Saturday, September 5, 2009

Austrheim 04 sept 2009

Above: Dvergfalk (Merlin) at Slettbakken.

Above: Sivhøne (Common Moorhen) in Klebakkvatnet, Fonnes, Austrheim.

Above: Sivspurv (Reed Bunting) at Leirvaag, Austrheim.


Above: havørn (White-tailed Sea Eagle) at Tjukkhellevatnet. Lindås.

Above: brushane (Ruff) at Slettbakken, Austrheim

I forbindelse med et ærend på Austrheim la jeg turen nedom Slettbakken og Leirvågen. På sørsiden av veien på Slettbakken var det diverse næringssøkende fugler. I den aller våteste delene av innmarka var det en flokk med fem brushane og fire viper. Støkket tre enkeltbekkasin på vingene andre steder på marka. Dagens høydepunkt var en dvergfalk som prøvde seg på vipene, men så ut til å mangele en del på jaktteknikken! Gjorde gjentatte sveip over jordet fra et dødt tre. Ingen fangst så lenge jeg var tilstede.
På nordsiden av veien var det omtrent 55 ringdue. Det største samlingen jeg har sett i Nordhordland. Det kom og trekkende 19 grågjess i plog mot sør. I toppen av en av granene rundt jordet satt det en tornsanger.

I Klebakkvatnet på Fonnes var det en sivhøne.

I Leirvågen var jeg bare noen få minutter. Så bl.a. en sivspurv, en storspove og en gluttsnipe.

På veien hjem seilte det en havørn over Tjukkhellevatnet, mellom Lindås og Lauvås.

No comments:

Post a Comment