Monday, November 28, 2011

24 november - Austrheim og 24/25 november - Radøy

En ev flere avvikende kanadagjess på Radøy

Snadderanda på Fonnes var fremdeles på plass. Sædgåsa gikk på samme flekken på jordet sammen med kun fire tundragjess. Kanskje den ene som kom et par dager etter de andre har dratt videre?

Godt mulig at både sivhøne og dvergdykkere var på plass ved vatna på Fonnes, men jeg brukte ikke noe tid på å undersøke det i dag.

Ved Dankertholmen på Toftegård var det to dvergdykkere. Observerte de fra Holmen.

I Åråsvatnet var de to bergendene vekke. I Solevatnet var bergendene fremdeles på plass, tre hunner og en hann. Her fløy det over en flokk med båndkorsnebb, trolig mer enn ti individer.

På Radøy var de minst tre vannrikser ved Tjørnebotnane. Like ved, i Klessvatnet, var det og ei vannrikse. Her var det og to bergender hunner. Det to fra Åråsvatnet?

I Bøvågentjørna var det minst to vannrikser som svarte på playback.

På Vågenes var det en enkeltbekkasin og en flokk med stær.

På jordene ved Hella, Krosshøyen nord, var det en flokk med 25 grågjess. Sammen med denne flokken var det en hvitkinngås. Seks kanadagjess fløy over.

Ved Toskavegen kom en alkekonge flygende.

Virker som det er flere rare kanadagjess på farten på Radøy for tiden. Den ene i Bøvågen trodde jeg kunne være en polargås, men det fikk jeg seinere avkreftet. På Kvalheimsvatnet fant jeg og en flokk der to-tre individer hadde unarmalt mye hvitt på hodet.
No comments:

Post a Comment