Monday, February 4, 2013

Et par turer i Grunnosen og litt til...

 Gråmåke i Grunnosen

 Islom i Grunnosen

 Fjæreplytt i Grunnosen

Adult havørn i Grunnosen

Kongeørn i Grunnosen

 Hubro

 Hubro


I løpet av årets første måned blei det to turer i Grunnosen. Den første var 15. januar. Den beste fuglen på denne turen var nok kongeørna som landet i et tre ikke langt fra meg. Dette var en ny art for Grunnosen og også en ny art for meg i Austrheim kommune. På denne turen skremte jeg oppe en gråspett fra tangen i de ytre områdene. Dette har skjedd noen ganger før på samme plass, lurer derfor på om dette kan være en fast overvintrer. Bare en horndykker observert på denne turen.
Ellers, bl.a.;
- skjærpiplerke
- havørn
- orrfugl
- en del overvintrende kvinender og silender

Den andre padleturen gikk 31. januar. Beste fugl på denne turen var en islom som fisket ivrig ved et av skjærene midt i området. Denne gangen fant jeg minst fem horndykkere. Tre inne i selve Grunnosen og to i området sørvest av osen.
Flere funn, bl.a.:
- grankorsnebb 50
- flaggspett
- fjæreplytt 5

Tar og med en kongeørn Per Johan oppdaget mens vi var på isfiske ved Kjenes. Sikkert samme fuglen som Tore S. så ved Søreide samme dagen.

Til slutt tar jeg med et par funn fra den siste helgen. Funnene er ikke fra NH, men fra Sund kommune. Der kom fylkets første lomvi i 2013 svømmende forbi Ellen og meg mens vi spiste lunsj under fredagens padletur. Samme dagen kom vi over en HUBRO. Første gang jeg har sett denne fuglen i dagslys i Hordaland.

No comments:

Post a Comment