Tuesday, November 5, 2013

04 november - Austrheim


Munk på Krossøy

Sivhøne, Klebakkvatnet, Fonnes

Vannrikse, Purkebolsvatnet, Fonnes

Dagen startet med  å enda en gang å høre båndkorsnebb i sitkagranene bak huset. Litt seinere gikk ferden til flere plasser  i Austrheim. Også her var det båndkorsnebb på flere steder. Virker ikke som de minker i antall enda.

På Krossøy var det fremdeles tre munk på plass.
Alkekonge kom jeg over på tre steder i går, sør av Langøy, i Kvalvågstraumen og ved Håvarden (Lindås).
Ved Purkebolsvatnet hørt jeg, helt uprovosert, en kjent lyd. Nemlig "grisehylet" til vannriksa. Ved avspilling av lyd viste det seg å være minst tre vannrikser i vatnet. I nabovatnet, Klebakkvatnet (sør for veien), fant jeg dagens beste fugl, en SIVHØNE. Sivhøne er knapt årviss i Nordhordland.

Friday, November 1, 2013

30/31 oktober - Austrheim og Radøy
Alkekonge i Grunnosen

Mår på Børilden!
Mår er vanlig helt ut i fjæresteine i skjærgården.Det er nok ikke bare minken hekkefugler i områdetmå passe seg for...

Gråstrupedykker i Grunnosen

Vintergjestene har så vidt begynt å innta Grunnosenområdet. En god stund har det vært flere smågrupper med båndkorsnebb her, men nå har og noen av du som finner føde i sjøen innfunnet seg. På onsdag padlet jeg en tur i området i stålende sol og nesten vindstille. Dagens beste fugl var gråstrupedykkeren ved Kahrsholmane, omtrent midt ute i Grunnosen. Trolig var det denne fuglen Tore S. observerte fra kaien på Stavesundholmen dagen før. Også silender, kvinender og alkekonger var på plass. Det samme var og svartender og en enslig sjøorre. Disse er alltid fåtallig her. Lomvi har jeg sett litt tidligere i området.

I går observerte jeg en dvergdykker ved Dankertholmen. Så den i teleskop fra veien like før Stavesundholmen.

I går var jeg og en tur på Krossøy. Her skremte jeg opp en rugde fra under noen grantrær. Også her var det minst tre båndkorsnebb. En flokk med ca. 20 sidensvans og en flokk med ca. 10 stjertmeis fløy rundt i området. Minst fem munk spiste rogne og svarthyllbær.

På vei hjem gikk turen via Radøy. Ikke de helt store funnene her laksand er ikke vanlig i Nordhordland og fuglen ved Byngja er kun det tredje funnet i Radøy kommune.
, men