Saturday, November 6, 2010

05 november - Grunnosen, Austrheim og Radøy

Svartstrupe ved Store Stongi, Grunnosen

Krykkje i Grunnosen

Først en oppsummering på "vannriksefronten".
I omtrent to uker har jeg søkt etter vannrikser på mange lokaliteter i Lindås, Austrheim og Radøy. Status etter gårsdagnes runde er som følger:
Lindås: 19 fugler på 10 lokaliteter ( inkl. en fugl funnet av A. Bjordal i Tveitavatnet)
Austrheim: 6 fugler på 6 lokaliteter
Radøy: 22 fugler på seks lokaliteter

Total 47 stk!

Alt dette er minimumtall. Enkelte steder er det svært vanskelig å telle fuglene. De sitter noen ganger to-tre i sammen, i høyt gress og siv. Av og til er det også vanskelig å få respons, men som regel lar en fugl seg lure til slutt og da drar gjerne denne med seg de andre på "bræking og kvekking". Ofte kan det være nødvendig å lytte lenge for å bestemme posisjonen til fuglene og om de flytter på seg eller er stasjonære. På lokaliteter av en viss størrelse og/eller med mye fugl lytter jeg gjerne fra to steder. Av og til er lyden fra fuglene svak. Hvis man da lytter kun fra et sted vil man ikke høre fugler som er et stykke unna. Faren ved å lytte på ulike steder er at fuglene er utrolig gode til å smyge seg raskt gjennom gresset og eventuelt ta en kort flygetur for å komme nærmere lydkilden. For med sikkerhet å unngå dobbeltregistrering teller jeg kun fugler som svarer fra nytt sted raskt etter at jeg har forflyttet meg og eventuelt er så langt unna og i motsatt retning av de fra forrige posisjon at jeg med sikkehet kan unngå dobbeltregistrering.
F.eks. ved Byrkjelandsvatnet på Radøy kvekket det overalt! Egentlig umulig å si hvor mange det var så jeg ga meg på fem i sørenden og mot midten av vatnet og tre i nordenden.

Grunnosen, Austrheim: som vanlig en god del sjøfugl å se, men også som vanlig, bare i mindre antall. Bl.a.:

1 teist
1 sjøorre
2 havelle
3 svartand
1 smålom
1 krykkje
1 fjæreplytt
1 alkekonge
2 havørn
22 siland
6 kvinand

Lite siland og kvinand for å være Grunnosen, men så har heller ikke kulda satt skikkelig inn enda.

Dagens funn i Grunnosen var nok allikevel SVARTSTRUPEN om plutselig satt i toppen av en busk på en liten holme ved Store Stongi. Som bildene viser er fuglen ringmerket. Kanskje er det samme fuglen som blei merket på Fedje 26.09.10?

No comments:

Post a Comment