Monday, December 19, 2011

19 desember - Fedje og Austrheim


Sædgjess på Langøy


Sædgjess, tundragjess og grågås på Langøy


Dvergdykker og stokkand i Bergsvika


Utsikt mot Hellisøy fyr

Den siste tiden har jeg vært litt på forten med fotoapparatet for å ta litt landskapsbilder. Dermed harfugleobservasjoner havnet i andre rekke. Dette bl.a gjelder turen til Fedje i dag en tur til Gulen i forrige uke. Noen får man jo med seg uansett.

I går på Fedje var det heller tynt. Eneste funnet verdt å nevne på den korte tiden jeg var på plass var en stær på Stormark.

På ferga over til Sævrøy kom det in 1k islom svømmende overraskende nærme ferga. Fikk sett den godt i kikkerten.Videre svingte jeg innom Langøy for å se på gjessene som Tore S. fant der i forgårs. De tre samme artene fremdeles på plass; tre tundragjess (flavirostris), to sædgjess (fabialis) og to grågjess. Skremte opp en hønsehauk når jeg kjørte over Rotøyna (øya melleom Langøy og Sævrøy).

I  Bergsvika var det en dvergdykker. Dette er en fast overvintringslokalitet for arten.

I vatna på Fonnes var det tre sangsvaner, fire krikkender og en brunnakke.

No comments:

Post a Comment