Friday, May 28, 2010

28 mai - Øyane, Austrheim

Svartand vest av Lyngoksen (Holmengrå til høyre)

Lunde vest av Lynoksen

Lunde ved Vetagjøgraskjer

I dag blei det igjen en padletur. Lenge siden sist. Dagens tur startet og sluttet på Baløy. Håpet å finne teist i området, men det skjedde ikke. Har en mistanke om at det kan være hekkende fugl på en holme i området. Må nok ut flere ganger på mer gunstig tidspunkt for å kunne bekrefte ev. hekking.
Turen ellers bød på to funn av lunde. En vest av Lyngoksen og en ved Vetagjøgraskjær. Vest av Lynoksen kom det og tre svartender flygende nordover.
En enslig fjæreplytt like ved Teistholmen.
Over Rongevær og sjøen vest øya kommer det totalt 10 smålom på trekk nordover.
Ellers er det mange par med svartbak spredd utover de ytre holmene, men når det virkelig gjelder hekkende måker i området er det Tjørholmen som gjelder. Her var det i dag flere hundre måker.
Gråmåke 50 par +
Sildemåke 15 par +
Svartbak 20 par +
Dette er minimustall og det kan godt være mange flere par. Mange rastende, ikke hekkende fugler og. To par fiskemåke var på holmen, men neppe hekkende.
Det eneste terneparet jeg så, var like ved båthavna på Baløy. De kranglet med en svartbak. Trolig var dette makrellterner.

No comments:

Post a Comment