Tuesday, September 29, 2009

Tyborgøy, Lindås 29.09.09På tirsdag blei det en padletur rundt Tyborgøyni med diverse avstikkere. Før jeg kom i kajakken oppdaget jeg en spurvehauk over Knarreviksneset. Denne blei bl.a. ertet av en nøtteskrike. En nøtteskrike var det og på Tyborgøyni. Det kan ha vært samme fuglen. Ved skjærene NV for øya kom jeg over en sjøorre hann. I området var det og minst fire storskarv. To havørner satt rolig på et av de høyeste punktene på øya. I Knarreviksviki var det 26 næringsøkende silender.
Over Smalneset SØ for Tyborgøyni var det en ubestemt rovfugl. Trolig en våk.

No comments:

Post a Comment