Saturday, March 28, 2015

Gran Canaria - hærfugl, rødhøne og rustand

Alle disse artene fant jeg på golfbanen nær hotellet på de to morgenturene jeg tok.


Rustand
Rustand  (ruddy shelduck) er funnet en rekke ganger i Norge, men de fleste funnene er rømte tam/parkfugler. Fugler lenger sør i Europa er mer trolig villfugler. Hva som er tilfellet på Kanariøyene vet ikke jeg, men fuglene var ganske sky og derfor fikk jeg bare noen middelmådige fluktbilder. Det er en stor and, nesten som en liten gås.

Rustand; http://en.wikipedia.org/wiki/Ruddy_shelduck

Rødhøne

Rødhøna (red-legged partridge) finnes i vidt utbredt Spania, Portugal, Frankrike og nordvest Italia. Den er innført til Storbritania som jaktvilt. Den er på størrelse med jerpe. På noen av Kanariøyene finnes det en svært lik art, Berberhøne. Denne finnes ikke på Gran Canaria. Norske funn dreier seg om rømte tamfugler. Spiser i hovedsak frø.


Rødhøne; http://en.wikipedia.org/wiki/Red-legged_partridge
Hærfugl
Hærfugl (hoopoe) er en sjelden, men årlig gjest i Norge. Det er gjort omtrent 15 funn i Hordaland. Navnet kommer av at man tidligere trodde at fuglen varslet krig og ufred.
Hekker i store deler av Europa og Nord-Afrika, men ikke Skandinavia eller på de britiske øyene. Spiser insekter den finner på eller i bakken.

Hærfugl; http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6rfugl

No comments:

Post a Comment