Tuesday, December 20, 2011

20 desember - Grunnosen + litt til


Horndykker i Grunnosen

Slik som denne høsten har vært har det blitt veldig få padleturer. I dag var været brukbart, samtidig hadde jeg ingen andre planer, dermed blei det vinterens første tur i Grunnosen. Hadde forventinger om å treffe flere av de faste og heller uvanlige overvintringsgjestene, men de glimret stort sett med sitt fravær. Horndykkere var det ihvertfall på plass. Minst to, trolig tre stykker.
Minst to svartender og en sjøorre var og i området. Som vanlig mange gråhegrer, ca. 40 stk. I og med at det ikke har vært noen skikkelig kuldeperiode enda, er det helle ikke så mange sil- og kvinender som de to siste årene. Rundt 40 av begge i dag. En liten rovfugl fløy lavt over Store Stonga. Tror det var en dvergfalk, men langt fra sikker. Fremdeles minst en flaggspett på Litle Stonga. En del korsnebber tilstede enda, men båndkorsnebbene synes å være helt vekke.

Ingen lommer eller andre dykkere i dag, men både dvergdykker og islom har vært i området i november. Det dukker nok opp flere spenndene arter i vinter og :-)

Monday, December 19, 2011

19 desember - Fedje og Austrheim


Sædgjess på Langøy


Sædgjess, tundragjess og grågås på Langøy


Dvergdykker og stokkand i Bergsvika


Utsikt mot Hellisøy fyr

Den siste tiden har jeg vært litt på forten med fotoapparatet for å ta litt landskapsbilder. Dermed harfugleobservasjoner havnet i andre rekke. Dette bl.a gjelder turen til Fedje i dag en tur til Gulen i forrige uke. Noen får man jo med seg uansett.

I går på Fedje var det heller tynt. Eneste funnet verdt å nevne på den korte tiden jeg var på plass var en stær på Stormark.

På ferga over til Sævrøy kom det in 1k islom svømmende overraskende nærme ferga. Fikk sett den godt i kikkerten.Videre svingte jeg innom Langøy for å se på gjessene som Tore S. fant der i forgårs. De tre samme artene fremdeles på plass; tre tundragjess (flavirostris), to sædgjess (fabialis) og to grågjess. Skremte opp en hønsehauk når jeg kjørte over Rotøyna (øya melleom Langøy og Sævrøy).

I  Bergsvika var det en dvergdykker. Dette er en fast overvintringslokalitet for arten.

I vatna på Fonnes var det tre sangsvaner, fire krikkender og en brunnakke.

Friday, December 2, 2011

Litt her og litt der...LAPPFISKAND og TAFFELAND

Taffelender i Kvassnesstemma, Knarvik

Hvitkinngjess i Leirvåg

Sædgås og tundragås i Leirvågen

Taffelender i Kvassnesstemma, Knarvik

En rask tur til Eikangervåg viste at det igjen er en lappfiskand i området. kanskje den vil holde seg her ele vinteren? Den var inne i brakkvannsområdet, sammen med ca. 35 toppender og ei siland. På fjorden var det og en flokk med ca. 750 ærfugl. Disse svømte inn i Straumen får å spise blåskjell. På fjorden var det og en alkekonge og en enslig grågås.

I Knarvik er det fortsatt to taffelender.

I forbindelse med et tannlegebesøk på Mongstad i dag var jeg innom Leirvågen. Her kom jeg over den unge hønsehauken på jakt. Den har vært i området i lang tid. I dag skremte opp bl.a. fem gjess, tre hvitkinngjess, en tundragås og ei sædgås.

Wednesday, November 30, 2011

30 november - Kvassnesstemma, Lindås

1k svartbak

2k? fiskemåke

To adulte hann taffelender i Kvassnesstemma

I går skreiv Strilen om to mulige taffelender i Knarvik. Tok turen for å sjekke ut disse fuglene og kanskje finne merkede måker. Ingen måker med ring å se, men de viste seg at det var to taffelender i Kvassnesstemma. Som vanlig en masse stokkander, tre toppender, 45 gråmåker, fem fiskemåker, to hettemåker og noen unge svartbak. Kommer og flyr fugl jevnt og trutt så det er ikke helt lett å holde styr på antall.

Tuesday, November 29, 2011

29 november - Selevoll, Lindås


J6L8 på leting etter mark på Selevoll

Mange måker på de søkkvåte jordene på Selevoll i dag. Klart flest gråmåker, trolig mer enn 60, men også minst åtte fiskemåker. En av disse var merket.

Fargemerking av måker i Norge
Siste CR-Kode Hvit ring med svart kode: J6L8 LBM;RBWN(J6L8)
Ringmerkingssentral Stavanger Museum (Norway) Ringnummer 5185860
Art Fiskemåke Larus canus Map Map
DatoStedKoordinaterDagerAvstandRetning
Last opp bilde28.09 2011Observatører pull Fargemerke påsattKvassnesstemma, Lindås, Hordaland, Norway60°32'45"N 005°17'46"E-------------
Last opp bilde29.11 2011Observatører pull Fargemerke var allerede påsattSelevoll, Alversund, Lindås, Hordaland, Norway60°36'34"N 005°12'42"E628 Kart

Fotograf: Ola Moen
20111129_fiskemake_J8L6_alversund_Moen.jpgMonday, November 28, 2011

24 november - Austrheim og 24/25 november - Radøy

En ev flere avvikende kanadagjess på Radøy

Snadderanda på Fonnes var fremdeles på plass. Sædgåsa gikk på samme flekken på jordet sammen med kun fire tundragjess. Kanskje den ene som kom et par dager etter de andre har dratt videre?

Godt mulig at både sivhøne og dvergdykkere var på plass ved vatna på Fonnes, men jeg brukte ikke noe tid på å undersøke det i dag.

Ved Dankertholmen på Toftegård var det to dvergdykkere. Observerte de fra Holmen.

I Åråsvatnet var de to bergendene vekke. I Solevatnet var bergendene fremdeles på plass, tre hunner og en hann. Her fløy det over en flokk med båndkorsnebb, trolig mer enn ti individer.

På Radøy var de minst tre vannrikser ved Tjørnebotnane. Like ved, i Klessvatnet, var det og ei vannrikse. Her var det og to bergender hunner. Det to fra Åråsvatnet?

I Bøvågentjørna var det minst to vannrikser som svarte på playback.

På Vågenes var det en enkeltbekkasin og en flokk med stær.

På jordene ved Hella, Krosshøyen nord, var det en flokk med 25 grågjess. Sammen med denne flokken var det en hvitkinngås. Seks kanadagjess fløy over.

Ved Toskavegen kom en alkekonge flygende.

Virker som det er flere rare kanadagjess på farten på Radøy for tiden. Den ene i Bøvågen trodde jeg kunne være en polargås, men det fikk jeg seinere avkreftet. På Kvalheimsvatnet fant jeg og en flokk der to-tre individer hadde unarmalt mye hvitt på hodet.
Sunday, November 20, 2011

20 november - varsler ++

Varsler på Monstad ved bøkeskogen på Seim

På vei til jobb i ettermiddag så jeg en interessant fugl i toppen på ei stor gran ikke langt fra bøkeskogen på Vollom. Det viste seg, som jeg først trodde, at det var en varsler. Har ventet at det kunne dukke opp en varsler i dette området.

Fremdeles er gjess, ender og to dvergdykkere på plass i Fonnesområdet :-)
I dag blei det og funnet en sivhøne i Purkebolsvatnet.

Berganda i Seimsvatnet er fremdeles på plass.

Saturday, November 19, 2011

19 november - Austrheim

Svartand, toppender og bergand hann i Solevatnet

1k islom ved Kuneset

1k islom ved Kuneset

Kaie ved Hopland

Etter en tidlig jobbeøkt sov jeg i et par timer. Planen var å bruke de neste to-tre timene til å se litt etter fugl i Austrheimområdet. Det viste seg at jeg fikk hele fem timer å bruke før neste losing. La ikke ut på noen store utflukter og all tiden ble brukt på eller kloss ved vei.

Tar bare en kort oppsummering under:

Tundragjessene og sædgåsa på Fonnes er fremdeles på plass. Det samme er snadderanda i Purkebolsvatnet. Dvergdykkeren var i Klebakkvatnet. Fire sangsvaner i Altersvatnet og sju brunnakker i Ævatnet. I Vestretjørna var det ei krikkand og to kvinender.

Fra Stavsundholmen på Toftegård så jeg bl.a. en islom. Det var ikke den eneste islomen i dag. I Austrheimvågen, ved Kuneset, der elva kommer ut var det en islom som var meget ivrig i sin jakt på fisk. Sjøørreter gjorde flere hopp høyt til værs for å prøve komme unna. Fuglen var forholdsvis lite sky og var ganske nærme land. Dette er ny lokalitet for arten. Tror begge fuglene var årsunger, 1k. Skal sjekke bilder for å finne dette ut. Her var det og ei svartand og en sjøorre.

I Øksneset skemte jeg opp en dvergfalk. Den hvilte i noen trær ikke så langt unna en foringsplass. I samme området, ved Såtene, var det i år, som i fjor, minst en vannrikse.

I Austrheimvågen, ved Austrheim kai, var det ei hettemåke og en sjøorre. Ved Hopland var det ei kaie.
I Åsetjørni, i samme området, var det minst ei vannrikse. Tok og turen over til nordenden av Førlandvatnet. Her var det en bergand hunn, samt fire sangsvaner og ei kvinand. Resten av vannet sjekket jeg ikke.

Også i Solevatnet var det bergender, minst tre stykker, to hunner og en hann. Her var det og et par toppender, en svartand (flott helsvart fugl med gult nebb, se bilde), to brunnakker og noen stokkender. I skogen i sørenden var det en flokk med korsnebb. Hørte fløytet fra båndkorsnebb og ut fra at alle fuglene hadde samme lokkelyd tror jeg at hele flokken var båndkorsnebb, ca. 10 fugler.

I Åråsvatnet var det også i dag to bergender hunner, samt ei vannrikse, to kvinender, to toppender og noen stokkender.

Tok og en rask stopp ved Hope. På vannet har var det åtte toppender og minst 12 stokkender. Ved Utgjerdet var de ei vannrikse.

Tydelig at endene sett pris på den milde høsten så langt. Når , eller kanskje jeg bør si hvis , kulda setter inn, trekker de vel ut på sjøen og er langt vanskeligere å finne. Tror jeg fikk noen brukbare bilder av islommen ved Kuneset, ihvertall ut fra forholdene. Legger disse ut i morgen :-)

Wednesday, November 16, 2011

16 november - Fonnes, Austrheim + litt til fra siste uke.

Tundragås, underarten albifrons, på Fonnes

Sædgås på Fonnes


Snadderand i Purkebolsvatnet

Dvergdykker i Purkebolsvatnet


Bergand i Seimsvatnet

Den siste uka har jeg vært litt på farten, særlig på Austrheim, men og på Toska og Manger på Radøy og på Fammestad og Seim-området i Lindås.

Torsdag den 10. var jeg på Radøy. På Nøttveit hadde jeg minst en overflygendesidensvans. Ved Mangersneset fant jeg ei vannrikse. Har fløy det over tre båndkorsnebb. I Kjevatnet, rett før Toskaveien, var det minst en vannrikse. Vannriksevar det og i nordenden av Storavatnet på Toska. Minst to stykker. Fra Toskaveien, ved Slottsholmane, var det to horndykkere og en smålom.

Fredag 12. november tok jeg en rask tur til Hegernes og Fammestad. I begge vannene med tilsvarende navn fant jeg to vannrikser, altså totalt fire fugler.

søndag 13 . var jeg en kort tur på Austrheim. langs veien ved Fonnes var det fem gjess. En sædgås og fire tundragjess. Tundragjessene var av underarten albifrons. Ved

Mandag 14. var jeg en ny tur til Austrheim. På veien ut la jeg merke til en av flere ender i Seimsvatnet. Var ikke helt sikker på denne, men etter innspill fra andre har det vist seg at det er en bergand hann. Gjessene var fremdeles på plass. Antallet tundragjess var ny fem. I Purkebolsvatnet var det en snadderand. Ikke mange funn av denne arten i NH. I klebakkvatnet var det en vannrikse. Skremte den opp da jeg gikk ned til bredden for å ta et landskapsbilde. Her var det og minst en båndkorsnebb i noen graner kloss ved vatnet. Videre var jeg ved Åråsvatnet. Her var det fremdeles to bergender på plass, sammen med diverse andre ender. Også her var det en vannrikse. I granskogen øst av Vaulen var det minst enbåndkorsnebb. På vei hjem igjen tok jeg en kjapp tur i Leirvågen. Her var fremdeles den faste hønsehauken på plass. Som vanlig også spurvehauk å se. En gråspett gikk inn for landing i den store asken litt før kaien.

Tirsdag 15. gikk jeg på vakt, men rakk allikevel å registrere litt fugl. Sædgåsa, tundragjessene og snadderanda på Fonnes var fremdeles på plass. Det samme gjaldtberganda i Seimsvatnet. I Seimsfjorden, ved Fisketangen, var det en flokk på 150 kvinender. Fikk tatt en del bilder av denne.

Onsdag 16. fikk jeg satt ut kamuflasjen min på Purkebolsvatnet. Sikret meg noen brukbare bilder av snadderanda. Skremte opp ei vannrikse. Den letter bare tre-fire meter fra kamuflasjen. Blei overrasket av en dvergdykker som plutselig svømte i andeflokken. Fikk etterhvert noen bilder av denne, men klarte ikke å komme så nærme som jeg ønsket. Kamuflasjen fungerte ikke like godt som jeg har opplevd tidligere. Skal utføre noen små forbedringer. Minst tre båndkorsnebb i sitkagranene i vannkanten. Hadde en skikkelig fløytekonsert rett over hodet mitt. Men s jeg var inne i kamuflasjen hørte jeg det jeg er ganske sikker på var lokkeropet til en gransanger. Den var svært lydytrende i 10-15 minutter, men når jeg kom meg på land litt seinere var det ikke en lyd å høre. Siden jeg aldri så fuglen er den registrert med ?. Minst fem brunnakker er i området og fire sangsvaner i Ævatnet.
Gjessene var fremdeles på samme flekken ved veien.
Antallet kvinender i Seimsfjorden var det nå ca. 230 kvinender.

Har noen flere bilder og et par videoklipp jeg skal prøve å få lagt ut ganske snart :-)

Friday, November 4, 2011

02-03 november - Fedje


Fiskemåke??? på Stormark


Steinskvett

Gråspett

Svartrødstjert

Bergender på Åråsvatnet

Tundragås

Kaie

Snøspurv

Kornkråke

Svartkråke

To fine dager på Fedje. Litt mye vind, særlig onsdag den andre, men ellers fine forhold.
Som vanlig seint på høsten har Fedje en god del fugl å bye på.

De beste fuglene, ihvertfall av nye, var nok svartrødstjerten og tundragåsa.
Det var fremdeles to hvikinngjess på plass den andre. Dagen etter var de vekke, men både tundragåsa og de tre grågjessene var fremdeles på plass på Stormark. Midt på jordet var det to flekker med fjær omtrent tre-fire meter fra hverandre. Lurer på om fuglene kan ha blitt skutt?

Så både kornkråke og svartkråke på Stormark. Regner med at dette er fuglene som har vært observert på Fedje tidligere i høst.

Første dagen fant jeg en snøspurv på Moldøyna. Her kom det og forbi en vandrefalk med bytte i klørne. På tordsdag fløy det to snøspurver mot sør ved Stormark.

På torsdag var det to gransangere ved Våge. Også fire-fem munk på forskjellige steder begge dager. Begge dager var det og en steinskvett ved veien til Hestneset. Trolig den grønlandske underarten.Det var fremdeles en god del trost, grå og rødvinge på trekk. Sanglerker så jeg begge dager.

På Stormark på onsdag var det en litt spesiell måke. Ligner vel mest på en fiskemåke? Har lys iris, litt rar fasong på både kropp og hode, litt kraftig nebb, samt litt for frisk gulfarge på beina. Sund jeg ikke tok flere bilder av denne fuglen...

På vei til Fedje på onsdag tok jeg en rask stopp ved Tjørnebotnane på Radøy. Her var det minst to vannrikser.
På torsdag svingte jeg innom Åråsvatnet. Her var det bl.a. to bergender.