Saturday, November 13, 2010

13 november - Austrheim

Noe for trolljegeren?

Gråsisik ved Leirvågen (omtrent halve flokken)

Stille vær gjorde det mulig å se noen av de fuglene som holder seg på sjøen, bl.a. flere alkekonger. Etter losing var jeg en tur ned i Leirvågen. Her var det bl.a. en svartand ved Håvarden. I øvre delen av Leirvågen hadde jeg nesten 2000 grå og brunsisik rett over hodet. Artig!

Wednesday, November 10, 2010

09 november - Radøy

Vannriksesøk på Radøy i dag. Dette førte til funn av fire nye individer og fire nye lokaliteter.
En i Storavatnet på Toska, en i Kjevatnet rett før Toskavegen, en i Nesvatnet ved Manger og en i Bøtjernet ved Bøvågen. Dvs. at det til nå i høst er funnet 51 ulike vannrikser i NH.
I løpet av dagen så jeg bl.a. tre spurvehauker, en nøtteskrike, en enkeltbekkasin og minst 24 kanadagjess.

Saturday, November 6, 2010

06 november - Øyane, Austrheim

Byduer over Krossøy

Tankbåt som venter på ledig kai ved Mongstad

Var en kort kjøretur i Øyane i dag, bl.a. innom Krossøy. Der kom flokken med duer på bildet flygende over. Trodde først at dette dreide seg om byduer, men den hvite undersiden på vingene tyder på at det dreide seg om byduer.

En fin dag på jobben var det og :-)

05 november - Grunnosen, Austrheim og Radøy

Svartstrupe ved Store Stongi, Grunnosen

Krykkje i Grunnosen

Først en oppsummering på "vannriksefronten".
I omtrent to uker har jeg søkt etter vannrikser på mange lokaliteter i Lindås, Austrheim og Radøy. Status etter gårsdagnes runde er som følger:
Lindås: 19 fugler på 10 lokaliteter ( inkl. en fugl funnet av A. Bjordal i Tveitavatnet)
Austrheim: 6 fugler på 6 lokaliteter
Radøy: 22 fugler på seks lokaliteter

Total 47 stk!

Alt dette er minimumtall. Enkelte steder er det svært vanskelig å telle fuglene. De sitter noen ganger to-tre i sammen, i høyt gress og siv. Av og til er det også vanskelig å få respons, men som regel lar en fugl seg lure til slutt og da drar gjerne denne med seg de andre på "bræking og kvekking". Ofte kan det være nødvendig å lytte lenge for å bestemme posisjonen til fuglene og om de flytter på seg eller er stasjonære. På lokaliteter av en viss størrelse og/eller med mye fugl lytter jeg gjerne fra to steder. Av og til er lyden fra fuglene svak. Hvis man da lytter kun fra et sted vil man ikke høre fugler som er et stykke unna. Faren ved å lytte på ulike steder er at fuglene er utrolig gode til å smyge seg raskt gjennom gresset og eventuelt ta en kort flygetur for å komme nærmere lydkilden. For med sikkerhet å unngå dobbeltregistrering teller jeg kun fugler som svarer fra nytt sted raskt etter at jeg har forflyttet meg og eventuelt er så langt unna og i motsatt retning av de fra forrige posisjon at jeg med sikkehet kan unngå dobbeltregistrering.
F.eks. ved Byrkjelandsvatnet på Radøy kvekket det overalt! Egentlig umulig å si hvor mange det var så jeg ga meg på fem i sørenden og mot midten av vatnet og tre i nordenden.

Grunnosen, Austrheim: som vanlig en god del sjøfugl å se, men også som vanlig, bare i mindre antall. Bl.a.:

1 teist
1 sjøorre
2 havelle
3 svartand
1 smålom
1 krykkje
1 fjæreplytt
1 alkekonge
2 havørn
22 siland
6 kvinand

Lite siland og kvinand for å være Grunnosen, men så har heller ikke kulda satt skikkelig inn enda.

Dagens funn i Grunnosen var nok allikevel SVARTSTRUPEN om plutselig satt i toppen av en busk på en liten holme ved Store Stongi. Som bildene viser er fuglen ringmerket. Kanskje er det samme fuglen som blei merket på Fedje 26.09.10?

Friday, November 5, 2010

05 november - Bøtjørna, Bøvågen. Radøy

Her er noen bilder av noen ender jeg stusset litt på, men har til slutt kommet frem til at alle er toppender.

Monday, November 1, 2010

01 november - Festevatnet, Lindås

Turen på formiddagen i dag gikk til Festevatnet og Myksvoll våtmark som er i sørenden av Festevatnet. I nordenden av vatnet var det i dag tre vannrikser. På torsdag fant jeg kun en. Den jeg fant på torsdag var der i dag og, samt to andre. Den fra torsdag har en lyd som skiller seg fra de andre vannriksene jeg har hørt. Dette, samt at lyden kom ra nøyaktig samme sted gjør at jeg er sikker på at dette er samme fuglen. I nordenden var det bl.a. en krikkand og en flaggspett.
I Myksvoll våtmark, og ned mot vatnet, fant jeg altså fire vannrikser. Er allikevel ganske sikker på at det var enda flere i dette meget fine området. Her var det bl.a. en rugde, en enkelbekkasin og minst to stjertmeis. Fire grågjess og to nøttekråker fløy over.

Den første vannriksa i Lindås i høst fant jeg 21.10.Nå har jeg funnet vannrikse på 9 lokaliteter, og totalt minst 17 individer.