Tuesday, December 20, 2011

20 desember - Grunnosen + litt til


Horndykker i Grunnosen

Slik som denne høsten har vært har det blitt veldig få padleturer. I dag var været brukbart, samtidig hadde jeg ingen andre planer, dermed blei det vinterens første tur i Grunnosen. Hadde forventinger om å treffe flere av de faste og heller uvanlige overvintringsgjestene, men de glimret stort sett med sitt fravær. Horndykkere var det ihvertfall på plass. Minst to, trolig tre stykker.
Minst to svartender og en sjøorre var og i området. Som vanlig mange gråhegrer, ca. 40 stk. I og med at det ikke har vært noen skikkelig kuldeperiode enda, er det helle ikke så mange sil- og kvinender som de to siste årene. Rundt 40 av begge i dag. En liten rovfugl fløy lavt over Store Stonga. Tror det var en dvergfalk, men langt fra sikker. Fremdeles minst en flaggspett på Litle Stonga. En del korsnebber tilstede enda, men båndkorsnebbene synes å være helt vekke.

Ingen lommer eller andre dykkere i dag, men både dvergdykker og islom har vært i området i november. Det dukker nok opp flere spenndene arter i vinter og :-)

Monday, December 19, 2011

19 desember - Fedje og Austrheim


Sædgjess på Langøy


Sædgjess, tundragjess og grågås på Langøy


Dvergdykker og stokkand i Bergsvika


Utsikt mot Hellisøy fyr

Den siste tiden har jeg vært litt på forten med fotoapparatet for å ta litt landskapsbilder. Dermed harfugleobservasjoner havnet i andre rekke. Dette bl.a gjelder turen til Fedje i dag en tur til Gulen i forrige uke. Noen får man jo med seg uansett.

I går på Fedje var det heller tynt. Eneste funnet verdt å nevne på den korte tiden jeg var på plass var en stær på Stormark.

På ferga over til Sævrøy kom det in 1k islom svømmende overraskende nærme ferga. Fikk sett den godt i kikkerten.Videre svingte jeg innom Langøy for å se på gjessene som Tore S. fant der i forgårs. De tre samme artene fremdeles på plass; tre tundragjess (flavirostris), to sædgjess (fabialis) og to grågjess. Skremte opp en hønsehauk når jeg kjørte over Rotøyna (øya melleom Langøy og Sævrøy).

I  Bergsvika var det en dvergdykker. Dette er en fast overvintringslokalitet for arten.

I vatna på Fonnes var det tre sangsvaner, fire krikkender og en brunnakke.

Friday, December 2, 2011

Litt her og litt der...LAPPFISKAND og TAFFELAND

Taffelender i Kvassnesstemma, Knarvik

Hvitkinngjess i Leirvåg

Sædgås og tundragås i Leirvågen

Taffelender i Kvassnesstemma, Knarvik

En rask tur til Eikangervåg viste at det igjen er en lappfiskand i området. kanskje den vil holde seg her ele vinteren? Den var inne i brakkvannsområdet, sammen med ca. 35 toppender og ei siland. På fjorden var det og en flokk med ca. 750 ærfugl. Disse svømte inn i Straumen får å spise blåskjell. På fjorden var det og en alkekonge og en enslig grågås.

I Knarvik er det fortsatt to taffelender.

I forbindelse med et tannlegebesøk på Mongstad i dag var jeg innom Leirvågen. Her kom jeg over den unge hønsehauken på jakt. Den har vært i området i lang tid. I dag skremte opp bl.a. fem gjess, tre hvitkinngjess, en tundragås og ei sædgås.