Saturday, November 19, 2011

19 november - Austrheim

Svartand, toppender og bergand hann i Solevatnet

1k islom ved Kuneset

1k islom ved Kuneset

Kaie ved Hopland

Etter en tidlig jobbeøkt sov jeg i et par timer. Planen var å bruke de neste to-tre timene til å se litt etter fugl i Austrheimområdet. Det viste seg at jeg fikk hele fem timer å bruke før neste losing. La ikke ut på noen store utflukter og all tiden ble brukt på eller kloss ved vei.

Tar bare en kort oppsummering under:

Tundragjessene og sædgåsa på Fonnes er fremdeles på plass. Det samme er snadderanda i Purkebolsvatnet. Dvergdykkeren var i Klebakkvatnet. Fire sangsvaner i Altersvatnet og sju brunnakker i Ævatnet. I Vestretjørna var det ei krikkand og to kvinender.

Fra Stavsundholmen på Toftegård så jeg bl.a. en islom. Det var ikke den eneste islomen i dag. I Austrheimvågen, ved Kuneset, der elva kommer ut var det en islom som var meget ivrig i sin jakt på fisk. Sjøørreter gjorde flere hopp høyt til værs for å prøve komme unna. Fuglen var forholdsvis lite sky og var ganske nærme land. Dette er ny lokalitet for arten. Tror begge fuglene var årsunger, 1k. Skal sjekke bilder for å finne dette ut. Her var det og ei svartand og en sjøorre.

I Øksneset skemte jeg opp en dvergfalk. Den hvilte i noen trær ikke så langt unna en foringsplass. I samme området, ved Såtene, var det i år, som i fjor, minst en vannrikse.

I Austrheimvågen, ved Austrheim kai, var det ei hettemåke og en sjøorre. Ved Hopland var det ei kaie.
I Åsetjørni, i samme området, var det minst ei vannrikse. Tok og turen over til nordenden av Førlandvatnet. Her var det en bergand hunn, samt fire sangsvaner og ei kvinand. Resten av vannet sjekket jeg ikke.

Også i Solevatnet var det bergender, minst tre stykker, to hunner og en hann. Her var det og et par toppender, en svartand (flott helsvart fugl med gult nebb, se bilde), to brunnakker og noen stokkender. I skogen i sørenden var det en flokk med korsnebb. Hørte fløytet fra båndkorsnebb og ut fra at alle fuglene hadde samme lokkelyd tror jeg at hele flokken var båndkorsnebb, ca. 10 fugler.

I Åråsvatnet var det også i dag to bergender hunner, samt ei vannrikse, to kvinender, to toppender og noen stokkender.

Tok og en rask stopp ved Hope. På vannet har var det åtte toppender og minst 12 stokkender. Ved Utgjerdet var de ei vannrikse.

Tydelig at endene sett pris på den milde høsten så langt. Når , eller kanskje jeg bør si hvis , kulda setter inn, trekker de vel ut på sjøen og er langt vanskeligere å finne. Tror jeg fikk noen brukbare bilder av islommen ved Kuneset, ihvertall ut fra forholdene. Legger disse ut i morgen :-)

No comments:

Post a Comment