Friday, January 4, 2013

04 januar - Eikangervåg


Lappfiskand i brakkvannsområdet, Eikangervåg

Sangsvaner på Kallsåstjørni

I dag var jeg en kort tur innom Eikangervåg før jeg hentet ungene på skolen. Der var det som vanlig mange toppander og en del kvinender. Blant disse var det og et sted mellom fire og ti bergender. En flokk i fjorden kan ha vært blandet med toppender. I brakkvannsområdet var den hunfargede lappfiskanda på plass. Den var sist sett i mars i fjor.

No comments:

Post a Comment