Friday, May 27, 2011

26-27 mai - Lindås kommune

Dagen i dag(fredag) startet noe overraskende med å høre en gresshoppesanger mindre enn 100 meter fra huset vårt i Dalen. Den sang flere ganger høyt og tydelig ca. 08.30, da jeg skulle kjøre ungene på skolen. At det skulle dukke opp en fugl her er vel ikke akkurat en bombe, men overrasket blir man allikevel når det først skjer! Biotopen her er vel så bra for gresshoppesanger som den på Selevoll. Tok etter ungelevering turen om Selevoll for å sjekke om fuglen der framdeles var på plass og det var den. En kort tur til Lygra ga dagens tredje gresshoppesanger. Den sang friskt, kanskje inspirert av det fine været!? Den satt nær det gamle kvernhuset ved bekken som renner ved Berås og videre over Myksvoll. Her sang det og en gulsanger. Ved Toptingi, rett før krysset Lygra-Feste, sang det ikke mindre enn en to gulsangere og minst en hagesanger. Her kom en gjøk forbi med et slep av småfugler.
På Lygra fant jeg i dag kun to viper på Innluro. Trolig to par. Fire terner i Toptingasundet. Trolig to par. På Innluro er det fremdeles hekkende hegrer i granene.

I går var jeg igjen ute på en nattlig ekspedisjon. Turen denne gangen gikk til de indre delen av Lindås. Kort oppsummert, kveldens beste funn, en gresshoppesanger på Høyland. Dette er og ny lokalitet for arten. Gresshoppesangeren på Selevoll sang da også, litt før kl. 0400.
All nedbøren som hadde gjort elver og bekker store gjorde lytteforholdene vanskelige mange steder. Godt mulig det var fugler jeg ikke fikk fanget opp.

Tuesday, May 24, 2011

23 mai - Lindås og Austrheim

Vipe ved Leivestad

Gresshoppesangerlokalitet 2011 ved Lindås Senter

Myrrikselokalitet 2011 ved Åsetjørni, Hopland, Austrheim

Gresshoppesangerlokalitet 2010 , Slettebakken, Austrheim

Gresshoppesangerlokalitet 2011 ved Holmås, Lindås

Tok en tur ut i vinden i dag. Nettopp p.g.a. vinden fikk jeg ikke gjort det jeg hadde planlagt, men fikk bekreftet at gresshoppesangerene på Holmås og ved Lindås Senter fremdeles er på plass. Se bilder av lokalitet. Tok og bilde av gresshoppesangerlokaliteten på Slettebakken på Austrheim. Her har det ikke vært hørt gresshoppesanger i år, men bl.a. to sivsangere synger i området.
Bilde av myrrikselokaliteten ved Åsetjørna på Hopland i Austrheim er og lagt ut.
Ved vannene på Fonnes var de vanlige artene på plass. Alle de tre vanlige svaleartene fanget insekter over Klebakk og Purkebolsvatnet. Dagen førte og til funn av mine første gulsangere og gråfluesnappere dette året.

Ellers er det trist å konstatere at vipe og storspove veldig snart er sjeldne hekkefugler i Nordhordlandsnaturen!
Friday, May 20, 2011

20 mai - Radøy rundt + litt til

Enda en runde på natten. Denne gangen prøvde jeg først og fremst å konsentrere meg om kjente og litt mindre kjente steder på Radøy. Det blei ikke de helt store ny funnene, men en gresshoppesanger sang ved Rognkallsekja på Hella. Samme sted som i fjor. Den andre jeg fant på Hella for to dager siden sang fremdeles på nøyaktig samme sted.
Ved Byrkjeland hørte jeg i natt med sikkerhet en gresshoppesanger vest av veien. Hørte nok den på onsdag og, men da var jeg ikke 100% sikker. På onsdag var det to fugler jeg glemte å nevne i dette området, to syngende gulspurver. Ved Åsetjørni på Austrheim var fremdels myrriksa på plass. Sang mye lavere i 04-tiden i natt enn den gjorde i mørket for et par dager siden.

I løpert av natten fant jeg 7-8 nye sivsangere.

På Fonnes spilte jeg innlyden av en litt artig svarttrost :-)Wednesday, May 18, 2011

18 mai - Lindås, Austrheim, Radøy - MYRRIKSE

Nok en nattlig nattsangerrunde resulterte i funn av bl.a. flere nye gresshoppesangere og en myrrikse. Turen gikk hele runden hjemmefra over Lindås, Austrheim og Radøy. Første gresshoppesanger fant jeg øst av kirka på Hundven. Neste gresshoppesanger, på Holmås, hadde høyere tone og takt en flere av de andre fuglene jeg har funnet. Siden jeg hørte lyden rundt et hus blei den i tillegg litt fordreid slik at jeg en kort stund lurte på om det kunne være noe annet enn en gresshoppesanger, men det viste seg snart at det var det ikke. Den tredje gresshoppesangeren fant jeg ikke langt unna, sørøst av senteret på Lindås, like ved veien. Årets første sivsangere for min del fant jeg i Purkebolsvatnet på Austrheim. Fant mange flere seinere, både på Austrheim og Radøy. Nattens mest spennende funn kom også på Austrheim, nemlig en MYRRIKSE ved Åsetjørni på Hopland. Denne fuglen var helt klart av den høytsyngende sorten. Hørte den lett en kilometer unna og da med både skog og hauger imellom. Hvis jeg husker rett så sang denne fuglen merkbart høyere en den som sang på Fonnes for et par år siden. Hør lydopptak under.
Nattens fjerde gresshoppesanger fant jeg på Hella. Litt lenger nord enn der det sang en fugl i fjor. Den femte gresshoppesangeren, var ikke ny, men denne gangen sang fuglen mye nærmere veien på Selevoll, ca. 30-40 meter unna.

Etter nattens tur er det nå funnet 8 gresshoppesangere i Lindås, tre på Radøy og to i Meland.
I løpet av natten fant jeg tilsammen 28 sivsangere! Seks i Austrheim og 22 på Radøy.
Saturday, May 14, 2011

13 mai - Myksvoll, Lindås

I dag var det våtmarken på Myksvoll og områdene rundt som stod på programmet. Det blei etterhvert en våt affære, men en del fugl fant jeg allikevel.
Den ene av gresshoppesangerene sang kort et par strofer rett ved gårdsveien inn til området. Denne gangen på den andre siden, d.v.s. nordøstsiden. Hørte og en dvergspett fra liene et sted sør for området. Andre funn verdt å nevne:

- hagesanger par
- syngende trepiplerke
- trekryper
- stjertmeis
- syngende fuglekonge ( i noen graner rett ved beitet)

Var og en tur ved Seimsvatnet. Her hørte jeg bl.a. en grønnspett fra åsen sør for vatnet. Strandsnipe var og på plass.

Trepiplerke sang under:
Thursday, May 12, 2011

11/12 mai - Meland rundt...gresshoppesangere

Denne gangen var det Meland som var målet for min nattlige utflukt. Fulgte stort sett samme rute som jeg tok på min nattsangertur der i fjor sommer. Været var nesten likt som under turen i Lindås for ett par dager siden. Overskyet, litt spredt og lett regn, men 2-3 grader kaldere, d.v.s. mellom 9-11 grader. Etter å ha vært på flere fine lokaliteter uten å få høre annet enn kattugler og enkeltbekkasin, så begynte jeg å miste troen på at det skulle bli noen sangere denne natten. Det første funnet kom da jeg var nesten ute ved Skjelanger. Langs en dal med en bekk i bunnen, Bjøllebekken, som ender opp i Sætreviki hørte jeg en gresshoppesanger. I fjor fant jeg en gresshoppesanger i Sætreviki, ved en bekk som kommer ut innerst i vika. Nattens fugl var mindre enn 800 meter unna. Kanskje samme fuglen som har flyttet litt på seg? Fornøyd med ihvertfall ett funn satte jeg kursen hjemover med færre lyttestopp og høyere fart. En kort stopp nær Vikebø i Rosslandspollen gjorde at jeg fant nattens andre og siste fugl. Dette var ikke noe naturlg sted å stoppe ut fra hvordan det ser ut langs veien. Trolig var det "underbevisstheten" som fanget opp lyden av fuglen gjennom det åpne vinduet.

Opptak av gresshoppesangeren på Vikebø under.Tuesday, May 10, 2011

09/10 mai - Lygra, Feste, Isdalstø, Alversund - Lindås

Bestemte meg får å benytte den fine og forholdsvis varme kvelden til å ta en runde for å lytte etter nattsangere. Rett før jeg stakk ut døra i 22-tiden begynte det å regne. Var redd for at dette skulle ødelegge forholdene, men det blei ikke så mye regn at det spilte noen rolle.
Første stopp var rett over haugen , nordvest for bøkeskogen. Her hørte jeg raskt en gresshoppesanger. Dette er en tidligere kjent lokalitet for gresshoppesanger og gulsanger.

Neste stopp ble våtmarken på Myksvoll (mot Nappane). Ved første stopp langs grusveien mot vatnet hørte jeg en gresshoppesanger mindre enn 30 meter fra bilen. Pratet med en av de lokale bøndene. han kunne fortelle om trommende dvergspett hver vår de siste tre årene. Han lot meg bruke bilen på en av de kjørbare traktorvegene sine. Den gikk over jordet i sørenden av våtmarken. Alt før jeg fikk stoppet bilen midt på jordet hadde jeg gresshoppesangersang i stereo, minst! Godt mulig at det var tre fugler! Fant ingen gresshoppesangere i selve våtmarken.
Minst en rugde fløy pistrende over, samt mange flaggermus! Minst to krikkender i våtmarken og sørenden av vatnet.
Turen videre mot Feste og Lygra gav ingen spennendene funn, men kattugle var å høre flere steder. Heller ikke Åseområdet fant jeg noen nattsangere. Ved Isdalvatnet rakk jeg akkurat å høre en kort strofe av den velkjente gresshoppesangerlyden. Gresshoppesanger nummer fire denne natten. Herfra gikk turen ganske raskt hjemover. Hadde et kort stopp ved Kvamme. Dette er et sted jeg ikke hadde blitt overrasket om det sang f.eks. en gresshoppesanger, men det gjordet det ikke. Derimot og overraskende nok, på Selevoll, hørte jeg for femte gang i natt en gresshoppesanger! Fem gresshoppesangere på en slik runde er ganske unikt i NH-sammenheng. Skal bli interessant å se hvor mange funn det blir i år. At denne bestanden er i kraftig vekst kan det neppe være tvil om! Alle fuglene var på nye lokaliteter, unntatt fuglen, ved bøkeskogen.

Kart over nattens funn: kart gresshoppesangere 10.05.2011

Lydopptak av den ene fuglen på Myksvoll under.