Friday, May 21, 2010

21. mai - Purkebolsvatnet, Austrheim

TROSTESANGEREN er fremdeles på plass. I natt, litt etter midnatt, satt den i nordenden av vatnet. Den flyttet seg etter noen minutter til sin faste plass ved veien.
Ved 17-tiden nå i ettermiddag sang den sporadisk i nordenden av vatnet.

På vei hjem blei det og et stopp ved Straume på Radøy. Har var det helt klart minst en sivsanger, men det som fanget min oppmerksomhet var de lydene som helt klart ikke var sivsanger (ihvertfall ut fra min kunnskap). Jeg vurderte lydene til å kunne være MYRSANGER. Etter flere netter med jobb og lite søvn brukte jeg lite tid på stedet (dumt!) og de lydopptakene jeg fikk er det vanskelig å si noe sikkert ut i fra. Avstanden var for stor og det er for mye sivsangerlyd og støy. Fjerner derfor funnet på artsobservasjoner inntil noen kan bekrefte det lydopptaket jeg har eller til jeg får tatt et nytt og bedre!

I Leirvågen nå i ettermiddag, litt etter kl. 17, var det fremdeles en kortnebbgås sammen med en flokk grågjess. I trærne mot ferjekaien holdt kråker og skjærer leven med det jeg tror var en hønsehauk. Det er nok en større rovfugl som holder seg i området. I løpet natten eller morgenen blei det slått en måke like ved Purkebolsvatnet. For et par netter siden fant jeg rester av en ved Vestretjørna. Må nok være en hønsehauk elleren hubro!?

No comments:

Post a Comment