Thursday, September 30, 2010

30 september - FedjeGulbrynsanger ved Stormark

Tundragås over Stormark

Litt seint ute på Fedje i dag. Kom over med 12.30 ferga og da hadde alt vinden begynt å ta seg opp. Så veldig forstyrrende var den allikevel ikke. Egentlig en stille dag og ganske lite fugl å se. Kanskje hadde det vært mer på farten på morgenkvisten? Ved Synste Odde lettet en flokk med omtrent 20 heilo og to brushaner. Ved Stormark kom jeg over en art jeg hadde et lite håp om å finne i dag, nemlig en gulbrynsanger. Ved Stormark kom det og flygende to gjess. Tenkte først at det var de to grågjessene som har holdt seg på Stormark i noen uker, men gjennom kikkerten virket de for mørke til det. Når de kom nærmere og gikk inn for landing på Sengsvatnet så jeg at det var to tundragjess. Etter dette gjorde jeg flere spennende funn. Kl. 18.10 tok jeg ferga over til Austrheim igjen.

Wednesday, September 29, 2010

28 september - Grunnosen og Krossøy, Austrheim

En kort padletur i Grunnosen med ilandstigning på Litle Stonga og sørøst på Børilden. Kajakken gikk på vannet i halv nitiden. Flott vær, men en god del mer vind enn jeg kunne ønsket. Opp i 10 m/s fra sørøst på det meste. Turen begynte fint med funnet av en 1k teist. Må faktisk tilbake til oktober 2008 for å finne forrige funn av arten i Grunnosen. Etter dette gjorde jeg ikke mange spennende funn. Tydeligvis noen uker for tidlig for lommer og dykkere. På grunn av foten min som fremdeles er vond kunne jeg ikke gå noe særlig i heiene. En stor flokk med stær, omtrent 400 stk, lette etter mat på Børilden. Her kom det og over en flokk med ca. 40 grankorsnebb. Ellers var det en god del troste og meiseflokker på farten. Som vanlig dukket det opp en havørn. En del siland på plass (minst 65), og det kommer nok il å bli enda flere av de utover høsten. Lønne og bøketrærne på Vestreneset på Børliden blei saumfart, uten at det dukket opp noe spennende der heller.

Etter padleturen var jeg en kort tur i Øyane. Det enste verdt å nevne herfra, ca. 750 stær på Sævrøy. En havørn over Krossøy. Også i dag en ubest. lom lavt over sjøen sørover i Børildosen.

Thursday, September 23, 2010

23 september - Krossøyna, Austrheim

En to timers runde på øya i dag gav ingen store overraskelser. Fremdeles relativt lite fugl, men troste og meiseflokkene blir det stadig flere og større. Dagens eneste observasjon ut over de vanlige artene var en lom som trakk mot sør på østsiden av Krossøy. Ikke en smålom, trolig is eller gulnebb.

Tuesday, September 21, 2010

21 september - Fedje

Første gjøk i Hordaland på nesten tre uker, midt på Fedje.
Den forrige ble sett ved Sandvin 02.09.10.

Etter dagens første losoppdrag fra Fedjeosen til Fonnesflaket tok jeg ferga over til Fedje. Overraskende lite fugl å se. Noen småseine trekkere, bl.a. gjøk, gråfluesnapper og svarthvit fluesnapper, samt en gulerle, var det mest spennede jeg fant på tre og halv time. Til slutt dukket dagens godbit opp, en svartrødstjert som lette etter mat blandt husene i et boligfelt. Hadde og et glimt av en rovfugl sør på Fedje. Det var trolig en ung vandrefalk.

Sunday, September 19, 2010

19 september - Krossøy, Austrheim

Ringtrost over Krossøy

En formidagstur til Krosøy førte ikke til de mest spennde funnene, men en ringtrost er ikke hverdagskost å finne ute i holmene. En spurvehauk klarte å skremme opp alt av troistefugler, stær og diverse andre etter at jeg først hadde skremt den ut av et granholt. En flokk på ca. 70 brunsisik letter etter mat i området.

Når jeg kjørte over Langøy var det en glokk på omtrent 50 bergirisk på fødejakt. To havørner holdt seg øst av Langøy.

Tuesday, September 14, 2010

14 september - Lygra, Lindås

Heilo på Innluro

Brushane og vipe på Innluro

Tok en tur til Lygra i dag, rett etter at unegen var levert på skolen. Mesteparten av tiden brukte jeg på Innluro. Hadde planer om å besøke "grønnsakhagen" på Utluro, men der var det omvisning av et eller annet slag, så det droppet jeg.

To rovfugler på farten. En voksen spurvehauk jaktet og en havørn holdt seg i området de to timene jeg var der. Årets første brushane for Lindås var på plass. Den holdt seg sammen med 10 viper. Minst 21 heilo var det og på bøene ved veien. Ellers fikk jeg bl.a. med meg disse:
en grankorsnebb, to enkeltbekkasin, seks stjertmeis, to buskskvetter, ca. 35 tornirisk og 9 ringduer.

Friday, September 10, 2010

10 september - Litleskare, LindåsMusvåk over Litleskare også i dag.
Når denne fløy over satt jeg i en stol i hagen med foten høyt og med is på. Tråkket kraftig over og det blir nok ikke så mye feltaktivitet på meg den kommende uken :-(

Thursday, September 9, 2010

09 september - Litleskare, Lindås
Disse to musvåkene lekte seg over Litleskare i dag og forsvant mot nordvest

Wednesday, September 8, 2010

08 september - Fedje

Kveldstemning nord for Fedje. Holmengrå i bakgrunnen.

Rødstjert ved Nygård

Noen av alle bergiriskene på Innersøyane

Gulerle ved Stormark

Tilbrakte natten i telt på Innersøyane. Om morgenen, etter å ha brutt leir, gikk jeg rett i kajakken og padlet direkte tilbake til Fedje. Litt kjedelig å ikke kunne bruke mer tid på de vanskelig tilgjenglige Innersøyane, men tiden til rådighet denne dagen var for knapp. Vel i land Fedje gikk turen til sørenden av øya også denne dagen. To gulerler ved Stormark i dag. Her var det også to grågjess som beitet på et sauebeite. 13 brushaner lette etter mat på det samme beitet. Dagens eneste rovfugl var en spurvehauk som jaktet ved Stormark. Ved krysset til Nygård (midt på Fedje) fant jeg dagens overraskelse, og ny art for året for mitt vedkommende, nemlig en rødstjert som leter etter mat i i veikanten.

Fedje viste seg, også for meg, som en flott plass for fuglekikking!

07 september - Fedje

En noe uvanlig steinskvett på Innersøyane

Myrhauk sør på Fedje

Steinvender på øyene rett nord for Fedje

Tundralo sør på Fedje

Havørn nord for Fedje

Reiste ut til Fedje med 10:05 ferga. Brukte omtrent 2,5 timer på å kjøre litt rundt på øya, samt å vandre en liten tur på beiter og i utmark mot Synste Odde. Været var nydelig. Sol fra skyfri himmel, 21 grader og svak sørøstlig vind.
Fra bilen oppdager jeg de to første gulerlene på sauebeite ved Stormark. Her er det og bl.a. en flokk med sju brushaner. Kjører ut til fyrsundet og parkerer i området. Går derfra langs veien et stykke før jeg svinger opp på et nytt sauebeite. Det er vel det som ligger nærmest Synste Odde. Her finner jeg gulerle nummer tre. Her er det og en flokk med heilo. I etterkant har jeg studert bildene og kommet frem til, med litt assistanse av MW, at den ene av fuglene var en tundralo. Ganske mye rovfugl på farten i de knappe to timene jeg var sør på Fedje. Den første jeg oppdager er en spurvehauk som er på vei til å krysse Fedjeosen mot Øygarden. I løpet av kort tid dukker det opp en voksen tårnfalk og en ung. Det samme gjelder vandrefalk. Dagens beste funn, ihvertfall av de som er sikre... var en MYRHAUK. Visstnok ny art for kommunen! Denne kom inn bak ryggen på meg, fra sørvest og jaktet aktivt over myrer og vann i området. I dette området er det også verdt å nevne funnet av to sanglerker, en buskskvett, to steinskvett og en enkeltbekksin. To små flokker med grågås trekker mot sør også. Før jeg setter kajakken på vannet kl. 13:45 dukker det opp en vandrefalk nord på Fedje også.

Kajakkferden videre går mellom holmene nord for Fedje med Innarsøyane som mål. På ferden til Innersøyane kommer jeg over bl.a. en polarsnipe, to steinvendere, en havørn, en tjeld og to steinskvett. Framme ved dagens endelige mål er det ikke så mye fugl å se umiddelbart, men en del dukker opp etterhvert. Kort oppsummert; en teist, 27 heilo, tre steinskvetter . Den ene skiller seg ut, se vedlagte bilder over, og viser trekk som samsvarer med middelhavssteinskvett, bortsett fra at stjerten virker for kort. Videre fant jeg to havsuler og en enkeltbekkasin, tre sandløpere, en myrsnipe og tre smålom på trekk sørover. En flokk med nærmere 100 bergirisk furasjerte på øyene.

Monday, September 6, 2010

06 september - Litleskare, Lindås

Spurvehauk og tårnfalk. Litt etter dette bildet blei
tatt samarbeidet de med å mobbe en ravn!

Tårnfalk over Dalen, Litleskaret

Spurvehauk over dalen

Flere forskjellige typer rovfugl over Dalen i dag.

Minst to tårnfalker.
En spurvehauk.
To havørn.

I dag var det og en ny art for Litleskare, en dvergspett hann.
En flokk på ca. 10 stjertmeis lette etter mat i asken rett foran huset.