Monday, May 31, 2010

31 mai - Radøy

Nok en en nattlig tur, med omveier, over Radøy førte til funn av flere ny syngende sivsangere, enkeltbekkasiner og en rekke kattugler. På Solheim på Sæbø sang det som nå er den femte gresshoppesangeren som jeg har funnet i år. Tror det nå er funnet syngende gresshoppesangere på 10 ulike lokaliteter i Radøy, Austrheim og Lindås!?

Trostesangeren synger fremdeles av full hals i Purkebolsvatnet.


Sunday, May 30, 2010

30 mai - Austrheim og Lindås

Gjorde noen korte stopp påtidlig morgenkvist på vei hjem. Nye sivsangere i Vestretjørna, Klebakkvatnet og Hopsvatnet. Rett nord om veien ved Hopsvatnet sang også en hagesanger.
Ved den sørøstre enden av Tjukkhetlevatnet sang en gulsanger.
I noen graner i Leirvågen blei en hønsehauk skremt ut, jaget av noen få kråker. Litt etter hadde den et slep på 20 stk +

Saturday, May 29, 2010

29 mai - Austrheim

To tyvjoer ved Store Stongi

Dvergspett like ved Øksneskrysset i Austrheim

Et kort stopp på vei ut i Sævrøy til losbåten viste at gresshoppesangeren fortsatt er på plass på Slettebakken. Den satt like ved veien.
På losoppdrag på vei inn Fensfjorden oppdager jeg to fugler som skiller seg ut, hverken måker eller terner, og nærmere studier med kikkert og av bilder viser at det er to tyvjoer som kom ut over sjøen fra Store Stongi. På sjøen krangler de litt med en svartbak. Ser ikke hvor de forsvinner.
Det siste av dagens fine funn, er i bilen på vei hjem igjen. Er ikke kommet lenger enn til rett før Øksneskrysset da jeg i øyekroken ser en liten fugl med ganske hvit rygg. En rask stopp bekrefter mistanken, kommunens første dvergspett! Kanskje hekkeplass i nærheten?

Friday, May 28, 2010

28 mai - Øyane, Austrheim

Svartand vest av Lyngoksen (Holmengrå til høyre)

Lunde vest av Lynoksen

Lunde ved Vetagjøgraskjer

I dag blei det igjen en padletur. Lenge siden sist. Dagens tur startet og sluttet på Baløy. Håpet å finne teist i området, men det skjedde ikke. Har en mistanke om at det kan være hekkende fugl på en holme i området. Må nok ut flere ganger på mer gunstig tidspunkt for å kunne bekrefte ev. hekking.
Turen ellers bød på to funn av lunde. En vest av Lyngoksen og en ved Vetagjøgraskjær. Vest av Lynoksen kom det og tre svartender flygende nordover.
En enslig fjæreplytt like ved Teistholmen.
Over Rongevær og sjøen vest øya kommer det totalt 10 smålom på trekk nordover.
Ellers er det mange par med svartbak spredd utover de ytre holmene, men når det virkelig gjelder hekkende måker i området er det Tjørholmen som gjelder. Her var det i dag flere hundre måker.
Gråmåke 50 par +
Sildemåke 15 par +
Svartbak 20 par +
Dette er minimustall og det kan godt være mange flere par. Mange rastende, ikke hekkende fugler og. To par fiskemåke var på holmen, men neppe hekkende.
Det eneste terneparet jeg så, var like ved båthavna på Baløy. De kranglet med en svartbak. Trolig var dette makrellterner.

Thursday, May 27, 2010

27 mai - Myking, Radøy

Gresshoppesanger i Myking våtmarksområde på Radøy

Gresshoppesanger i Myking våtmarksområde

Gulsanger like ved Myking våtmarksområde

Dagens utflukt gikk til Radøy, nærmere bestemt til Myking våtmarksområde og og videre opp elva til veien fra Sletta mot Manger. Dette er et meget flott område med stort potensiale for mange arter. I våtmarksområdet var det bl.a. sivspurv, gråfluesnapper, minst to syngende sivsangere, to taksvale, flere buskskvett, gjøk, sandsvale, tornsanger og trepiplerke. Den største overraskelsen var en gresshoppesanger som sang flittig fra 13:15 til 15:00. Den satt og mer åpet en de jeg har funnet tidligere. Noe som resulterte i noen brukbare bilder :-)
Videre opp elven til Fv411 fant jeg bl.a. en gulsanger og et par med sivsangere.

Wednesday, May 26, 2010

26 mai - Radøy nord og Slettebakken, Austrheim


Hubro på Radøy

Gulsanger på Brunnsland

gjorde unna nok en runde i omtrent samme området som sist på Radøy. Gresshoppesangeren var fremdeles til stede på Hella. Den hadde flyttet seg et par hundre meter, men sang friskt i nattekulden. Det var alt blitt rim i gresset! Ellers avdekket natten noen nye steder med sivsanger (sammenlignet med forrige runde), rugde, enkeltbekkasin og kattugle. Brukte litt tid på Håland for å lytte etter åkerrikse, men ingenting å høre.
Nattens mest spennende funn var en hubro. Så den i et kort glimt tett ved tett ved veien, men blei først helt sikker på at det var snakk om en hubro da den landet i toppen av en gran og jeg kunne se fuglen med fjærtopper i siluett mot nattehimmelen. Etter noen minutter begynte den å rope. Se"video" med lyd nederst, bruk høyt volum! (også disse innspilt på en Ipod Nano). Den holdt på fra ca. kl. 0120 til 0150. Første gang jeg har sett hubro i Nordhordland. Seinere hørte jeg hubro et annet sted, men regner med at det dreier seg om samme fuglen.
Veien hjem gikk via Austrheim. Som vanlig stoppet jeg på Slettebakken, mellom Austrheim kirke og Årås. Her hørte jeg først en sivsanger, men det gikk ikke lang tid før det begynte å surre i en busk litt lenger unna. Nattens andre gresshoppesanger var funnet. Video med lyd, se nest nederst.

En rask avstikker til Brunnsland (mellom Skodven og Vågseidet) gir ikke noen noe fugler i forhold til i går. Gulsangeren lar seg avbilde i svakt morgenlys.

Tuesday, May 25, 2010

25 mai - Brunnsland, Lindås

Gråfluesnapper på Brunnsland

Hagesanger på Brunnsland

En svært kortvarig avstikker fra hovedveien mot Mongstad på vei til jobb i dag, medførte funn av nok en hagesanger, samt bl.a. flere munk og kattugle. Kattugle var det og på Monstad. Den fløy så lavt over veien at den nesten blei truffet av kajakken jeg har på taket!

På vei hjem fra jobb var jeg en kort tur innom Purkebolsvatnet. Der sang fremdeles trostesangeren for fullt i nordenden av vatnet.
En kort runde på Litlås industriområde førte til at jeg kunne konstatere at det dreier seg om et par med sandlo som holder seg i området.
Neste stopp blei igjen Brunnsland. Denne gangen en lenger stopp. Jeg gikk bl.a. annet rundt Haugstjørna. Dette er et flott lite vatn med med et mindre våtmarksområde i hver ende og det vokser bl.a. sverdliljer rundt store deler av bredden. Slåttemark/beitemark med buskvegetasjon grenser mot mot vannet. Langs veien rett ved vatnet er det mindre områder med fin edelløvskog. Hørte alt når jeg kom dit at hagesangeren sang fra samme tre. På vei ned til vatnet kom en hønsehauk seilende over meg. Ved vatnet var det ikke så mye fugl, men noen låvesvaler fant nok noen insekter selv i bare 8 grader "varme". En grønnspett ropte i nordvest. Også gjøken gol fra skogen på vestsiden. I skogen på østsiden fant jeg bl.a. et par med jernspurver, en varslende gråfluesnapper og det som kan ha vært en vendehals. Det vil nok flere turer til området bekrefte eller avkrefte. Videre, i beitemarka, fant jeg bl.a. en gulsanger. Ny art for meg i år. Langs veistubben tilbake til bilen kom jeg over en brunsisik som lette etter mat på et nysådd jorde. En taksvale kom flygende over, også det ny art for året for min del. En grønnsisik med en utflydd unge satt på en grein rett ved bilen. Et par med gråfluesnapper og en syngende hann var tett ved veien. Nær enden av veien var det og en syngende svarthvit fluesnapper hann.

Denne turen og flere av de andre småturene jeg har gjort de siste dagene er delvis gjort med tanke på seinere turer for å se etter nattsangere. Så da får vi se :-)
I forgårs førte det til funn av to nye arter av året for min, og Nordhordland sin del, nemlig gråfluesnapper på Vabø (Lindås) og hagesanger ved Rossnesvatnet (Lindås).


Saturday, May 22, 2010

22. mai Austrheim og Radøy nord

En nattlig runde førte til funn av hele 13 sivsangere. En på Austrheim og 12 på Radøy. Radøy har mange spennende lokaliteter og her vil det nok bli gjort flere fine funn fremover, kanskje også myrsanger. Den mulige myrsangeren fra Straume i går er ihvertfall dessverre avkreftet.
Nattens mest spennende funn, foruten TROSTESANGEREN i Purkebolsvatnet, var en gresshoppesanger på Hella. Denne kunne ikke høres fra veien og bare flaks gjorde at den ble oppdaget.

Friday, May 21, 2010

21. mai - Purkebolsvatnet, Austrheim

TROSTESANGEREN er fremdeles på plass. I natt, litt etter midnatt, satt den i nordenden av vatnet. Den flyttet seg etter noen minutter til sin faste plass ved veien.
Ved 17-tiden nå i ettermiddag sang den sporadisk i nordenden av vatnet.

På vei hjem blei det og et stopp ved Straume på Radøy. Har var det helt klart minst en sivsanger, men det som fanget min oppmerksomhet var de lydene som helt klart ikke var sivsanger (ihvertfall ut fra min kunnskap). Jeg vurderte lydene til å kunne være MYRSANGER. Etter flere netter med jobb og lite søvn brukte jeg lite tid på stedet (dumt!) og de lydopptakene jeg fikk er det vanskelig å si noe sikkert ut i fra. Avstanden var for stor og det er for mye sivsangerlyd og støy. Fjerner derfor funnet på artsobservasjoner inntil noen kan bekrefte det lydopptaket jeg har eller til jeg får tatt et nytt og bedre!

I Leirvågen nå i ettermiddag, litt etter kl. 17, var det fremdeles en kortnebbgås sammen med en flokk grågjess. I trærne mot ferjekaien holdt kråker og skjærer leven med det jeg tror var en hønsehauk. Det er nok en større rovfugl som holder seg i området. I løpet natten eller morgenen blei det slått en måke like ved Purkebolsvatnet. For et par netter siden fant jeg rester av en ved Vestretjørna. Må nok være en hønsehauk elleren hubro!?

Thursday, May 20, 2010

20 mai Purkebolsvatnet, Austrheim - TROSTESANGER
ser ut til at fuglen fra i fjor er tilbake, som første trostesanger i Norge i år. Klokka 0510 i dag satt det ihvertfall en TROSTESANGER å sang av full hals på nøyaktig samme sted som Morten Wilhelmsen oppdaget en i fjor. Dette føltes som å treffe en gammel kjenning igjen og en fin presang å få på min 40-årsdag!
Jeg var den siste som observert trostesangeren i fjor, og nå, den første som oppdaget den i år. Søkte litt på artsobservasjoner sine registreringer av trostesanger og fant ut at det kun er noen få registeringer av syngende trostesanger før 20 mai. Disse funnene går helt tilbake til 1950. Fant også ut at siste registrering av fuglen i fjor, 30 juni, er den nest seineste gjort av syngende fugl her i landet gjennom tidende. Skal bli spennede å se hvor lange den holder på i år! Så vidt jeg fant ut er den perioden fuglen holdt seg i Purkebolsvatnet i fjor den neste lengste som er registrert noen gang i Norge.
Fuglen sang jevnt og trutt, kun avbrutt av et par korte turer over i sivet rett på andre siden av veien, den halvtimen jeg var tilstede.

Kan til slutt nevne at gresshoppesangeren ved Hopsvatnet fortsatt er på plass.

I videoen (innspilt men en Ipod Nano) kan du høre lyden av trostesangeren, 20.05.2010.

Wednesday, May 19, 2010

19. mai, Hope - Lindås + +

På vei hjem fra jobb fant jeg igjen gresshoppesangeren i bringebærkrattet på jordet i sørenden av Hopsvatnet. Nå tok jeg meg også tid til å svinge innom Utgjerdet. Har var årets første sivsanger for Nordhordland på plass.
Videre på veien hjem var jeg nedenom Hundvensvatnet. Har trommet en dvergspett ivrig på metallokkene på flere av høyspentmastene. Rett ved bøkeskogen på Vollom, Seim trommet også en dvergspett. Denne på bølgeblikktaket på en gammel løe.

18. mai, Leirvåg og Fonnes, Austrheim + Hope, Lindås

Sandlo i Leirvågen

Kortnebbgås i Leirvågen

Greit å begynne med det siste av dagens funn først, en syngende gresshoppesanger ved Hopsvatnet. Dette er så vidt jeg veit en ny lokalitet for arten og det tredje funnet i Hordaland i år. Håpet var egentlig å få høre en sivsanger eller to. Det var to ved vannet i fjor vår. Hørte ingen i kveld, men det var ihvertfall en spillende enkeltbekkasin.

Dagens nest mest spennede funn var en kortnebbgås om holdt seg sammen med 31 grågjess på markene i Leirvågen. I det samme området holdt det seg også flere par med vipe og jeg observerte to overraskende store unger som lette etter mat. Tre rødstilk så jeg både på markene og i våtmarken. Trolig de samme fuglene jeg så begge steder. I våtmarken var det ellers bl.a. et par sandlo, et par storspove , en krikkand og sju grågjess.

I Purkebolsvatnet var årets første brunnakker for Nordhordland, et par. Her var det og bl.a. sju grågjess, en syngende krikkand hann og minst to toppand hanner. I skumringen fløy det en rugde over Vestretjønna. Ikke så mange rugder å se i år...
Wednesday, May 5, 2010

4 mai, Seim, Lindås

Dvergspett på Seimsåsen

Grønnspett på Seimsåsen

Flaggspett på Seimsåsen

Formiddagen blei brukt for å kikke litt på et område som jeg kikket litt på i fjor også, nemlig Seimsåsen. Det er åsen som ligger bak butikken på Seim. Som vanlig for området så var noe av det første jeg hørte en grønnspett som ropte. Det var mint to i området. To andre hakkespettarter var og på åsen, en flaggspett hunn og minst et par dvergspett. Ellers så var det ankommet munk også her. Så og hørte minst to hanner. En svarthvit fluesnapper hann blei jeg oppmersksom på når den ene dvergspetten landet like ved den. Det er mange spettehull i området og de er nok brukt av stær, meiser og andre som reirplasser. Ellers var de vanlige artene for årstiden på plass; løvsanger, gransanger, jernspurv, rødstrupe, heipiplerke, linerele osv....