Wednesday, July 7, 2010

06 juli - Austrheim

Heipiplerke på Sævrøy

Bergirisk på Sævrøy

Bergirisk på Sævrøy

Noen korte besøk på kjente lokaliteter på Austrheim i dag gav ingen store overraskelser, men noen fine bekreftelser.
Ved Slettebakken var det bl.a. to sivspurv, sivsanger, tornsanger, buskskvett (1k) og 11 vipe. Alle disse artene hekker på lokaliteten.
På Sævrøy fant jeg det som jeg tror er årets første bergirisk i Nordhordland. En flokk på minst åtte individer (familiegruppe) lette etter mat like ved vegen.
Over Purkebolsvatnet var fire sandsvaler næringssøkende sammen med mange låvesvaler.
Ved Vaulen har det nok hekket både brunnakke og krikkand i år. Kanskje flere par.

No comments:

Post a Comment