Monday, January 25, 2010

Øyane, Austrheim, mandag 25.01.10


Gulnebblom ved Langøy

Bergender og kvinender ved Lauvøy

Horndykkere øst av Langøy

Alke øst av Langøy

En liten times biltur i Øyane, før jobbing i dag, gav flere fine funn.
Årets første alke for Hordaland dreiv å fisket øst av Langøy. Her var det også to horndykkere. I Børildosen, som dette området er en del av, fløy det to mulige horndykkere. Over øya fløy det det som var en hønsehauk, samt to rødvingetrost. To toppender, som er sjelden å se i sjøen i Austrheim, holdt seg tett ved land sammen med en kvinand. Vest av Lauvøy var også i dag de to bergendene.

Dages største overraskelse var det som trolig er Austrheims første gulnebblom, og det første funnet i Nordhordland, utenom Fedje. Muligens er dette samme fugl som blei sett av Tore Svendsen dagen i forveien og artsbestemt til islom.

No comments:

Post a Comment