Wednesday, December 16, 2009

Lerøyområdet, Austrheim, 15.12.09.

Også i dag en padletur. Turen startet og sluttet på kaien på Lerøy. Først padlet jeg nordover mot Langøy vest av Sævrøy. Utenfor Dyrneset dukket det opp en smålom. Bare et lite stykke lenger nord fant jeg en sannsynlig gråstrupedykker, men den forsvant før jeg fikk artsbestemt med sikkerhet. Dessverre blåste det ganske godt fra nordøst og dette gjorde observasjoner av fugl på sjøen vanskelig. Har en mistanke om at dette området,Lerøy-Langøy, kan gi mange spennende funn i fremtiden. På holmene og skjerene nordvest for Lerøy kom jeg over to rastende havørner, en flokk med 60 fjæreplytt og en overvintrende storspove. På turen i dag så jeg dessuten hele fire forskjellige otere.

No comments:

Post a Comment