Thursday, July 15, 2010

14 juli - Grunnosen, Austrheim

Svartryggerle på vestre Børilden

Svartryggerle på vestre Børilden

Søre delen av Grunnosenområdet/Litle Stongi

Lenge siden jeg hadde meg en skikkelig padletur i Grunnosenområdet. Også denne gangen hadde området noen overraskelser på lur. Dagen begynte med gråvær og en lett sørlig bris og endte med sol og sommer :-)
Om ikke overraskende, så var det ihvertfall trist, å konstatere at det var færre fugler i ternekolonien på Oksebåsholame i år enn i fjor. Trolig rundt 20 ternepar med ca. 12 unger, tre par fiskemåke, tre par svartbak var på plass. At det ikke var flere terne kan nok også komme av at jeg var seint ute i år og at mange av ungene var flygedyktige, men jeg så også flere reir der rugingen var gitt opp. Alle måkene og ternene gikk ihvertfall på vingene når en vandrefalk kom forbi. Dagens andre høydepunkt var funnet av en svartryggerle på vestre delen av Børilden.
Et par med storspove holdt seg i sørlige del av Grunnosen. Virket ikke som de hadde unger noe sted. På Store Stongi skremte jeg opp en orrhøne. Tett bestand av tornsanger på Store Stongi, talte seks syngende hanner og et kull. Også mange heipiplerker i lyngheien og noen skjærpiplerker i strandsonen. I løpet av dagen talte jeg minst 14 strandsniper.

No comments:

Post a Comment