Sunday, February 24, 2013

Vårtegn og vintergjester i Austrheim og Radøy de siste dagene


Kveldstemning på Toftegård
Islom i Grunnosen
Tjeld ved Sandholmane

Toppskarv ved Sandholmane
Disse karene holder seg på Beinsholmen
Har vært litt på farten i det flotte været de siste dagene, både i forbindelese med jobb, og mens jeg har hatt fri innimellom oppdrag.

I går var jeg en tur i Øyane. Fra Krossøy kunne jeg i teleskopet se ikke mindre enn sju horndykkere. Seks holdt seg godt ute i fjorden, øst av Tjørholmen. Den siste var ved Svaene, NV for Børilden.
I Øksneset var det en liten flokk sidensvanser i en hage. Trolig fant de noe på en foring.
Vårtegnene, når det gjelder fugl, dukket alle opp i går. En grågås på sjøen ved Fonnes, og fylkets første tjeld (sammen med en som dukket opp ved Alvøen i går), samt en storspove fant jeg på padleturhelt nord i Radøy, ved Sandholmane naturreservat. Her var det og tre svartender og to sjøorrer.

I forgårs (fredag) var jeg og i kajakken, da i Grunnosen. For første gang fant jeg to islommer på samme turen. De holdt seg tildels sammen og "snakket" med hverandre. Artig! Det som ikke var så artig var at den ene islommen blei kraftig skremt av en båt mens jeg lå i klar til å fotografere. Båtføreren så nok ikke lommen som dykket når båten nærmet seg i stor fart. Båten har kurs mellom meg og land. Rett før båten er tvers av kajakken kommer islommen som skutt ut av sjøen, rett mot kajakken. På sju-åtte meters hold klarer den å svinge unna meg og bakser seg flere hundre meter tover i osen. Den fuglen liker nok ikke gule kajakker heretter, dessverre. Den ene dvergdykkeren jeg fant for litt siden var fremdeles på plass. Som vanlig var det to-tre havørner på plass.

På torsdag fikk jeg registrert en ny art for Austrheim kommune, nemlig knoppsvane (ingen tidligere reg. artsobs. 190 arter reg. i Austrheim nå). Et par holdt seg i Austrheimvågen. I Lerøyosen var det en dvergdykker. Dette er, som Grunnosen, en fast overvintrinslokalitet. Ved Langøy var det en enslig horndykker. På torsdag var jeg på båt  og helikopter vest av Fedje og fikk med meg bl.a. en krykkje og noen havsuler.


Friday, February 8, 2013

08 februar - Eikangervåg

En ny tur med flytekamuflasjen. I dag gikk ikke ting helt min veg, bl.a. blei fugelen skremt vekk to ganger på hunder og folk.

Bergand hann

Toppand hunn

Toppand hunn

I tillegg var lyset vanskelig. Skal prøve meg igjen når det ikke er så hardt sollys.

Tuesday, February 5, 2013

05 februar - Grunnosen

Dverdykker i Grunnosen

Dverdykker i Grunnosen

Siland par i Grunnosen
En ny tur i Grunnosen i dag. Målet var å fotografere islom. Det gikk heller dårlig, siden den først dukket opp da jeg var blitt kald og hadde kommet ut fra flytekamuflasjen. I islomens fravær blei i stedet en dvergdykker dagens hovedmotiv. Et par fine bilder blei det :-)
Ellers observerte jeg, bl.a;
- smålom
- alke

Monday, February 4, 2013

Et par turer i Grunnosen og litt til...

 Gråmåke i Grunnosen

 Islom i Grunnosen

 Fjæreplytt i Grunnosen

Adult havørn i Grunnosen

Kongeørn i Grunnosen

 Hubro

 Hubro


I løpet av årets første måned blei det to turer i Grunnosen. Den første var 15. januar. Den beste fuglen på denne turen var nok kongeørna som landet i et tre ikke langt fra meg. Dette var en ny art for Grunnosen og også en ny art for meg i Austrheim kommune. På denne turen skremte jeg oppe en gråspett fra tangen i de ytre områdene. Dette har skjedd noen ganger før på samme plass, lurer derfor på om dette kan være en fast overvintrer. Bare en horndykker observert på denne turen.
Ellers, bl.a.;
- skjærpiplerke
- havørn
- orrfugl
- en del overvintrende kvinender og silender

Den andre padleturen gikk 31. januar. Beste fugl på denne turen var en islom som fisket ivrig ved et av skjærene midt i området. Denne gangen fant jeg minst fem horndykkere. Tre inne i selve Grunnosen og to i området sørvest av osen.
Flere funn, bl.a.:
- grankorsnebb 50
- flaggspett
- fjæreplytt 5

Tar og med en kongeørn Per Johan oppdaget mens vi var på isfiske ved Kjenes. Sikkert samme fuglen som Tore S. så ved Søreide samme dagen.

Til slutt tar jeg med et par funn fra den siste helgen. Funnene er ikke fra NH, men fra Sund kommune. Der kom fylkets første lomvi i 2013 svømmende forbi Ellen og meg mens vi spiste lunsj under fredagens padletur. Samme dagen kom vi over en HUBRO. Første gang jeg har sett denne fuglen i dagslys i Hordaland.