Saturday, May 14, 2011

13 mai - Myksvoll, Lindås

I dag var det våtmarken på Myksvoll og områdene rundt som stod på programmet. Det blei etterhvert en våt affære, men en del fugl fant jeg allikevel.
Den ene av gresshoppesangerene sang kort et par strofer rett ved gårdsveien inn til området. Denne gangen på den andre siden, d.v.s. nordøstsiden. Hørte og en dvergspett fra liene et sted sør for området. Andre funn verdt å nevne:

- hagesanger par
- syngende trepiplerke
- trekryper
- stjertmeis
- syngende fuglekonge ( i noen graner rett ved beitet)

Var og en tur ved Seimsvatnet. Her hørte jeg bl.a. en grønnspett fra åsen sør for vatnet. Strandsnipe var og på plass.

Trepiplerke sang under:
No comments:

Post a Comment