Monday, December 27, 2010

27 desember - Austrheim

Dvergdykker i Grunnosen

Gråstrupedykker i Grunnosen

Gulnebblom i Grunnosen

Gulnebblom i Grunnosen

Gulnebblom i Grunnosen

Rettelse: i går antok jeg at lommen jeg hadde fotografert var en islom, etter litt hjelp med artsbestemmingen på artsobservasjoner, er konklusjonen at det dreier seg om en gulnebblom. Dette er det første funnet av arten i Grunnosen og det andre i Austrheim kommune.

En liten runde på Austrheim i dag førte til at jeg for andre gang i år fant dvergdykkere i Grunnosen. Denne gangen to stykker. I dag hadde jeg ikke med meg kajakk og observasjonene blei gjort fra Holmen. I dag var også høstens/vinterens første islom og gråstrupedykker på plass. Som vanlig var det en del silender og kvinender å se, samt den vanlige gråhegrekollonien. En sjøorre var og på plass. En spuvehauk lettet fra en grantopp når jeg parkerte bilen.
På Lerøy observerte jeg tre bokfinker og sju bjørkefinker på foringsplass.
På Hopland fant jeg restene av ei rugde.

Har noen dårlige dokumentasjonsfoto jeg vil legge ut litt seinere.
Vil gjerne ha tilbakemeldinger på lommene!

Wednesday, December 22, 2010

13.11 - 22.12 kort oppsummering

Horndykker i Grunnosen

Har vært lite aktiv i dette tidsrommet, men har vært på noen turer der formålet har vært andre ting enn fuglekikking. Noen funn verdt å nevne her har det jo blitt allikevel :-)

Lindås:
16.11 - 207 kvinand i Seimsfjorden

07.12 - 3 stillits på Litleskarde (ny art)

Austrheim:
02.12 - følgende i Grunnosen: fiskende smålom, samt tre horndykkere og en overflygendeis/gulnebblom.

30.11./01.12: ved Lerøy: en storspove, en dvergdykker, fire steinvendere og minst 50 fjæreplytt.

13.11: 1643 gråsisik i Leirvågen. Sikkert mange brunsisik og kanskje noen polarsisik i denne flokken. Tre alkekonger på Fonnesflaket og en i Grunnosen.

Radøy:
27.11: fem furukorsnebb på Toska.
23.11: to enkeltbekkasin på Toska.

Saturday, November 13, 2010

13 november - Austrheim

Noe for trolljegeren?

Gråsisik ved Leirvågen (omtrent halve flokken)

Stille vær gjorde det mulig å se noen av de fuglene som holder seg på sjøen, bl.a. flere alkekonger. Etter losing var jeg en tur ned i Leirvågen. Her var det bl.a. en svartand ved Håvarden. I øvre delen av Leirvågen hadde jeg nesten 2000 grå og brunsisik rett over hodet. Artig!

Wednesday, November 10, 2010

09 november - Radøy

Vannriksesøk på Radøy i dag. Dette førte til funn av fire nye individer og fire nye lokaliteter.
En i Storavatnet på Toska, en i Kjevatnet rett før Toskavegen, en i Nesvatnet ved Manger og en i Bøtjernet ved Bøvågen. Dvs. at det til nå i høst er funnet 51 ulike vannrikser i NH.
I løpet av dagen så jeg bl.a. tre spurvehauker, en nøtteskrike, en enkeltbekkasin og minst 24 kanadagjess.

Saturday, November 6, 2010

06 november - Øyane, Austrheim

Byduer over Krossøy

Tankbåt som venter på ledig kai ved Mongstad

Var en kort kjøretur i Øyane i dag, bl.a. innom Krossøy. Der kom flokken med duer på bildet flygende over. Trodde først at dette dreide seg om byduer, men den hvite undersiden på vingene tyder på at det dreide seg om byduer.

En fin dag på jobben var det og :-)

05 november - Grunnosen, Austrheim og Radøy

Svartstrupe ved Store Stongi, Grunnosen

Krykkje i Grunnosen

Først en oppsummering på "vannriksefronten".
I omtrent to uker har jeg søkt etter vannrikser på mange lokaliteter i Lindås, Austrheim og Radøy. Status etter gårsdagnes runde er som følger:
Lindås: 19 fugler på 10 lokaliteter ( inkl. en fugl funnet av A. Bjordal i Tveitavatnet)
Austrheim: 6 fugler på 6 lokaliteter
Radøy: 22 fugler på seks lokaliteter

Total 47 stk!

Alt dette er minimumtall. Enkelte steder er det svært vanskelig å telle fuglene. De sitter noen ganger to-tre i sammen, i høyt gress og siv. Av og til er det også vanskelig å få respons, men som regel lar en fugl seg lure til slutt og da drar gjerne denne med seg de andre på "bræking og kvekking". Ofte kan det være nødvendig å lytte lenge for å bestemme posisjonen til fuglene og om de flytter på seg eller er stasjonære. På lokaliteter av en viss størrelse og/eller med mye fugl lytter jeg gjerne fra to steder. Av og til er lyden fra fuglene svak. Hvis man da lytter kun fra et sted vil man ikke høre fugler som er et stykke unna. Faren ved å lytte på ulike steder er at fuglene er utrolig gode til å smyge seg raskt gjennom gresset og eventuelt ta en kort flygetur for å komme nærmere lydkilden. For med sikkerhet å unngå dobbeltregistrering teller jeg kun fugler som svarer fra nytt sted raskt etter at jeg har forflyttet meg og eventuelt er så langt unna og i motsatt retning av de fra forrige posisjon at jeg med sikkehet kan unngå dobbeltregistrering.
F.eks. ved Byrkjelandsvatnet på Radøy kvekket det overalt! Egentlig umulig å si hvor mange det var så jeg ga meg på fem i sørenden og mot midten av vatnet og tre i nordenden.

Grunnosen, Austrheim: som vanlig en god del sjøfugl å se, men også som vanlig, bare i mindre antall. Bl.a.:

1 teist
1 sjøorre
2 havelle
3 svartand
1 smålom
1 krykkje
1 fjæreplytt
1 alkekonge
2 havørn
22 siland
6 kvinand

Lite siland og kvinand for å være Grunnosen, men så har heller ikke kulda satt skikkelig inn enda.

Dagens funn i Grunnosen var nok allikevel SVARTSTRUPEN om plutselig satt i toppen av en busk på en liten holme ved Store Stongi. Som bildene viser er fuglen ringmerket. Kanskje er det samme fuglen som blei merket på Fedje 26.09.10?

Friday, November 5, 2010

05 november - Bøtjørna, Bøvågen. Radøy

Her er noen bilder av noen ender jeg stusset litt på, men har til slutt kommet frem til at alle er toppender.

Monday, November 1, 2010

01 november - Festevatnet, Lindås

Turen på formiddagen i dag gikk til Festevatnet og Myksvoll våtmark som er i sørenden av Festevatnet. I nordenden av vatnet var det i dag tre vannrikser. På torsdag fant jeg kun en. Den jeg fant på torsdag var der i dag og, samt to andre. Den fra torsdag har en lyd som skiller seg fra de andre vannriksene jeg har hørt. Dette, samt at lyden kom ra nøyaktig samme sted gjør at jeg er sikker på at dette er samme fuglen. I nordenden var det bl.a. en krikkand og en flaggspett.
I Myksvoll våtmark, og ned mot vatnet, fant jeg altså fire vannrikser. Er allikevel ganske sikker på at det var enda flere i dette meget fine området. Her var det bl.a. en rugde, en enkelbekkasin og minst to stjertmeis. Fire grågjess og to nøttekråker fløy over.

Den første vannriksa i Lindås i høst fant jeg 21.10.Nå har jeg funnet vannrikse på 9 lokaliteter, og totalt minst 17 individer.

Thursday, October 28, 2010

28 oktober - Festeområdet, Lindås

en kort tur ut på formiddagen i dag resulterte bl.a. i funnet av den ellevte vannriksa i Lindås kommune på litt over en uke. Denne fant jeg i vika som er rett før man krysser den lille broa over Festevatnet. Her var det og tre krikkender, 7 kanadagjess, samt en flokk med tamender. Ellers er det verdt å nevne funnet av minst 15 enkeltbekkasin ved Haukåsen og en rugde ved Skotsundvatnet. Mye dompap å høre for tiden.

Tuesday, October 26, 2010

26 oktober - vannrikser i Lindås

Også i dag var hovedpoenget å finne så mange vannrikser som mulig i Lindås. Hadde lagt opp en rute på forhånd. Den ble fulgt sånn noenlunde...
Resultat blei ihvertfall funn av minst tre nye vannrikser. Fikk og bekreftet at den jeg fant i Kallsåstjørni 21.10 fortsatt er på plass. De tre nye i dag var på, så vidt jeg vet, nye lokaliteter for arten. I dag fant jeg vannrikse i Tveitavatnet ved Fammestad. Dette var i en vik som jeg tidligere har fotografert og jeg visste derfor at det var den del siv og gress som kunne utgjøre et mulig vannriksehabitat (selv om troen ikke var helt til stede). En fugl svarte, gledelig nok, raskt på playback her. I vannet var det og tre storskarver. Minst en av de var mellomskarv.
Ved Søravatnet ved Hodnekvam observerte jeg en fugl i sivet etter at jeg hadde spilt av lyd. Denne fuglen var fullstendig stille. Ved Litlavatnet, bare noen få hundre meter lenger nord var det enda en vannrikse. Denne svarte på lydavspillingen. I løpet av tre dagers leting den siste uka har jeg nå funnet minst 10 ulike individer på seks ulike lokaliteter. Regner da de to ved Hodnekvam som samme lokalitet.
Skal prøve å oppsøke så mange potensielle vannrikselokaliteter som mulig på Austrheim, Radøy og i Meland i løpet neste tre ukene. Pluss noen få til i Lindås.
Under dagens runde kom jeg over to musvåker ved Haukåsvatnet. Disse lettet og forsvant mot nord. Var nok to av de lokale fuglene. Ved Torvvatnet fløy det over en havørn og jeg skremte også opp en rugde. Torvvatnet så ut til å være en flott vannrikselokalitet, men ingen fugler å se eller høre etter playback. To sangsvaner holdt seg i Hjelmåsvatnet. Dette er kun det andre funnet av sangsvane i Hordaland i høst. Det første var på Austevoll for tre dager siden.

Monday, October 25, 2010

25 oktober - Grunnosen. Austrheim + Brunnsland og Utgjerdet, Lindås

Østlig gransanger på Børilden

Horndykker i Grunnosen

Smålom i Grunnosen

Planen for dagen var å padle i Grunnosenområdet på Austrheim. Noe jeg også gjorde, men på veien ut tok jeg turen innom et par potensielle steder for å finne vannrikse. Første stopp var Brunnsland og Haugstjørna. Var på plass litt før halv ni og fikk umiddelbart svar på lydavspillingen jeg gjorde, men fuglen var langt unna så hjeg gikk litt nærmere og fikk etterhvert fuglen til å rope flere ganger. Neste stopp gjorde jeg ved Utgjerdet ved Hope. Har var det minst to fugl som svarte umiddelbart. Så også to fugler visuelt.

Som vanlig gikk padleturen ut fra Holmen på Toftegård. Alt før kajakken er på vannet kommer det en smålom svømmende. Også tre sjøorrer kan jeg se fra kaien. Tok den vanlige runden, d.v.s. at jeg holdt meg for det meste inne i selve Grunnosen. dagens funn ble bl.a.:

-horndykker 2
-smålom 1
-svartand 4
-sjøorre 4
-havelle 1
-15 silender
- 5 kvinender

en lokk med ca. 50 sidenvans fløy over. Det samme gjorde fire spurvehauker.

Gikk en tur i land på sørøstre delen av Børilden, på Vestretangen. Her treff jeg en flokk med barnehageunger på båttur :-)
Av fugler kan jeg nevne bl.a. omtrent 80 sidensvans, en gråspett, tre fuglekonger, svartmeis, to stær, rødvingetrost, gråtrost, svarttrost, fire gjerdesmetter, to rødstruper, samt en østlig gransanger, tristis.

Thursday, October 21, 2010

21 oktober - Eikangerområdet, Lindås


Vannrikse ved Kallsåstjørna

Planen var egentlig en padletur på Austrheim, men diverse forhold gjorde at det ikke ble aktuelt. I stedet gikk turen mot Eikanger. Noen få toppender var ankommet brakkvannsområdet. Her var og den lokale knoppsvanebestanden, to voksne og fem unger. Mer overraskende var det å finne to hvite knoppsvaner til i Innegardsvågen på Eidsnes. Her var det og en nøtteskrike.
I Liavatnet hadde jeg planer om å finne ut om det er vannrikser på plass i år også. Det var det. Ikke mindre enn tre fugler (det kan ha vært fire også!) holdt til i nordenden av vannet. Disse svarte på lydavspilling. Ellers var et tre krikkender og to silender, samt en storskarv som kan ha vært en sinensis (mellomskarv). En nøttekråke fløy over. På hjemturen stoppet jeg bl.a. ved Kallsåstjørna. Her var det også en vannrikse som svarte på playback. Denne fikk jeg knipset noen bilder av. Skal i løpet av de kommende ukene prøve å finne ut om det er flere vannrikser som holder seg i nordhordlandsnaturen.

Tuesday, October 12, 2010

Kjevikdalen., Lindås + Årås, Austrheim

STORKEN er fortsatt på plass i Kjevikdalen. Ihvertfall iblandt. Den satt på stolpen sin da jeg kjørte forbi klokken kl. 15.45.

Under et kort besøk i Åråsfeltet på Austheim suste det en fugleflokk i full fart rett over hodet på meg. De var vekke på et par sekunder, men rakk å gi nok lyd fra seg til at jeg kanne fastslå at det dreide seg om i overkant av 20 sidensvanser. Ny årsart for Austrheim.

Tuesday, October 5, 2010

05 oktober - Kjevikdalen, Lindås

Stork i Kjevikdalen

STORK på avfallsanlegget i Kjevikdalen. Funnet ble gjort av en av de som jobber der og videreformidlet av Tore Svendsen. Ikke akkurat den store naturopplevelsen å se en slik fugl fly ut av en matavfallscontainer for deretter å lande på en stolpe, men uansett kjekt å se en slik stor og sjelden fugl på nært hold. Den satt fortsatt på stolpen når jeg kjørte derfra omtrent kl. 15.40.

04 oktober - Fonnes og Leirvåg, Austrheim

Mellom arbeidsøktene blei det tid til litt fuglekikking lokalt rundt Mongstad. Dagens mest spesielle funn kom i Leirvågen der en tårnseiler var næringsøkende ganske lavt over markene i regnværet. Dette er kun det fjerde oktoberfunnet i som er registrert i artsobservasjoner for Hordaland. Et annet spennende funn var en jaktfalk som lettet fra noen steiner da jeg kjørte forbi nordenden av Altersvatnet. En mulig bergand holdt seg sammen med seks brunnakker i Ævatnet.

Friday, October 1, 2010

01 oktober - Fonnes, Austrheim

Kjekt å finne vannrikse i området igjen. En fugl svarte når jeg spilte av lyd i Vestretjørna. I fjor var det minst to vannrikser i Purkebolsvatnet. Trolig frøys disse ihjel når kulda kom. Siste obervasjon da var 10.12.09. Så får vi se om fuglen i Vestretjørna er en som er på trekk eller om det er en som vil forsøke å overvintre i området.

Thursday, September 30, 2010

30 september - FedjeGulbrynsanger ved Stormark

Tundragås over Stormark

Litt seint ute på Fedje i dag. Kom over med 12.30 ferga og da hadde alt vinden begynt å ta seg opp. Så veldig forstyrrende var den allikevel ikke. Egentlig en stille dag og ganske lite fugl å se. Kanskje hadde det vært mer på farten på morgenkvisten? Ved Synste Odde lettet en flokk med omtrent 20 heilo og to brushaner. Ved Stormark kom jeg over en art jeg hadde et lite håp om å finne i dag, nemlig en gulbrynsanger. Ved Stormark kom det og flygende to gjess. Tenkte først at det var de to grågjessene som har holdt seg på Stormark i noen uker, men gjennom kikkerten virket de for mørke til det. Når de kom nærmere og gikk inn for landing på Sengsvatnet så jeg at det var to tundragjess. Etter dette gjorde jeg flere spennende funn. Kl. 18.10 tok jeg ferga over til Austrheim igjen.

Wednesday, September 29, 2010

28 september - Grunnosen og Krossøy, Austrheim

En kort padletur i Grunnosen med ilandstigning på Litle Stonga og sørøst på Børilden. Kajakken gikk på vannet i halv nitiden. Flott vær, men en god del mer vind enn jeg kunne ønsket. Opp i 10 m/s fra sørøst på det meste. Turen begynte fint med funnet av en 1k teist. Må faktisk tilbake til oktober 2008 for å finne forrige funn av arten i Grunnosen. Etter dette gjorde jeg ikke mange spennende funn. Tydeligvis noen uker for tidlig for lommer og dykkere. På grunn av foten min som fremdeles er vond kunne jeg ikke gå noe særlig i heiene. En stor flokk med stær, omtrent 400 stk, lette etter mat på Børilden. Her kom det og over en flokk med ca. 40 grankorsnebb. Ellers var det en god del troste og meiseflokker på farten. Som vanlig dukket det opp en havørn. En del siland på plass (minst 65), og det kommer nok il å bli enda flere av de utover høsten. Lønne og bøketrærne på Vestreneset på Børliden blei saumfart, uten at det dukket opp noe spennende der heller.

Etter padleturen var jeg en kort tur i Øyane. Det enste verdt å nevne herfra, ca. 750 stær på Sævrøy. En havørn over Krossøy. Også i dag en ubest. lom lavt over sjøen sørover i Børildosen.

Thursday, September 23, 2010

23 september - Krossøyna, Austrheim

En to timers runde på øya i dag gav ingen store overraskelser. Fremdeles relativt lite fugl, men troste og meiseflokkene blir det stadig flere og større. Dagens eneste observasjon ut over de vanlige artene var en lom som trakk mot sør på østsiden av Krossøy. Ikke en smålom, trolig is eller gulnebb.

Tuesday, September 21, 2010

21 september - Fedje

Første gjøk i Hordaland på nesten tre uker, midt på Fedje.
Den forrige ble sett ved Sandvin 02.09.10.

Etter dagens første losoppdrag fra Fedjeosen til Fonnesflaket tok jeg ferga over til Fedje. Overraskende lite fugl å se. Noen småseine trekkere, bl.a. gjøk, gråfluesnapper og svarthvit fluesnapper, samt en gulerle, var det mest spennede jeg fant på tre og halv time. Til slutt dukket dagens godbit opp, en svartrødstjert som lette etter mat blandt husene i et boligfelt. Hadde og et glimt av en rovfugl sør på Fedje. Det var trolig en ung vandrefalk.

Sunday, September 19, 2010

19 september - Krossøy, Austrheim

Ringtrost over Krossøy

En formidagstur til Krosøy førte ikke til de mest spennde funnene, men en ringtrost er ikke hverdagskost å finne ute i holmene. En spurvehauk klarte å skremme opp alt av troistefugler, stær og diverse andre etter at jeg først hadde skremt den ut av et granholt. En flokk på ca. 70 brunsisik letter etter mat i området.

Når jeg kjørte over Langøy var det en glokk på omtrent 50 bergirisk på fødejakt. To havørner holdt seg øst av Langøy.

Tuesday, September 14, 2010

14 september - Lygra, Lindås

Heilo på Innluro

Brushane og vipe på Innluro

Tok en tur til Lygra i dag, rett etter at unegen var levert på skolen. Mesteparten av tiden brukte jeg på Innluro. Hadde planer om å besøke "grønnsakhagen" på Utluro, men der var det omvisning av et eller annet slag, så det droppet jeg.

To rovfugler på farten. En voksen spurvehauk jaktet og en havørn holdt seg i området de to timene jeg var der. Årets første brushane for Lindås var på plass. Den holdt seg sammen med 10 viper. Minst 21 heilo var det og på bøene ved veien. Ellers fikk jeg bl.a. med meg disse:
en grankorsnebb, to enkeltbekkasin, seks stjertmeis, to buskskvetter, ca. 35 tornirisk og 9 ringduer.

Friday, September 10, 2010

10 september - Litleskare, LindåsMusvåk over Litleskare også i dag.
Når denne fløy over satt jeg i en stol i hagen med foten høyt og med is på. Tråkket kraftig over og det blir nok ikke så mye feltaktivitet på meg den kommende uken :-(

Thursday, September 9, 2010

09 september - Litleskare, Lindås
Disse to musvåkene lekte seg over Litleskare i dag og forsvant mot nordvest

Wednesday, September 8, 2010

08 september - Fedje

Kveldstemning nord for Fedje. Holmengrå i bakgrunnen.

Rødstjert ved Nygård

Noen av alle bergiriskene på Innersøyane

Gulerle ved Stormark

Tilbrakte natten i telt på Innersøyane. Om morgenen, etter å ha brutt leir, gikk jeg rett i kajakken og padlet direkte tilbake til Fedje. Litt kjedelig å ikke kunne bruke mer tid på de vanskelig tilgjenglige Innersøyane, men tiden til rådighet denne dagen var for knapp. Vel i land Fedje gikk turen til sørenden av øya også denne dagen. To gulerler ved Stormark i dag. Her var det også to grågjess som beitet på et sauebeite. 13 brushaner lette etter mat på det samme beitet. Dagens eneste rovfugl var en spurvehauk som jaktet ved Stormark. Ved krysset til Nygård (midt på Fedje) fant jeg dagens overraskelse, og ny art for året for mitt vedkommende, nemlig en rødstjert som leter etter mat i i veikanten.

Fedje viste seg, også for meg, som en flott plass for fuglekikking!

07 september - Fedje

En noe uvanlig steinskvett på Innersøyane

Myrhauk sør på Fedje

Steinvender på øyene rett nord for Fedje

Tundralo sør på Fedje

Havørn nord for Fedje

Reiste ut til Fedje med 10:05 ferga. Brukte omtrent 2,5 timer på å kjøre litt rundt på øya, samt å vandre en liten tur på beiter og i utmark mot Synste Odde. Været var nydelig. Sol fra skyfri himmel, 21 grader og svak sørøstlig vind.
Fra bilen oppdager jeg de to første gulerlene på sauebeite ved Stormark. Her er det og bl.a. en flokk med sju brushaner. Kjører ut til fyrsundet og parkerer i området. Går derfra langs veien et stykke før jeg svinger opp på et nytt sauebeite. Det er vel det som ligger nærmest Synste Odde. Her finner jeg gulerle nummer tre. Her er det og en flokk med heilo. I etterkant har jeg studert bildene og kommet frem til, med litt assistanse av MW, at den ene av fuglene var en tundralo. Ganske mye rovfugl på farten i de knappe to timene jeg var sør på Fedje. Den første jeg oppdager er en spurvehauk som er på vei til å krysse Fedjeosen mot Øygarden. I løpet av kort tid dukker det opp en voksen tårnfalk og en ung. Det samme gjelder vandrefalk. Dagens beste funn, ihvertfall av de som er sikre... var en MYRHAUK. Visstnok ny art for kommunen! Denne kom inn bak ryggen på meg, fra sørvest og jaktet aktivt over myrer og vann i området. I dette området er det også verdt å nevne funnet av to sanglerker, en buskskvett, to steinskvett og en enkeltbekksin. To små flokker med grågås trekker mot sør også. Før jeg setter kajakken på vannet kl. 13:45 dukker det opp en vandrefalk nord på Fedje også.

Kajakkferden videre går mellom holmene nord for Fedje med Innarsøyane som mål. På ferden til Innersøyane kommer jeg over bl.a. en polarsnipe, to steinvendere, en havørn, en tjeld og to steinskvett. Framme ved dagens endelige mål er det ikke så mye fugl å se umiddelbart, men en del dukker opp etterhvert. Kort oppsummert; en teist, 27 heilo, tre steinskvetter . Den ene skiller seg ut, se vedlagte bilder over, og viser trekk som samsvarer med middelhavssteinskvett, bortsett fra at stjerten virker for kort. Videre fant jeg to havsuler og en enkeltbekkasin, tre sandløpere, en myrsnipe og tre smålom på trekk sørover. En flokk med nærmere 100 bergirisk furasjerte på øyene.

Monday, September 6, 2010

06 september - Litleskare, Lindås

Spurvehauk og tårnfalk. Litt etter dette bildet blei
tatt samarbeidet de med å mobbe en ravn!

Tårnfalk over Dalen, Litleskaret

Spurvehauk over dalen

Flere forskjellige typer rovfugl over Dalen i dag.

Minst to tårnfalker.
En spurvehauk.
To havørn.

I dag var det og en ny art for Litleskare, en dvergspett hann.
En flokk på ca. 10 stjertmeis lette etter mat i asken rett foran huset.

Monday, August 30, 2010

30 august - Litleskare, Lindås
Rovfugl over Litleskare. Tårnfalk?

Et par flokker med grågås fløy over.
En del måker svevde på termikk rett vest av huset. Studerte disse i kikketen da jeg oppdaget en rovfugl høyt oppe. Se vedlagte bilder.