Sunday, July 11, 2010

10 juli - Hallandsvatnet-Mykingvatnet-Hauglandsvatnet, Radøy

Mykingvatnet nord
Merkesletten (mellom Myking våtmark og Fv411)
Myking våtmark nord
Myking våtmark, elva i sørenden
Fra en sidearm til Storelva mellom Hellandsneset og Fv411

Brukte fire ettermiddagtimer i dag på å utforske delvis ukjent terreng. Har vært flere ganger i området tidligere og da lurt på om det er mulig å padle mellom disse vannene. Det viste seg at det er fullt mulig og faktisk lettere enn jeg trodde. På strekket slipper mann unna med å dra kajakken mindre enn 200 meter. Ved høyere vannføring kanskje man ikke trenger å vade mer enn 50-70 meter, ihvertfall medstrøms. På strekningen fra Hallandsvatnet til Mykingvatnet er elva i hovedsak stilleflytende og dyp, størrelsen på elva tatt i betraktning. Det er enkelt å padle både med og mot strømmen. Enkelte steder er elva litt smal, slik at man må bruke padleåra på elvebredden. Det er også et par hindringer i form av trær som ligger over elva. men jeg klarte å forsere disse uten å måtte gå ut av kajakken. Mellom Mykingvatnet og Hauglandsvatnet er elva steinsatt og egentlig mest å betrakte som en liten kanal. Her er det smalt og motstrøms er det enkelte sted beste å bruke hendene for å skyve seg frem.

Bildene vedlagt gir en god beskrivelse av hva som finnes på strekningen. Mye siv/høyt gress, sverdliljer og vannliljer i vann og elv. Dette er omkranset av beitemark, slåttemark og en del løvskog.

Området er spennende og bare i år er det registrert flere rødlistede arter langs denne strekningen, bl.a. hubro, vannrikse og gresshoppesanger. I tillegg oppdaget jeg for noen dager siden et par med skogsnipe i våtmarken. En sjelden hekkefugl i Hordaland. En rekke andre arter som, i større eller mindre grad, er tilknyttet våtmark, vann og elv finnes og, bl.a. strandsnipe, krikkand, stokkand, sivspurv, flere par sivsanger, brunsisik og de tre vanlige svaleartene. Gulsanger, hagesanger og tornsangerhekker også langs elva.

Seinere i år eller til neste år tenker jeg å krysse Radøy på langs via vann og sjø.

No comments:

Post a Comment