Friday, October 18, 2013

18 oktober - Øyane, Austrheim

I dag blei det i det nydelige været en kjapp tur til Krossøy og Sævrøy mens ungene var på skolen. Mye trost, sisik, finker og korsnebber på farten. Båndkorsnebber og GRÅSPETTER observert på begge øyene. På Krossøy fant jeg ellers lite spennende fugl i dag. På Sævrøy var det minst tre munk og tre gransangere. Den ene av disse viste seg å være, med så stor sikkerhet som det er mulig å si uten å ha fuglen i hånden, av underarten TRISTIS. Fuglen var veldig gråbrun og uten antydninger til gult i hodeområdet. Eneste antydningen til gult synes under og innerst på vingene. Den hadde også kullsvarte bein. Tydelig og klar "kyllinglyd" - iiip.

På veien hjem hjem fra Krossøy oppdaget jeg en lomvi øst av Langøy.

I ettermiddag har det vært både hønsehauk og spurvehauk over huset på Litleskare.Sibirgransanger (tristis), Sævrøy, Austrheim


Thursday, October 17, 2013

15 oktober - Fedje

Fin, vindstille og overskyet dag på Fedje. I seks timer og tjue minutter lette jeg over minst halve øya etter noe utenom det vanlig, men uten de helt store funnene. Noen båndkorsnebb og en mulig østlig gransanger (kan utelukke tristis p.g.a. for mye gult, bl.a. ved øyet) var det nærmeste jeg kom noe spesielt. Så på den siste halvtimen før jeg måtte kjøre til ferga dukket det opp noen interessante fugler. Først kom det flyvende en fugl mot Synste Odde mens jeg fremdeles var rett ved veien. Fluktmåte, størrelse og farge, samt lyd gjorde at jeg ikke var i tvil om at dette var en TARTARPIPLERKE, selv om dette er en ny art for meg. Merket meg retningen den fly i og småsprang etter for å prøve å få et dokumentasjonsbilde eller to. Det gikk i boks :-) se under.

Deretter, på sauebeitet på Synste Odde, oppdaget jeg to piplerker som virket veldig lyse og med ganske kraftige ryggbånd når jeg så på de i kikkerten. Bildene jeg fikk håper jeg holder som dokumentasjon på at dette var to LAPPIPLERKER. Dette er det tredje mulige funnet av denne arten for min del bare i år. Kanskje noe som tyder på at lappiplerker kan være underrapportert!? Det gjenstår riktignok å se om disse funnene blir godkjent, bl.a. på gjennomgående dårlig bildekvalitet p.g.a. svært redusert fotoutrustning siden tidlig i april.

Så til slutt, tilbake ved bilen, spratt det en spurvefugl opp av grøfta. Kanskje var det suksessen de siste 30 minuttene som gjorde at jeg tenkte i alle mulige baner, enn den mest opplagte? De viste seg til slutt å være en gulspurv. Ikke vanlig på Fedje, men ikke akkurat en bombe heller...

Mulig østlig gransanger ved Nygård

Båndkorsnebb, Våge
Lappiplerker (?) på beitet på Synste Odde

Tartarpiplerke, Synste Odde

Gulspurv, Synste Odde

Wednesday, October 9, 2013

Oktober...

Her kommer det en oppdatering, stort sett i form av bilder jeg har tatt de siste månedene, oppdelt månedsvis. På grunn av travle tider og dermed prioritering av andre ting en fugl, og særlig oppdateringer av denne bloggen, har jeg en del bilder liggende som jeg legger ut nå. Ikke er det spesielt mange bilder i forhold til tidsperioden, men det kommer bl.a. av at fotoutstyret mitt har fått seg en kraftig knekk. Det er og noe avgrunnen til at en del av bildene er litt under normal standard. Spørs om det ikke blir noen tunge investeringer i fotoutstyr i 2014. Nytt kamera og nytt teleobjektiv står ihvertfall høyt på ønskelisten.

Kan begynne med dagens fugler;

08.10.13
- strandsnipe i Leirvåg. Fylkets fjerde seineste funn av arten. Et novemberfunn foreligger.
- båndkorsnebb 3 (Stavsundholmen) + 5 (trolig 8, Leirvåg). Fremdels mye båndkorsnebb i Nordhordland. I Leirvågen har det vært fugler siden 7 august.¨

Strandsnipe i Leirvåg, Austrheim
Tre av minst fem båndkorsnebb i Leirvåg, Austrheim


06.10.13:
Ikke Nordhordland, men tar det med allikevel, funnet av en pilfink hann i Ulvik. Ny art for kommunen. Pilfink i Hordaland er en sjeldenhet utenfor noen avgrensede områder i Sunnhordland og i Øygarden. Også en sivspurv som dessverre ikke fikk noen bilder av...

02.10.13
- ikke mindre en minimum fire gulbrynsangere på Krossøy. To observert og hørt i granene ved det gamle naustmiljøet. Minst to mellom husene rett etterpå. Her fløy det unna en tredje fugl før jeg fikk identifisert denne. En stund seinere hørte jeg enda en fugl i lønnetreet ved løa i dalen. Kan ikke utelukke at dett kan ha vært en av de fire første. I tilegg bl.a. disse:
- vandrefalk og en sein
- svarthvit fluesnapper


En av fire gulbrynsangere på Krossøy, Austrheim

svarthvit fluesnapper på Krossøy


01.10.13
- gylbrynsanger på Krossøy, Austrheim.

gulbrynsanger på Krossøy, Austrheim

September

Sterkt mistenkt lappiplerke i Leirvåg

Gulerle i Leirvåg. Ny art i Austrheim for meg.

Albino stær i Leirvåg

Tundralo på Langøy

Løvsanger på Børilden Grunnosen 30.09

Møller på Børilden, Grunnosen 30.09

August

I mangel av et eneste fuglebilde fra august (!) så legger jeg ut et hvalbilde, grindhval utenfor Mongstad!


Juli

Særdeles få bilder fra NH i juli månder; derfor noen fra Ulvik og rett øst om Langfjella...

Blåstrupe ved Hallingskeid, Ulvik

Lavskrike  nær Dagali

Jordugle i nærheten av Hemsedal

Boltit på fjellet mellom Hallingskeid og Osa, Ulvik

Juni

Tyrkerdue, Litleskare, Lindås

Fjæreplytt, Kvanngrødfjellet, Modalen

Mai

Møller i Grunnosen, Austrheim.
På den korte strekningen fra Utkilen påBakkøy til
Vesle Stongi i Grunnosen var det minst fem
 ulike syngende hanner i mai!

Lappiplerke på Utluro, Lindås

Egretthegre ved Kilstraumen, Austrheim

Egretthegre i Kvalvågstraumen, Austrheim

Kongeørn i Grunnosen, Austrheim.
Ikke vanlig på kysten seint i mai.

Musvåk over Mongstad Sør, Lindås

Hvitkinngås rastende på sjøen ved Holmen Grå, Fedje

Møller ved Stavesundholmen, Toftegård, Austrheim