Wednesday, December 22, 2010

13.11 - 22.12 kort oppsummering

Horndykker i Grunnosen

Har vært lite aktiv i dette tidsrommet, men har vært på noen turer der formålet har vært andre ting enn fuglekikking. Noen funn verdt å nevne her har det jo blitt allikevel :-)

Lindås:
16.11 - 207 kvinand i Seimsfjorden

07.12 - 3 stillits på Litleskarde (ny art)

Austrheim:
02.12 - følgende i Grunnosen: fiskende smålom, samt tre horndykkere og en overflygendeis/gulnebblom.

30.11./01.12: ved Lerøy: en storspove, en dvergdykker, fire steinvendere og minst 50 fjæreplytt.

13.11: 1643 gråsisik i Leirvågen. Sikkert mange brunsisik og kanskje noen polarsisik i denne flokken. Tre alkekonger på Fonnesflaket og en i Grunnosen.

Radøy:
27.11: fem furukorsnebb på Toska.
23.11: to enkeltbekkasin på Toska.

No comments:

Post a Comment