Wednesday, December 16, 2009

Lerøyområdet, Austrheim, 15.12.09.

Også i dag en padletur. Turen startet og sluttet på kaien på Lerøy. Først padlet jeg nordover mot Langøy vest av Sævrøy. Utenfor Dyrneset dukket det opp en smålom. Bare et lite stykke lenger nord fant jeg en sannsynlig gråstrupedykker, men den forsvant før jeg fikk artsbestemt med sikkerhet. Dessverre blåste det ganske godt fra nordøst og dette gjorde observasjoner av fugl på sjøen vanskelig. Har en mistanke om at dette området,Lerøy-Langøy, kan gi mange spennende funn i fremtiden. På holmene og skjerene nordvest for Lerøy kom jeg over to rastende havørner, en flokk med 60 fjæreplytt og en overvintrende storspove. På turen i dag så jeg dessuten hele fire forskjellige otere.

Monday, December 14, 2009

Sævråsvåg, Lindås, 14.12.09.

En tur på i underkant av to timer, fra Sævråsvåg sørøstover fjorden til Kråka, ga ingen funn utover de vanlige artene, omtrent 25 kvinender, 12 silender, åtte stokkender, fem storskarver og en overflygende havørn.

Sunday, December 13, 2009

Tyborgøyni, Lindås, 12.12.09

Islom tett ved Mongstad Base.
Tatt i dårlig lys, med feil innstillinger og på lang avstand :-(

Fast i isen!

Kvinender ved Tyborgøyni

Grågjess og kortnebbgås ved Terneskjæret

En padletur på litt i overkant av to timer gav i dag fine resultater. Startet ut fra Knarrevik og padlet ut på nordsiden av Tyborgøyni. Her er det grunt og flere holmer og skjær. Har sett mer fugl tidligere i dette området enn det det var å se i dag. Det beste funnet var fire grågjess, trodde jeg, på Terneskjeret. Når jeg kikket gjennom bildene da jeg kom hjem, viste det seg å være tre grågjess og en kortnebbgås. Se bilde. Ny art for Lindås, art nr. 199. Dette er kun det tredje funnet av kortnebbgås i Hordaland i høst. Første funn utenom på Herdla.
Videre sørover fra langs Tyborgøyni, mot Langholmen, var det i dag minst sju alkekonger, 12 storskarv, over 20 silander, en håndfull kvinender , en skjærpiplerke og en rastende havørn. På vei tilbake til Knarreviki var det plane å padle gjennom det veldig smale sundet sør for Tyborgøyni. Her viste isen seg for tjykk til at det gikk. Da jeg igjen nærmet meg Terneskjeret igjen så så jeg i kikkerten at det holdt seg en lom midt mellom skjeret og kaiene på Mongstad Base. Dette var ved solnedgang. Fuglen lettet og forsvant nordvestover langs fjorden, trolig til et egnet sted å tilbringe natten. Ut fra feltobservasjonene og fotografier kan jeg konkludere med at lommen var en islom. Den første i Lindås i år.

Friday, December 11, 2009

Grunnosen, Austrheim. 11.12.09

Padling i Grunnosen. Tåke i ferd med å lette litt.

Sjøorre i Grunnosen

I dag blei det en padletur i tåka, som stort sett var meget tett. Først mot slutten av turen blei sikten brukbar. Gikk trolig glipp av mye fugl som jeg ville ha sett ved normalt god sikt.
Av funn i området kan jeg nevne en svartand, en havelle, en alkekonge, en sjøorre, ca. 35 silender og ca. 20 kvinender. To oter ved Hundevågsholmane .

Thursday, December 10, 2009

Fonnes, Austrheim, 10.12.09

Mellom arbeidsøktene i dag tok jeg en tur til vannene på Fonnes. I Purkebolsvatnet var det minst to vannrikser som reagerte på lydavspilling. Denne ene kom frem å viste seg i åpent terreng. Det var og en næringssøkende storskarv i vatnet. I Ævatnet var det hele 12 sangsvaner, seks kanadagås og en kvinand.

Tuesday, December 8, 2009

Lygra, Lindås, 08.12.09

En tur til Innluro førte til funn av bl.a..en vipe og 8 stær. Sist funn av vipe i NH var på Selevoll 07.11.09.