Friday, January 22, 2010

Grunnosen, Austrheim, 22.01.10

Båndkorsnebb over Grunnosen

Fjæreplytt ved OksebåsholmaneIslom i Grunnosen

Padleturen gikk som vanlig fra Holmen, i enden av Toftegårdveien, og deretter Grunnosen på kryss og tvers. Overskyet, bare en lett vind på 5-6 m/s og omtrent null grader gjorde dette til en varmere opplevesle enn på noen uker :-)
Etter bare noen minutters padling brukte jeg kikkerten for å studere fire korsnebber i toppen av en gran. Syntes jeg så hvite felt på vingene, men var ikke helt sikker på at dette var båndkorsnebber før de lettet og jeg hørte lyden deres.
Fra midtre deler av Grunnosen og nordover fant jeg i dag tre horndykkere, to smålom og en islom. Islomen ropte og kallet mye. Trolig var dette en av to islommer jeg så for to uker siden. Etter at osen var sjekket, gikk ferden nord av Store Stongi, tilbake langs østsiden, via oksebåsholmane og Hundevågsholmane. Ved Oksebåsholmane var det en dykkende alkekonge og en flokk med 22 fjæreplytt. To havørner holdt seg i området i dag.

Funnene i dag er med på å slå fast at Grunnosenområdet er overvintringslokalitet for flere arter lommer og dykkere, i tillegg til ganske mye siland og kvinand, samt flere havørner og sikkert andre arter også. For to uker siden så jeg bl.a. rødstilk. Se under!

No comments:

Post a Comment