Tuesday, September 29, 2009

Tyborgøy, Lindås 29.09.09På tirsdag blei det en padletur rundt Tyborgøyni med diverse avstikkere. Før jeg kom i kajakken oppdaget jeg en spurvehauk over Knarreviksneset. Denne blei bl.a. ertet av en nøtteskrike. En nøtteskrike var det og på Tyborgøyni. Det kan ha vært samme fuglen. Ved skjærene NV for øya kom jeg over en sjøorre hann. I området var det og minst fire storskarv. To havørner satt rolig på et av de høyeste punktene på øya. I Knarreviksviki var det 26 næringsøkende silender.
Over Smalneset SØ for Tyborgøyni var det en ubestemt rovfugl. Trolig en våk.

Monday, September 28, 2009

Lygra 28.09.09

Var en rask tur ute på Lygra i dag. Brukte kun kort tid de to stedene jeg oppsøkte. Det mest interessante var kanskje to brunnakker i indre del av Lurosen, midt utpå. På Innluro jaktet og minst en spurvehauk. En del mindre flokker med trost og piplerker var det og i området. Som vanlig også en del ringduer. I dag talte jeg 34. Det er det høyeste antallet jeg har sett i dette området. På og ved skjærene vest av Innluro var det skarv, siland og ærfugl.

Monday, September 21, 2009

Lerivåg 21.09.09. Ny art for Austrheim!Dagens korte avstikker ned i Leirvågen før jeg var ute på jobb resulterte i en ny art for Austrheim kommune, nemlig lappspove. Ellers så var det ganske tynt med fugl. En enslig næringsøkende makrellterne i Mongstadvågen og en låvesvale over våtmarken var det mest interessante. Våtmarken blei i dag kun studert med kikkert. Endel piplerker, trost og ringduer i kulturlandskapet var det og.

Saturday, September 5, 2009

Austrheim 04 sept 2009

Above: Dvergfalk (Merlin) at Slettbakken.

Above: Sivhøne (Common Moorhen) in Klebakkvatnet, Fonnes, Austrheim.

Above: Sivspurv (Reed Bunting) at Leirvaag, Austrheim.


Above: havørn (White-tailed Sea Eagle) at Tjukkhellevatnet. Lindås.

Above: brushane (Ruff) at Slettbakken, Austrheim

I forbindelse med et ærend på Austrheim la jeg turen nedom Slettbakken og Leirvågen. På sørsiden av veien på Slettbakken var det diverse næringssøkende fugler. I den aller våteste delene av innmarka var det en flokk med fem brushane og fire viper. Støkket tre enkeltbekkasin på vingene andre steder på marka. Dagens høydepunkt var en dvergfalk som prøvde seg på vipene, men så ut til å mangele en del på jaktteknikken! Gjorde gjentatte sveip over jordet fra et dødt tre. Ingen fangst så lenge jeg var tilstede.
På nordsiden av veien var det omtrent 55 ringdue. Det største samlingen jeg har sett i Nordhordland. Det kom og trekkende 19 grågjess i plog mot sør. I toppen av en av granene rundt jordet satt det en tornsanger.

I Klebakkvatnet på Fonnes var det en sivhøne.

I Leirvågen var jeg bare noen få minutter. Så bl.a. en sivspurv, en storspove og en gluttsnipe.

På veien hjem seilte det en havørn over Tjukkhellevatnet, mellom Lindås og Lauvås.

Thursday, September 3, 2009

Austrheim 03 Sept 2009 - Tårnfalk


Above: Steinskvett (Wheatear) at Langoey, Austrheim.

Above: Tårnfalk (Kestrel) at Slettbakken, Austrheim.

I dag var jeg en tur til kjente lokaliteter på Austrheim. I det siste har jeg vært i Leirvågen flere ganger og noen fine funn har det blitt, bl.a. sotsnipe. I dag var det to gluttsniper, en rødstilk og to enkeltbekkasin her. Gluttsnipe fant jeg og på et av skjærene øst av Langøy i Øyane.

På ferden mot Øyane stoppet jeg ved Slettbakken, mellom Årås og Austrheim. Stoppet her for å kikke etter svartstrupe. Svartstrupe fant jeg ikke, men fra nord kom det med en gang seilende en Tårnfalk. Se bilde.


Wednesday, September 2, 2009

Velkommen!

Det siste året har fugler og fuglefotografering blitt en stadig større interesse. Jeg bruker fotoapparatet til å artsbestemme og en gang i mellom håper jeg å få til noen virkleg gode bilder. På denne bloggen vil jeg poste både bilder og tekst, d.v.s. gi beskrivelser og rapporter fra turer jeg har rundt i Nordhordland. Mesteparten av mine turer foregår i Lindås og Austrheim, men det vil nok bli en og annen turrapport fra de andre nordhordlandskommunene også. Bilder av fugler funnet utenfor Nordhordland vil jeg poste på hjemmeside eller på fjordimages.blogspot.com. Setter pris på kommentarer og tilbakemeldinger på det jeg gjør og om jeg bør gjøre noe annerledes.