Wednesday, March 25, 2015

Grunnosen og ToskaområdetHorndykker i Grunnosen

Tjeld i grunnsoen
I går var jeg en padletur i Grunnosen. Egentlig ingenting spesielt å rapportere. Beate fugl var nok en horndykker i nesten full sommerdrakt. Utenom denne var det en bl.a. storspove. Kan ha vært en overvintrende fugl. Tjeld og grågås var på plass her og selvfølgelig. Trolig rundt ni par med tjeld inne i selve Grunnosen. Tjed var ny art for året for meg, det samme var en toppmeis på Litlestongi.

I dag gikk turen til Toskaområdet. Så ikke noe til de to rapporterte gråstrupedykkerene fra i går, men fant tre horndykkere. En i tilnærmet full sommerdrakt, de to andre i nærmere vinterdrakt.
Nord for veien var det to gravender. Dette var ny art for Radøy for min del og, tror jeg, kun femte funnet i kommunen. På Floni var det en flokk med 22 viper og en svartryggerle midt på det nordre jordet. Alltid like kjekt å finne dette fine vårtegnet! En hel del fuglesang å høre i dag, bl.a. flere bofinker på Floni og minst to spillende skjærpiplerker langs Toskavegen.


Rødstrupe på Floni

Viper på Floni

Svartryggerle på Floni

Gravender ved ToskavegenNo comments:

Post a Comment