Friday, July 9, 2010

08 juli - Myking, Radøy

Ung buskskvett på Håland på Radøy

Sivsurv i Myking våtmark på Radøy
En av to skogsniper i Myking våtmark

Brukte noen timer på kvelden på Radøy. Først og fremst ønsket jeg sjekk ut våtmarksområdet på Myking, bl.a. med tanke på hekkende gresshoppesanger. Jeg går direkte til stedet jeg fant den sist. Et stykke inne i området, ved elva. Her skremmer jeg opp to skogsniper. Trolig er det snakk om et par som hekker i området. De fløy ikke langt og varslet kraftig. Hekkende skogsnipe er ikke kjent fra mange lokaliteter i Nordhordland. Våtmarken, med området rundt er svært rikt og er brukt av for minst tre rødlistede arter. I det hele tatt er dette området på Radøy svært spennende. Fra Bøvågen, videre forbi Kvalheim og Håland mot Hella og "firkanten" Hella-Myking-Helland-Byrkjeland, har gitt mange fine funn de siste to årene og kommer nok til å gjøre det i fremtiden også! Da jeg skremte opp skogsnipene la jeg merke til en bevegelse helt nede ved elven. Jeg bøyer meg ut over bredden å se hva det kan være og flyr gresshoppesangeren opp å setter seg i en liten bjørk. Kort tid etterpå begynner den å synge. Tyder nok på at den ikke har fått seg en make, dessverre. I våtmarken var det bl.a. minst ett kull buskskvett, varslende gråfluesnapper, tre par hekkende sivsanger og et kull med krikkand. Over Mykingvatnet jaktet minst 10 sandsvaler og like mange låvesvaler.

Ved vågen på Risnes var det og en jaktende kattugle, en syngende gjerdesmett og en varslende strandsnipe.


No comments:

Post a Comment