Tuesday, December 20, 2011

20 desember - Grunnosen + litt til


Horndykker i Grunnosen

Slik som denne høsten har vært har det blitt veldig få padleturer. I dag var været brukbart, samtidig hadde jeg ingen andre planer, dermed blei det vinterens første tur i Grunnosen. Hadde forventinger om å treffe flere av de faste og heller uvanlige overvintringsgjestene, men de glimret stort sett med sitt fravær. Horndykkere var det ihvertfall på plass. Minst to, trolig tre stykker.
Minst to svartender og en sjøorre var og i området. Som vanlig mange gråhegrer, ca. 40 stk. I og med at det ikke har vært noen skikkelig kuldeperiode enda, er det helle ikke så mange sil- og kvinender som de to siste årene. Rundt 40 av begge i dag. En liten rovfugl fløy lavt over Store Stonga. Tror det var en dvergfalk, men langt fra sikker. Fremdeles minst en flaggspett på Litle Stonga. En del korsnebber tilstede enda, men båndkorsnebbene synes å være helt vekke.

Ingen lommer eller andre dykkere i dag, men både dvergdykker og islom har vært i området i november. Det dukker nok opp flere spenndene arter i vinter og :-)

No comments:

Post a Comment