Thursday, January 7, 2010

Eikanger-Hjelmås, Lindås, 07.01.10

Lappfiskand og kvinand i Straumen

Dagens utflukt gikk overhodet ikke som planlagt. Måtte blant annet spa bilen løs fra grøfta.
Kom meg aldri på sjøen ved Flatøy som planlagt.
Det var også mindre fugl i området enn det pleier. Lappfiskanda holder stand i Eikangerområdet, i dag i straumen. Der var den sammen med 21 toppender, noen kvinender og en flokk stokkender.

No comments:

Post a Comment