minst 750 ærfugl og mye annet som jeg ikke hadde tid til å kikke nærmere på. Etter å ha vært på Eknes gjorde jeg en stopp bl.a. på tømmerkaien på Eidsnes. Her var det 10 bergender. Vel hjemme igjen gjorde jeg n grovopptelling av kråke og ravn som trekker over huset her hver kveld. I morgen er planen å ta en bedre opptelling fra et godt utkikkspunkt noen hundre meter fra huset mitt. Da vil jeg nok kunne komme opp i over de 1000 kråkene jeg talte i dag. I dag var det kun omtrent 50 ravn som fløy over huset. For noen dager siden var det 200. Trolig har de flydd for langt nord til at jeg så de. Det var også langt flere ravn enn vanlig som trakk nordøstover.